Asmens duomenų apsauga

JŪSŲ TEISĖS:

  • teisė žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
  • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • teisė nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika Asmens duomenų

tvarkymo bibliotekoje taisyklės

Duomenų subjektų prašymų įgyvendinti duomenų subjektų teises forma

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

Sutikimas dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos integralioje bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS) ir LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portale www.ibiblioteka.lt taisykles

Atsakinga už asmens duomenų tvarkymo principų laikymąsi ir kontrolę – UAB „Saugos tinklas“ direktorė Inga Dilienė, tel. (8 615) 42419, el. p. saugostinklas@gmail.com