Pagrindinės bibliotekos taisyklės

  • Pageidaujantys tapti bibliotekos vartotoju, turi įsigyti vartotojo pažymėjimą.
  • Informacija apie bibliotekos teikiamas paslaugas bei jų teikimo tvarką skelbiama vartotojų aptarnavimo vietose ir bibliotekos interneto svetainėje.
  • Vartotojas gali skolintis  dokumentus ( knygas, žurnalus), gauti konsultacijas, pateikti užklausas, naudotis kompiuteriais, vieša interneto prieiga, belaidžiu internetu, dalyvauti renginiuose, mokymuose.
  • Radus knygą su defektu (suplyšusią, iškarpytą, aprašinėtą), prieš ją paimant, reikia pranešti bibliotekininkei.
  • Laikytis bendrųjų asmens higienos ir elgesio viešose vietose reikalavimų.
  • Už dokumentų negrąžinimą iki nustatytos panaudos termino imami delspinigiai: 1 euro ct. už vieną dokumentą per kalendorinę  dieną.
  • Asmenims iki 16 m., neįgaliesiems ir pensininkams  delspinigiai neskaičiuojami.