Duomenų bazės

Lietuvos duomenų bazės

 • Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994 - 2002m. archyvas (CD).  Bazėje yra 768 087 įrašai. Nuo 2003 metų įrašais bazė nepildoma. Jie kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) Analizinės bibliografijos posistemyje. Prieiga tik bibliotekoje. Dėl prieigos kreiptis į bibliotekininką.
 •  INFOLEX.Praktika su integruota teisės aktų paieška  duomenų bazėje pateikiami Lietuvos teisės aktai ir teismų praktikos dokumentai. Taip pat čia galite atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su Lietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios etikos komisijos sprendimais ir kitais dokumentais.

Duomenų bazė užsakyta už Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšas.

Prieiga tik bibliotekoje. Dėl prieigos kreiptis į bibliotekininką.

Laisvai prieinamos Lietuvos duomenų bazės 

 • Interaktyvi biblioteka https://ibiblioteka.lt/metis/ . Elektroninių paslaugų portalas, jungiantis į vieną visumą informaciją apie Lietuvos bibliotekose saugomus dokumentus. Jame galima atlikti dokumentų paiešką ir užsakyti arba rezervuoti reikalingus leidinius.
 • E.paveldas – portale pateikiamas Lietuvos atminties institucijose (bibliotekose, archyvuose, muziejuose) saugomo paveldo suskaitmenintas turinys. Dokumentinis paveldas: knygos, nuotraukos, rankraščiai, periodiniai leidiniai, bažnytinės knygos. Muziejinės vertybės: meno kūriniai, eksponatai. Muzikos kūriniai: senosios šelako plokštelės https://www.epaveldas.lt/
 • Europiana - tai skaitmeninė ES kultūros paveldo platforma, atsiradusi ES iniciatyva. Joje skaitmeninį ir skaitmenintą Europos kultūros paveldą – keliasdešimt milijonų literatūros, muzikos, vaizduojamojo meno ir kitų kūrinių – skelbia tūkstančiai ES atminties institucijų (bibliotekų, muziejų, archyvų)  https://www.europeana.eu/lt
 • U-PAVELDAS Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas, esantis užsienyje https://vkpk.lt/veikla/u-paveldas/
 • Lietuvos virtuali biblioteka – tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Lietuvos akademinių bibliotekų kataloguose ir kitose duomenų bazėse https://www.lvb.lt/
 • Duomenų bazė Lituanistika (LDB) – tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, kurioje kaupiama informacija apie pasaulyje vykdomus lituanistikos tyrimus, kurių objektas Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Tai svarbus lituanistikos tyrimų šaltinis, pateikiantis patikimą mokslinę informaciją iš daugiau kaip 70 pasaulio šalių https://www.lituanistika.lt/
 • Klasikinės Lietuvių literatūros portalas – klasikinės pasaulio literatūros virtualios bibliotekos dalis. Nemokamos knygos lietuvių kalba nuo XIV a. iki šių dienų  http://antologija.lt/
 • Atvirosios prieigos ištekliai (LNB) – tai nemokama ir laisva prieiga, kuri leidžia visiems ieškoti, skaityti, dalintis, cituoti ir nekomerciniais tikslais naudoti įvairią elektroninę mokslinę literatūrą: straipsnius, disertacijas, konferencijų pranešimus, tyrimų duomenis ir kitą publikuotą ir nepublikuotą medžiagą  https://lnb.lt/istekliai/duomenu-bazes/atvirosios-prieigos-istekliai 

Laisvai prieinamos teisinės duomenų bazės: 


Prenumeruojamos užsienio duomenų bazės

 • EBSCO Publishing – Elektroninė visatekstė serijinių ir kitų leidinių straipsnių duomenų bazė anglų kalba. Prieiga galima prie šių atskirų duomenų bazių:
ERIC, Academic Search Complete, GreenFILE, Health Source - Consumer Edition, Business Source Complete, Health Source: Nursing/Academic Edition, Library, Information Science & Technology Abstracts, MasterFILE Premier, MEDLINE, Newspaper Source, Regional Business News, Teacher Reference Cente, European Views of the Americas: 1493 to 1750, AHFS Consumer Medication Information.

Tai visatekstės, referatinės ir bibliografinės periodinių leidinių straipsnių duomenų bazės socialinių, humanitarinių, medicinos ir technikos mokslų, verslo, vadybos klausimais.
Prieiga iš bibliotekos tinklo: http://search.ebscohost.com
Prieiga su individualiu slaptažodžiu: https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=cpid&custid=ns193076

Duomenų baze galima naudotis visuose bibliotekos padaliniuose.

Skaitytojai, pageidaujantys gauti individualius slaptažodžius ir dirbti ne bibliotekoje, prašome rašyti elektroniniu paštu j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt , skambinti tel.  (8 421) 61049 ir nurodyti savo vardą, pavardę, skaitytojo bilieto numerį arba atvykti į biblioteką.

EBSCO vartotojo vadovas

Dėmesio!

Prenumeruojamų duomenų bazių duomenys gali būti naudojami tik asmeninėms mokslo ir savišvietos reikmėms. Griežtai draudžiama kopijuoti visatekstę informaciją dideliais kiekiais į asmeninį kompiuterį, perduoti duomenis tretiesiems asmenims, talpinti į internetą ar naudoti komerciniams tikslams.

Duomenų bazės užsakytos už Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos lėšas. 

Laisvai prieinamos užsienio duomenų bazės

 • DOAJ (Directory of Open Access Journals) – įvairių sričių ir kalbų visateksčiai mokslo žurnalai https://doaj.org/
 • DOAB (Directory of Open Access Books)  –  prieigą prie mokslinių, recenzuotų atviros prieigos knygų ir padeda vartotojams rasti patikimus atviros prieigos knygų leidėjus. Visos DOAB paslaugos yra nemokamos ir visi duomenys yra laisvai prieinami. Atviros prieigos knygų katalogas. Daugiau nei 75 500 akademinių recenzuotų knygų https://www.doabooks.org/

Maloniai kviečiame naudotis