LIBIS vieningo skaitytojo pažymėjimo taisyklės

Bendrojis dalis

1. Vieningas skaitytojo pažymėjimas (toliau – pažymėjimas) – dokumentas, identifikuojantis skaitytoją visose Lietuvos integralios bibliotekų informacinės sistemos (LIBIS) bibliotekose.

2. Pažymėjimo naudojimo taisyklės nustato naudojimosi pažymėjimu tvarką, teises bei atsakomybę.

3. Skaitytojas, turintis šį pažymėjimą, gali skaityti visose LIBIS bibliotekose.

Vieningo skaitytojo pažymėjimo išdavimo tvarka

4. Pažymėjimas išduodamas asmeniui pirmą kartą registruojantis vienoje iš LIBIS naudojančių bibliotekų.

5. Pažymėjimas išduodamas sumokėjus nustatytą mokestį. Pažymėjimas atgal nepriimamas, sumokėti pinigai negrąžinami.

6. Skaitytojai, įsigiję pažymėjimą ir norintys skaityti kitose LIBIS bibliotekose, privalo jose užsiregistruoti.

7. Registruojantis kitose LIBIS bibliotekose mokestis neimamas.

8. Naujas skaitytojas registruojamas ir išduodamas pažymėjimas pagal bibliotekoje galiojančias Naudojimosi biblioteka taisykles.

9. Naujas pažymėjimas išduodamas, jei skaitytojas pažymėjimą praranda ar sulaužo.

10. Praradus skaitytojo pažymėjimą mokamas nustatyto dydžio bilieto pakeitimo mokestis. Mokestis mokamas tai bibliotekai, kuri išduoda naują skaitytojo pažymėjimą, kitos bibliotekos duomenų bazėje tik pakeičia pažymėjimo numerį.

11. Vagystės atveju naujas pažymėjimas išduodamas be pakeitimo mokesčio, pateikus pažymą iš policijos.

Teisės

12. Pažymėjimas suteikia teisę:

12.1. užsiregistravus skaityti visose LIBIS bibliotekose;

12.2. užsakyti dokumentus atvykus į biblioteką arba internetu;

12.3. naudotis bibliotekų teikiamomis paslaugomis.

Skaitytojas privalo

13. Užsiregistruoti kiekvienoje pasirinktoje LIBIS bibliotekoje.

14. Registruojantis pateikti darbuotojui turimą pažymėjimą, asmens tapatybės dokumentą, besimokantys – studento ar moksleivio pažymėjimą, senatvės pensininkai, žmonės su negalia – atitinkamus pažymėjimus.

15. Informuoti kiekvieną LIBIS biblioteką, kurioje yra užsiregistravęs, apie:

15.1. pažymėjimo praradimą;

15.2. naujo pažymėjimo įsigijimą;

15.3. registracijos duomenų pasikeitimus.

Draudžiama

16. Vienu metu turėti kelis skaitytojo pažymėjimus.

17. Naudotis svetimu pažymėjimu.

18. Naudotis sulūžusiu pažymėjimu.