Įvyke renginiai

Gražiausio laiško gimtajai kalbai konkursas

2024 04 25

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2024 m. vasario – kovo mėn. devintąjį kartą pakvietė surengti Lietuvių kalbos dienas. Šią iniciatyvą palaikydama kiekvienais metais įsijungė ir Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka.
Biblioteka jau ketvirtą kartą organizavo „Gražiausio laiško gimtajai kalbai konkursą", kuriame buvo kviečiami dalyvauti miesto ir rajono gyventojai, bei išvykę kraštiečiai gyvenantys kituose Lietuvos miestuose.
2024 m. skelbtame konkurse dalyviai buvo skirstomi į keturias amžiaus grupes: 8 -14, 15-18, 19-30, ir nuo 30+ metų. Konkurso vertinimo komisijai teko rimtai svarstyti ir aptarti gautus laiškus. Kiekvieno rašiusio dalyvio laiškas išsiskyrė savo individualumu, stiliumi, turiniu, nuoširdumu ir savo kalbos ir tarmės pasididžiavimu, jos grožiu, cituotos lietuvių rašytojų mintys, istoriniai faktai. Skaitydamos ir aptardamos laiškus komisija vieningai priėjo nuomonės, kad šiais metais nebeskirti prizinių vietų, bet skelbti atskiras nominacijas, nes kiekviename laiške atrandama nepakartojamų „Deimančiukų“.

Konkurso nominacijos:

„Už gimtosios tarmės puoselėjimą“
- Laišką rašytą Pakruojo krašto tarme , skirti Vilijai Kaškelytei – Narvydienei
- Žemaičių kalbos puoselėjimą, skirti Vidai Kuzminskienei, kuri 40 metų gyvendama Pakruojo krašte savo tarmės nepamiršta, o puoselėja ir ja didžiuojasi, kad moka.


„Už laiško turiningumą ir nuoširdumą“
- Pakruojo „Atžalyno" gimnazijos gimnazistei Elingai Bajorūnaitei.
- Lygumų pagrindinės mokyklos moksleivei Gabrielei Tiurminaitei

„Už konkurso palaikymą“
- Karolinai Kazlauskienei ( kuri įteikdama parašytą poetišką laišką prašė neskirti jokio apdovanojimo, o sakė palaikanti šią idėją ir gražią tradiciją)
- Monikai Skurauskienei

Apdovanojimo metu nominantai skaitė savo laiškus susirinkusiems.  Pakruojo kultūros centro folkloro ansamblis „Verdenė“ (vadovė Ramunė Petraitienė ) pritariant kanklėms ir akordeonui dainavo lietuvių liaudies dainas, kvietė visus pritarti ir sudainuoti kartu.

Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, radusiems laiko ir noro pasidžiaugti savo gimtąją kalba, kurią pirmiausia išgirstame iš brangiausio žmogaus Mamos.