Struktūra ir kontaktai

Administracija

Direktorė Romualda Kulšytė Tel. (8 421) 61 687 el. p. direktore@pakruojis.rvb.lt

Pavaduotoja Vilma Pekelienė Tel. 8 421 61 687, 8 615 56 375, el. p. vilma.pekeliene@libis.lt 

Vyriausioji finansininkė Angelė Ladukienė Tel. (8 421)  61 687 el. p. buhalterija@pakruojis.rvb.lt

Skyriai

Vartotojų aptarnavimo skyrius

  • Suaugusiųjų abonementas
  • Kraštotyros skaitykla
  • Interneto skaitykla
  • Periodikos skaitykla
  • Fonoteka

Vaikų ir jaunimo erdvė

  • Abonementas
  • Žaisloteka
  • Interaktyvi erdvė

Informacijos išteklių ir metodikos skyrius

Bibliotekos struktūriniai padaliniai