Apie Vaikų ir jaunimo erdvę

Mūsų adresas: Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis.

Telefonas (8 421)  61 303.

Elektroninis paštas  vaiku@pakruojis.rvb.lt

  • Šiuo metu fonde yra 11877 fiz. vnt. spaudinių.
  • 2020 m. vartotojų buvo 580, lankytojų – 11020.
  • Vaikų erdvėje organizuojame daug renginių – literatūrines ir temines popietes, rytmečius, viktorinas, knygų pristatymus, susitikimus su rašytojais ir knygų iliustruotojais, parodas ir kt.. Labai daug mokymų – ekskursijų, kūrybinių dirbtuvėlių, naujai gautos įrangos pristatymų ir kt.
  • Vaikų erdvėje literatūra ir informacija skirta ne tik vaikams, bet ir paaugliams bei suaugusiems.

Vaikams iki 16 metų, norintiems tapti mūsų skaitytojais, tėveliai (įtėviai, globėjai) turi  užpildyti Paraišką ir Sutikimą.

Į namus vienu metu galima pasiimti 5 spaudinius, kuriuos reikia grąžinti per mėnesį. Nespėjus perskaityti per 30 dienų, grąžinimo laiką galima pratęsti.

Vaikams iki 15 metų skaitytojo pažymėjimas kainuoja 1 eurą, vyresniems nei 15 m. ir suaugusiems – 2 eurus. Pažymėjimo dublikato išdavimas (visiems vartotojams) kainuoja 3 eurus.

Čia nemokamai galima naudotis kompiuteriais, interneto prieiga, interaktyviu stalu, žaidimų konsole.

LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo naudojimosi taisyklės

Naudojimosi biblioteka taisyklės