Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad įstaigos veikla būtų nešališka ir skaidri.

Jei susidūrėte su korupcija ar žinote apie galimus korupcijos atvejus Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje, maloniai prašome pranešti atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę asmeniui - vyresn. bibliotekininkei Linai Ramonienei tel. 8-421 61303 el. paštu: vaiku@pakruojis.rvb.lt , pateikiant pranešimą adresu Vytauto Didžiojo g. 41, LT-83156, Pakruojis arba specialiųjų tyrimų tarybai (STT) el. paštu: pranesk@stt.lt

Pageidautina, kad rašydami el. paštu ar raštu nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate, vardą ir pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą ir pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama korupcijos prevencijos tikslais.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Pakruojojuozo paukštelio viešosios bibliotekoskorupcijos prevencijos 2020-2025 metų programos įgyvendinimo priemonių planas

Sąrašas pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai