Kraštotyros darbai

Algirdas Ražauskas – žemdirbys ir politikas [Rankraštis] : bibliografijos rodyklė / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2012. – 17 p.. – UDK 929 (474.5)

Ar dar prisimename žydus? [Rankraštis] / parengė Jolita Kirkilaitė. – Pakruojis, 2010. – 56 lap.. – UDK 94(474.5)

 „Aš išdainavau visas daineles…“ : (tautosakos pateikėja, liaudies dainų atlikėja, ilgametė "Linkavos"   etnografinio ansamblio dalyvė Ona Vašakitė-Bluzmienė: 1905-1994) [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė.  – Pakruojis, 2015. – 51 lap.. – UDK 398

 „Aš nestatau namų, aš nevedu tautos…“ (kraštietis poetas Henrikas Radauskas : 1910-1970) [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2015. – 59 lap.. – UDK 821.172.09

 ATMINTIS (Pakruojo rajono knygnešių ir daraktorių pagerbimas) [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė Genė Juodytė. – Pakruojis, 2014. – UDK 002

Atsiminimai apie kraštotyrininką Juozą Šliavą [Rankraštis] / parengė Žeimelio vidurinės mokyklos mokytojai-kraštotyrininkai. – Žeimelis, Pakruojo rajonas, 1984. – 23 p.. – UDK 908(474.5)

Atsiminimai apie mokytoją Juozą Šliavą [Rankraštis] / parengė Žeimelio vidurinės mokyklos 8 klasės moksleivė Jolanta Kavaliauskaitė (mokytoja Vita Songailienė). – Žeimelis, Pakruojo rajonas, 2004. – 9 p.. – UDK 908(474.5)

Atsiminimai apie 1941 ir 1945 metų vasarą žuvusius Grikpėdžių kaimo jaunuolius [Rankraštis] / parengė vyresn. bibliotekininkė Stanislava Martinaitienė. – Grikpėdžiai, 2014. – 14 lap.. – UDK 94(474.5)

 Aušros gadynės dukra Eglė (kraštietė poetė aušrininkė Liudvika Malinauskaitė-Šliūpienė, slapyv. Eglė: (1864-1928) [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė Genė Juodytė. – Pakruojis, 2014. – 64 p.. – UDK 821.172:929

Bajorai Chodakauskai ir Pakruojo kraštas [Rankraštis] : iliustruotas pasakojimas / parengė vyresn. bibliotekininkė Genė Juodytė. – Pakruojis, 2015. – 54 p.. – UDK 94(474.5)

Bajorų Goesų indėlis į Lietuvos tautinį atgimimą [Rankraštis] / parengė Joniškio 2-osios vid. mokyklos 9 klasės mokiniai: Regimantas Pėstininkas, Darius Mankevičius. – 20 p., nuotr.. – UDK 947.45

Baltųjų Plonėnų dvaras senose nuotraukose [Rankraštis] / parengė Mikoliškio filialo vyresn. bibliotekininkė Alma Armonavičienė, Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Genė Juodytė. – Pakruojis, 2003. – 30 p.. – UDK 908

Baltųjų Plonėnų dvaro istorija [Rankraštis] / parengė Mikoliškio filialo vyresn. bibliotekininkė Alma Armonavičienė. – Mikoliškis, 2001. – 55 p.. – UDK 947.45

Bardiškiai ir jo žmonės (apie 1930-1950 metus) [Rankraštis] / parengė Bardiškių filialo vyresn. bibliotekininkė Gitana Norgailienė. – Bardiškiai, 2001. – 40 lap.. – UDK 947.45

Bardiškių bibliotekos istorija 1948-1986 [Rankraštis] / parengė S. Blavaščiūnienė, Bardiškių filialo vyr. bibliotekininkė. – Bardiškiai, 1988. – 23 lap.. – UDK 908

Bibliotekininko vaidmuo kuriant kaimo bendruomenės informacinę ir kultūrinę aplinką [Rankraštis] : bibliotekos informacinių išteklių valdymo studijų programos baigiamasis darbas / Zita Venclovienė. – Šiauliai, 2010. – 51 lap.. – UDK 028

Bibliotekos metraštis 2002 m. [Rankraštis] / parengė Vida Grigaliūnienė, Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė. – Klovainiai, Pakruojo rajonas, 2003. – 52 lap.. – UDK 091

Bibliotekos metraštis 2003 m. [Rankraštis] / parengė Vida Grigaliūnienė, Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė. – Klovainiai, Pakruojo rajonas, 2004. – 57 lap.. – UDK 091

Bibliotekos metraštis 2004 m. [Rankraštis] / parengė Vida Grigaliūnienė, Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė. – Klovainiai, Pakruojo rajonas, 2005. – 53 lap.. – UDK 091

Bibliotekos metraštis 2005 m. [Rankraštis] / parengė Vida Grigaliūnienė, Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė. – Klovainiai, Pakruojo rajonas, 2005. – 54 lap.. – UDK 091

Bibliotekos metraštis 2008 m. [Rankraštis] / parengė Vida Grigaliūnienė, Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė. – Klovainiai, Pakruojo rajonas, 2009. – UDK 091

Bibliotekos metraštis 2009 m. [Rankraštis] / parengė Vida Grigaliūnienė, Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė. – Klovainiai, Pakruojo rajonas, 2010. – 59 lap.. – UDK 091

Bibliotekos metraštis 2010 m. [Rankraštis] / parengė Vida Grigaliūnienė, Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė. – 66 lap.. – UDK 091

Birbynininkas Povilas Samuitis [Rankraštis] / parengė Pakruojo J. Paukštelio viešosios bibliotekos Linkuvos miesto filialo vyresn. bibliotekininkė Dalė Dambrauskienė. – Linkuva, Pakruojo rajonas, 2002. – 30 lap.. – UDK 78

Birjagalos kaimo gyventojos Ksaveros Skačkauskienės prisiminimai apie tremtį [Rankraštis] / parengė Plaučiškių filialo vyresn. bibliotekininkė Ona Pšalgauskienė. – Plaučiškiai, 2006. – 27 lap.. – UDK 947.45

Bronius Povilaitis [Rankraštis] : įvykiai, žmonės ir aš pats / parengė Bronius Povilaitis. – Diržiai, Pakruojo rajonas, 1998. – 221 p.. – UDK 929

Dainuojamoji tautosaka [Rankraštis] / užrašė Jonas Treškevičius. – Pakruojis. – UDK 398

      T.1. – 1980. – 118 p.. – UDK 398

      T.2. – 1982. – 56 p.. – UDK 398

      T.3. – 1982. – 168 p.. – UDK 398

      T.4. – 1982. – 46 p.. – UDK 398

      

Dariaus ir Girėno gatvė Linkuvoje, Pakruojo rajonas [Rankraštis] / surinko garbės kraštotyrininkė Irena Rudzinskienė. – Linkuva, 1999. – 32 p.. – UDK 625.7

Domančių ir Tremtinių kaimų istorijos [Rankraštis] / parengė Rima Žemrietaitė. – Mikniūnai, Pakruojo rajonas, 2009. – 46 p.. – UDK 908

Etninės kultūros šaltiniai [Rankraštis] : tradicinės mitybos kultūra / parengė Liucija Janina Brazdžionienė. – Šukioniai, Pakruojo rajonas, 2008. – 91 lap.. – UDK 392

Fizikochemikas Teodoras Grothusas [Rankraštis] / sudarė Jonas Treškevičius. – Pakruojis, 1980. – 35 p.. – UDK 53

Fizikos-matematikos mokslų daktaras Konstantinas Žukauskas (1933-1995) [Rankraštis] / parengė 11 kl. moksleivė Vilma Nainytė. – Žeimelis, 2007. – 11 lap.. – UDK 5

Fragmentai Binėnų kaimo istorijai [Rankraštis] / parengė Rima Žemrietaitė. – Mikniūnai, 2008. – 46 p.. – UDK 908(474.5)

Gedminių ir Želčių kaimų istorijos [Rankraštis] / parengė Rima Žemrietaitė. – Mikniūnai, Pakruojo rajonas, 2009. – 72 p.. – UDK 908

Gikonių kaimas gikoniečių atsiminimuose [Rankraštis] / parengė Plaučiškių filialo vyresn. bibliotekininkė Ona Pšalgauskienė. – Plaučiškiai, 1995. – 30 lap.. – UDK 947.45

„Gimtasis kraštas-mano parakas“: (kraštietis aktorius ir režisierius Sigitas Račkys) [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė Genė Juodytė. – Pakruojis, 2007. – 35 lap.. – UDK 792:929

Gimtasis Staškaviečių kaimas [Rankraštis] / sudarė Ona Bluzmaitė-Builienė. – Linkuva, 2001. – 124 p.. – UDK 908

Henrikas Radauskas [Rankraštis] : bibliografija (1930-2008) / parengė Pakruojo J. Paukštelio viešosios bibliotekos Žvirblonių filialo vyresn. bibliotekininkė Aušra Kasparienė. – Žvirbloniai, Pakruojo rajonas, 2010. – 26 lap.. – UDK 016

Hidrometeorologiniai stebėjimai Miciūnų poste 1954 - 1955 metai [Rankraštis] / parengė Pamūšio filialo vyresn. bibliotekininkė Janina Greiškanienė. – Pamūšis, 1996. – 26 lap.. – UDK 551

Imtynininkas Karolis Požėla [Rankraštis]. – 12 lap.. – UDK 796

„Ir mirdamas gyvenimui nenoriu dingti…“: kraštietis poetas Pranas Kasperavičius-Kasparaitis: (1912-1938) [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2012. – 27 lap.. – UDK 821.172:929

Iškilieji rajono žmonės [Rankraštis] / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – 136 lap.. – UDK 908

Iškilių žmonių autografai bibliotekai ir jos skaitytojams 1989-2007 [Rankraštis] / parengė Pakruojo J. Paukštelio viešosios bibliotekos darbui su kraštotyra vyresn. bibliotekininkė Genė Juodytė. – Pakruojis, 2007. – 32 lap.. – UDK 091

Išnykę Šiaulių apskrities Linkuvos Valsčiaus kaimai [Rankraštis] / sudarė garbės kraštotyrininkė Irena Rudzinskienė. – Šiauliai-Linkuva, 1998. – 21 p.. – UDK 908

Išnykusio Barvainių kaimo istorija [Rankraštis] / parengė Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė. – Klovainiai, 2000. – 64 p.. – UDK 947.45

Išnykusio Miciūnų kaimo istorija [Rankraštis] / parengė Pamūšio filialo vyresn. bibliotekininkė J. Greiškanienė. – Pamūšis, 2000. – 62 p.. – UDK 947.45

Išnykusių Libieriškio, Kyzerių kaimų, Juozo ir Igno Poželų, Zentos Murninkienės Palivarkų istorijos [Rankraštis] / parengė Ūdekų filialo vyresn. bibliotekininkė Nijolė Guževičienė. – Ūdekai, 2001. – 22 lap.. – UDK 947.45

Išnykusių Pagirininkų ir Gudžiūnų kaimų istorijos [Rankraštis] / parengė Ūdekų filialo vyresn. bibliotekininkė Nijolė Guževičienė. – Ūdekai, 2000. – 33 p.. – UDK 947.45

 „Įvardino Kruoja mane tarsi sūnų“ (kraštietis poetas Eduardas Mieželaitis: 1919-1997) [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2014. – 50 p.. – UDK 821.172:929

Jis gyvas savo darbais [Rankraštis] : apie kraštietį skulptorių ir pedagogą Antaną Nesavą / parengė 12 kl. moksleivė Auksė Noreikaitė. – Žeimelis, 2007. – 31 lap.. – UDK 7

Juozas Paukštelis (1899-1981) [rankraštis] / parengė A. Jaselskienė. – Linkuva, 1984. – 35 lap.. – UDK 929

Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatai / [Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2019. – 341, [1] p.. – ISBN 978-609-474-167-8. – UDK 821.172(092)

Juozo Paukštelio muziejaus lankytojų atsiliepimų knyga [Rankraštis]. – Titoniai, 1989-2015. – 110 p.. – UDK 091

Juozo Prikockio paskutinieji gyvenimo metai [Rankraštis] / parengė Bronius Kiaunė. – Kaunas, 1983. – 15 lap.. – UDK 929

Kaimo bendruomenės požiūris į Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Klovainių filialo veiklą, tenkinant kultūrinius ir komunikacinius poreikius [Rankraštis] : bibliotekos informacinių išteklių valdymo studijų programos baigiamasis darbas / Vida Grigaliūnienė. – Šiauliai, 2010. – 50 lap.. – UDK 027

Kaimo bibliotekos paslaugų paaugliams pasiūlos ir paklausos analizė [Rankraštis] : bibliotekos informacinių išteklių valdymo studijų programos baigiamasis darbas / Aušra Kasparienė. – Šiauliai, 2010. – 50 lap.. – UDK 027

Kaip kūrėsi „Pergalės“ kolūkis [Rankraštis] : atsiminimai / parengė Šukionių filialo vyresn. bibliotekininkė Janina Liucija Brazdžionienė. – Šukioniai, 1997. – 31 p.. – UDK 947.45

Kalbininkas, lietuviško sąjūdžio veikėjas Jonas Jablonskis ir jo ryšiai su Pakruojo kraštu [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2015. – 43 p.. – UDK 908(474.5)

Kalvystė. Kalviai Freibergai [Rankraštis] / parengė Šukionių filialo vyresn. bibliotekininkė Liucija Janina Brazdžionienė. – Šukioniai, 2007. – 40 p.. – UDK 68

Klovainiai [Rankraštis] : trumpos žinios apie miestelį / parengė Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė. – Klovainiai, Pakruojo rajonas, 2007. – 28 lap.. – UDK 091

Klovainiai periodiniuose leidiniuose 1856-1839 metais [Rankraštis] / parengė Vida Grigaliūnienė, Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė. – Klovainiai, Pakruojo rajonas, 2012. – 138 lap. – UDK 091

Klovainiai [Rankraštis] : trumpos žinios apie miestelį / parengė vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė. – Klovainiai, Pakruojo rajonas, 2007. – 28 lap.. – UDK 091

Klovainiai 1990-2005 metais [Rankraštis] / parengė vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė. – Klovainiai, Pakruojo rajonas, 2006. – 55 lap.. – UDK 091

Klovainiečių kultūrinis gyvenimas [Rankraštis] / parengė Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė. – Klovainiai, Pakruojo rajonas, 2008. – 181 lap.. – UDK 091

Klovainiečių šuliniai [Rankraštis] / parengė Klovainių filialo vyresn. bibliotekininkė Vida Grigaliūnienė. – Klovainiai, Pakruojo rajonas, 2011. – 32 lap.. – UDK 091

Kraštiečių autografai [Rankraštis]. – 1987-1988. – 19 lap.. – UDK 908(474.5)

Kraštietis birbynininkas Povilas Samuitis (1896-1989) [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2013. – 57p.. – UDK 78:929

Kraštietis dailininkas Vladas Vaitekūnas (1906-2002) [Rankraštis] : gyvenimo ir kūrybos filosofija / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2006. – 51 lap.. – UDK 75:929

Kraštietis kompozitorius Juozas Pakalnis [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė Genė Juodytė. – Pakruojis, 2017. – 46 lap.. – UDK 78:929

Kraštotyros viktorina, skirta kraštiečio mokytojo ir kraštotyrininko J. Šliavo 59-osioms gimimo metinėms : klausimai ir atsakymai / [parengė vyresn. bibliotekininkė Genė Juodytė]. – Pakruojis, 1989. – 98 lap.. – UDK 908(474.5)

Kunigas ir eiliuotojas Jurgis Rupka [Rankraštis] / parengė Pakruojo centrinės bibliotekos vyr. bibliotekininkė Genė Juodytė. – Pakruojis : 1995. – 20 lap.. – UDK 2

Landsbergių giminės genealogija [Rankraštis] : lentelės. – Radviliškis. – 16 lap.. – UDK 929.5

Lygumų krašto ąžuolas. Kraštietis kompozitorius, pedagogas, visuomenės veikėjas Julius Juzeliūnas: 1916-2001 [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2016. – 61 lap.. – UDK 78:929

Linkuvos apylinkių vietovardžiai [Rankraštis] / medžiagą surinko Linkuvos vidurinės mokyklos jaunieji kraštotyrininkai, vadovaujami mokytojos Stasės Lovčikaitės. – Linkuva, Pakruojo rajonas, 1980. – 70 p.. – UDK 908(474.5)

Linkuvos miesto istorija [Rankraštis] / parengė Felimonija Mielienė. – Linkuva, Pakruojo rajonas, 1987. – 75 p.. – UDK 908

Mikalajūnų kaimo istorija [Rankraštis] : 100–ųjų metinių išsiskirstymo į vienkiemius jubiliejui / parengė kraštotyrininkė Irena Rudzinskienė. – Šiauliai–Linkuva, 2000. – 112 p.. – UDK 908(474.5)

Mikniūnų ir Vainiūnų kaimų istorijos [Rankraštis] / parengė Rima Žemrietaitė. – Mikniūnai, Pakruojo rajonas, 2009. – 82 p.. – UDK 908

Mitologinės sakmės [Rankraštis] / sudarė Jonas Treškevičius. – Panevėžys, 1988. – 88 p.. – UDK 398

Muzikinė-literatūrinė kompozicija „Mažvydas“ [Rankraštis] : scenarijus, skirtas M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450-ies metų jubiliejui / scenarijaus autorė Pakruojo savivaldybės VB vaikų lit. sektoriaus specialistė Lina Chmieliauskaitė. – Pakruojis, 1997. – 29 lap. – UDK 79

Nepamirštamos akimirkos: susitikimai su Juozo Paukštelio premijos laureatais (1985-2017) [Rankraštis]: [dokumentų paroda] / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2017. – 29 lap.. – UDK 821.172.09

Nežinomo likimo keliais [Rankraštis] : tremties atsiminimai / Prikockis Juozas. – 12 lap.. – UDK 908

Noreikonių kaimo istorija [Rankraštis] : atsiminimai / parengė Juozas Prikockis. – Noreikoniai, 1968. – 39 lap.. – UDK 947.45

Pakruojis grožinėje literatūroje [Rankraštis] / parengė Genė Juodytė, Pakruojo CB bibliografijos sk. vedėja. – Pakruojis, 1987. – 27 lap.. – UDK 908(821.172)

Pakruojo centrinė biblioteka ir jos filialai ekslibrise. I dalis [Rankraštis] / parengė Genė Juodytė, Jonas Nekrašius. – Pakruojis, 1988. – 108 lap.. – UDK 76

Pakruojo centrinė biblioteka ir jos filialai ekslibrise. II dalis [Rankraštis] / parengė Genė Juodytė, Jonas Nekrašius. – Pakruojis, 1988. – 37 lap.. – UDK 76

Pakruojo centrinės bibliotekos 1981-1982 metų metraštis [Rankraštis] / parengė Genė Juodytė, Genė Vinciūnaitė. – Pakruojis, 1982 – 20 lap.. – UDK 09

Pakruojo centrinės bibliotekos veikla 1970-1989 m. [Rankraštis] : diplominis darbas / Judita Kunickaitė-Jereckienė, masinių bibliotekų specializacija, neakivaizdinis skyrius. – Vilnius, 1991. – 128 lap.. – UDK 02

Pakruojo dvaras [Rankraštis] : diplominis darbas / parengė PM ir dailės specialybės V kurso 2 grupės studentė Lina Stankevičiūtė. – Šiauliai, 1994. – 137 lap.. – UDK 72

Pakruojo fantastų klubo „Selija“ istorija 1990-2000 [Rankraštis] / parengė J. Paukštelio viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Judita Jereckienė. – Pakruojis, 2000. – 289 lap.. – UDK 37

Pakruojo krašto istorijos ir kultūros pėdsakais [Rankraštis] : Mokslinės konferencijos vykusios 2005 m. rugpjūčio 19 d. ir skirtos Pakruojo miesto 420-ajam jubiliejui pranešimai / parengė Genė Juodytė, Pakruojo viešosios bibliotekos vyresn. kraštotyrininkė. – Pakruojis, 2005. – 40 lap.. – UDK 94(474.5)

Pakruojo krašto žmonės : biografinis žinynas / Genė Juodytė. – Kaunas : „Žiemgalos“ leidykla, 2005. – 192, [1] p.. – ISBN 9955-434-01-5. – UDK 929(474.5)(035)

Pakruojo rajonas spaudoje 1950-1966 m. bibliografinė rodyklė [Rankraštis] : diplominis darbas / Povilas Šakalys. – Vilnius, 1968. – 133 lap.. – UDK 0

Pakruojo rajoninės bibliotekos istorija (1937-1969 m.) [Rankraštis] : diplominis darbas / Leokadija Drobulienė. – Vilnius, 1970. – 68 lap.. – UDK 025

Pakruojo rajono knygnešiai ir daraktoriai [Rankraštis] / parengė Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Genė Juodytė. – 139 p.. – UDK 947.45

Pakruojo rajono laikraščio istorija [Rankraštis] : diplominis darbas / Jonas Jurgis Bučas, neakivaizdinio skyriaus diplomantas. – Vilnius, 1973. – 154 lap.. – UDK 070

Pakruojo rajono liaudies meistrai [Rankraštis] / parengė Algis Morkūnas. – Vilnius, 1986. – 115 p.. – UDK 7

Pakruojo rajono liaudies meistrai [Rankraštis] / sudarė Algis Morkūnas. – 1987. – 90 p.. – UDK 7

Pakruojo rajono liaudies menininkai [Rankraštis] / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – 22 lap.. – UDK 7

Pakruojo rajono Linkuvos apylinkės istorija [Rankraštis] / parengė Felimonija Mielienė. – Linkuva, 1987. – 75 lap.. – UDK 94(474.5)

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos paslaugų poreikis jaunimo požiūriu [Rankraštis]: informacijos paslaugų nuolatinių studijų programos baigiamasis darbas / parengė Greta Matjušaitytė. – Šiauliai, 2016. – 44 lap.. – UDK 091

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2005-2008 metų stebėsenos rodiklių analizė [Rankraštis] : Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacinis leidinys / parengė Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Nijolė Dikšienė. – Pakruojis, 2009. – 79 lap.. – UDK 614

Pakruojo rajono vėjiniai malūnai [Kraštotyros darbas] : Projekto „Ar dar pamos malūnai sparnais?“– medžiaga / projekto vadovė: Rita Prialgauskienė. – Pakruojis, 2020. – 220 lap.. – UDK 621

Pakruojo rajono vėjiniai malūnai [Rankraštis] / sudarė Jonas Treškevičius. – Pakruojis, 1980. – 239 p.. – UDK 621

Pakruojo rajono Višeikių kaimas ir jo žmonės [Rankraštis] / Kazimieras Pakeltis. – Naujoji Akmenė, 2008. – 34 lap.. – UDK 091

Pakruojo sąjūdžio archyviniai dokumentai (1988-1991) [Rankraštis] / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė.  – Pakruojis, 2013. – 26 lap.. – UDK 329

Pakruojo seniūnijos neveikiančios kapinės [Rankraštis] / parengė Pakruojo moksleivių namų kraštotyros būrelis, vadovė Valentina Alekseriūnaitė. – Pakruojis, 1999. – 32 lap.. – UDK 903

Pakruojo viešosios bibliotekos metraštis [Rankraštis] : 1997 m. / parengė Judita Jereckienė, viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja. – Pakruojis, 1999. – 122 lap.. – UDK 025

Pakruojo žydai [Rankraštis] / parengė Janina Mykolaitienė. – 1995. – 14 lap.. – UDK 947.45

Pamūšio apylinkių politinių kalinių ir tremtinių atsiminimai [Rankraštis] / parengė Janina Greiškanienė, Pamūšio filialo vyresn. bibliotekininkė. – Pamūšis, Pakruojo rajonas, 2001. – UDK 091

Pašvitinio apyl. Tremtinių kaimas [Rankraštis] : 1990-07-07 / surinko Irena Rudzinskienė. – Šiauliai,   1994. – 33 p.. – UDK 908

Pašvitinio apylinkės Tremtinių kaimo įkūrėjai 1922 metais ir jų ainiai [Rankraštis] / surinko kraštotyrininkė Irena Rudzinskienė. – Šiauliai, 1996. – 37 p.. – UDK 908

Pašvitinio šnektos žodžiai [Rankraštis] : žodžių formos, formų variantai / Juozas Bilevičius. – Joniškis, 2006. – 250 p.. – UDK 811.172

Pašvitinys [Rankraštis] : trumpos žinios apie miestelį / parengė vyresn. bibliotekininkė Danutė Povilionienė. – Pašvitinys, 2006. – 19 lap.. – UDK 908(474.5)

Poetas ir vertėjas Henrikas Radauskas [Rankraštis] / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – 34 lap.. – UDK 929

Poeto, dramaturgo Kazio Binkio gyvenimas ir ryšiai su Klovainių kraštu [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2013. – 54 lap.. – UDK 821.172-94

Projekto kraštotyros ekspedicija „Kur liūdi kryžiai pakelėm“ III medžiaga [Rankraštis] : kraštotyros darbas / Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka. – [Pakruojis] : Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka; Šiauliai : Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2019. – 568 p.. – UDK 908(474.5)

Psichologinių ir socialinių veiksnių įtaka pagrindinės mokyklos 7-10 kl. mokinių skaitymui [Rankraštis] : bibliotekos informacinių išteklių valdymo studijų programos baigiamasis darbas / Rita Prialgauskienė. – Šiauliai, 2010. – 46 lap.. – UDK 028

Rajonas spaudos draudimo metais [Rankraštis] / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė.  – 35 lap.. – UDK 002

Rašytoja, publicistė, visuomenės veikėja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir Pakruojo kraštas [Rankraštis] : dokumentų paroda. – Pakruojis, 2011. – 56 lap.. – UDK 821.172-94

Rašytojo Juozo Paukštelio muziejaus lankytojų atsiliepimų knyga [Rankraštis]. – Titoniai, 2018. – 98 p.. – UDK 091

Renginio, skirto pirmosios lietuviškos knygos jubiliejui ir jos platintojų Diržių, Bardiškių ir Steigvilių kaimuose prisiminimui aprašymas [Rankraštis] / parengė Genė Juodytė. – Pakruojis, 1997. – 8 lap.. – UDK 002

Sąjūdis Pakruojyje (1988-2013) [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2013. – 81 lap.. – UDK 329

Samariečių ugdymo modelio taikymas mokykloje [Rankraštis] : bakalauro darbas / Janina  Dirabanauskienė, socialinės psichologijos ir pedagogikos studentė. – Šiauliai, 2000. – 99 lap.. – UDK 37

Senieji liaudies meistrai [Rankraštis]. – Pakruojis. – 26 lap.. – UDK 091

Senieji Pakruojo krašto liaudies meistrai [Rankraštis] / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis. – 12 p., nuotr.. – UDK 745

Senolių takais [Rankraštis] : šeimos istorija / surinko Ona Bluzmaitė-Builienė. – Linkuva, Pakruojo rajonas, 2001. – 144 p.. – UDK 392

Senų ir pagyvenusių žmonių skaityba Pakruojo rajono kaimo bibliotekose [Rankraštis] : bibliotekos  informacinių išteklių valdymo programos baigiamasis darbas / Almutė Armonavičienė. – Šiauliai, 2010. – 43 lap.. – UDK 028

Stačiūnų kaimo gyventojų, buvusių tremtinių, atsiminimai [Rankraštis] / parengė Stačiūnų filialo  vyresn. bibliotekininkė Angelė Zaveckienė. – Stačiūnai, 1996. – 11 lap.. – UDK 947.45

Šiaulių apskrities Pakruojo rajono Linkuvos seniūnijos Ruponių kaimas ir išnykęs Paberžių kaimas  [Rankraštis] / surinko kraštotyrininkė Irena Rudzinskienė. – Šiauliai-Linkuva-Ruponiai, 2000. – 81 p.. – UDK 908

Šiaulių apskrities, Pakruojo rajono Linkuvos seniūnijos Voronėlių ir Plikelių kaimai [Rankraštis] / surinko kraštotyrininkė Irena Rudzinskienė. – Šiauliai-Linkuva, 1999. – 73 p.. – UDK 908

Šiklių dvarelis, Dausiškių ir Trivalakių kaimų istorijos [Rankraštis] / parengė Rima Žemrietaitė. – Mikniūnai, Pakruojo rajonas, 2009. – 65 p.. – UDK 908

Šukionių bibliotekos metraštis 1998-2000 m. [Rankraštis] / paruošė vyresn. bibliotekininkė Liucija Janina Brazdžionienė. – Šukioniai, Pakruojo rajonas, 2001. – 142 lap.. – UDK 09

Šukionių bibliotekos metraštis 2001-2003 m. [Rankraštis] / paruošė vyresn. bibliotekininkė Liucija Janina Brazdžionienė. – Šukioniai, Pakruojo rajonas, 2002-2004. – 133 lap.. – UDK 09

Šukionių filialo metraštis 2004 m. [Rankraštis] / paruošė vyresn. bibliotekininkė Liucija Janina Brazdžionienė. – Šukioniai, Pakruojo rajonas, 2005. – 51 lap.. – UDK 09

Šukionių ir aplinkinių kaimų žmonių pravardės [Rankraštis] / parengė Šukionių filialo vyresn. bibliotekininkė Janina Liucija Brazdžionienė. – Šukioniai, 1997. – 13 p.. – UDK 398

Šukionių kaimo biblioteka atsiminimuose [Rankraštis] / parengė Šukionių filialo vedėja Janina Liucija Brazdžionienė. – Šukioniai, 1987. – 14 p.. – UDK 947.45

Šukionių kaimo istorija [Rankraštis] : bendra charakteristika : kaimo sodybos 1948-1950 m. : Šukionių kapinyno archeologiniai tyrinėjimai / parengė Janina Liucija Brazdžionienė. – Šukioniai, 1997. – 10 p.. – UDK 908

„Toks keistas gyvenimas…“ [Rankraštis] : dokumentų paroda, skirta kraštotyrininko, pedagogo, literato Juozo Šliavo (1930-1979) 85-mečiui / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2015. – UDK 908(474.5)

Trumpa Starkonių kaimo istorija [Rankraštis] / parengė Rima Žemrietaitė. – Mikniūnai, 2008. – 42 p.. – UDK 908

Ūdekų bibliotekos darbuotojai 1946 -1985 [Rankraštis] / parengė Ūdekų filialo vyresnioji specialistė Vilija Narvydienė. – Ūdekai, 1995. – 14 lap.. – UDK 09

Ūdekų filialo metraštis [Rankraštis] : 2006-2010 m. / parengė Ūdekų filialo vyresn. bibliotekininkė Nijolė Guževičienė. – Ūdekai, 2011. – 164 lap.. – UDK 025

Ūdekų filialo metraštis [Rankraštis] : 2011-2015 m. / parengė Ūdekų filialo vyresn. bibliotekininkė Nijolė Guževičienė. – Ūdekai, 2016. – 158 lap.. – UDK 025

Vėjo malūnų kelias [Rankraštis] / Mantas Areima. – Pakruojis, 2013. – 219 lap.. – UDK 621

Žeimelio istorijon grįžtantis vardas Balys Nainys [Rankraštis] / parengė 10-11 kl. mokinių grupė ir istorijos mokytojai: Lina Ulinienė, Gražvydas Kazakevičius. – 1999. – 14 lap.. – UDK 947.45

Žemės ir vaikystės žmogus. Kraštietis dailininkas Romualdas Čarna [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2014. – 63 p.. – UDK 75:929

„Žiemgalos“ folklorinis ansamblis 1984-2000 [Rankraštis] : trumpa istorija / parengė Balsių filialo vyresn. bibliotekininkė Rita Prialgauskienė. – Balsiai, 2001. – 43 p.. – UDK 398

Žiemgalos krašto žydai [Rankraštis] : amatininkai ir senieji amatai tarpukaryje / sudarytojas ir tekstų autorius Jonas Nekrašius. – Pakruojis, 2019. – 17 lap.. – UDK 908(474.5)

Žmogaus laimė yra jo lemtis: (kraštietė dailininkė Marija Teresė Rožanskaitė-Piekurienė) [Rankraštis] : dokumentų paroda / parengė vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė. – Pakruojis, 2008. – 65 lap.. – UDK 75:929