Naujienos

Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos naujienų kaleidoskopas

2023 11 08

Vilniuje gyvenančios buvusios nepailstančios poeto E. Mieželaičio knygų redaktorės senjorės Stasės Budrytės artimieji bibliotekos kraštotyros fondui padovanojo keturiasdešimt aštuonias poeto knygas iš asmeninės redaktorės bibliotekos. Dauguma knygų – su E. Mieželaičio autografu.

Pakruojietė senjorė buvusi Pakruojo ligoninės akušerė Danutė Bagdonavičienė Bibliotekai perdavė 2 didžiulius aplankus, į kuriuos sudėjo savo surinktą medžiagą apie Pakruojo rajono ligoninę ir Akušerijos skyrių.

Bibliotekos skaitykloje parengtos dokumentų parodos:

„Man tinka tos skaisčiosios rudenio dienos“ (poeto, dramaturgo Kazio Binkio 130-osioms gimimo metinėms). Parodoje pateikiama ne tik K. Binkio kūryba, bet  atskleidžiami poeto ryšiai su Pakruojo kraštu. Parodos  iliustravimui panaudotos spalvotos nuotraukos iš rudeniško Balsių dvarelio (Šaltinis: Ją vadino poeto žmona... Po kojomis... - Vieškeliu dundant | Facebook Paroda veiks iki gruodžio 15 d.;

„Lapkričio 23-oji – Lietuvos kariuomenės diena“. Viena parodos dalis skirta iš Pakruojo krašto kilusiems kariuomenės vadams Silvestrui Žukauskui ir Juozui Kraucevičiui. Paroda veiks iki gruodžio 18 d.

Vartotojų aptarnavimo skyriuje (III a.)  iki lapkričio 30 d. atidaryta ekspozicija „Diena, kai Pakruojyje vėl suplevėsavo Trispalvė“, skirta tautinės vėliavos iškėlimo Pakruojyje trisdešimt penkmečiui.