Naujienos

Gražiausio laiško gimtajai kalbai konkursas

2024 02 02

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2024 m. vasario-kovo mėnesiais devintąjį kartą pakvietė surengti Lietuvių kalbos dienas. Jų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti Lietuvos ir užsienio bendruomenes. Į šią iniciatyvą įsijungia ir Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, organizuodama „Gražiausio laiško gimtajai kalbai“ konkursą. Konkurse kviečiami dalyvauti Pakruojo rajono ir miesto gyventojai bei išvykę kraštiečiai gyvenantys kituose Lietuvos miestuose.
Kūrinio pateikimas konkursui:
1. Konkursui laiškai pateikiami iki 2024 m. kovo 10 d. 17.00 val.

2. Konkurse gali dalyvauti Pakruojo rajono ir miesto gyventojai, bei išvykę kraštiečiai šiose amžiaus grupėse:
8-14 metų;
15-18 metų;
19-30 metų;
30+ metų
3. Konkurse dalyvauja tik dalyvių autoriniai laiškai.
4. Tekstas turi būti parašytas ranka. Teksto dydis – 1-1,5 A4 formato puslapiai.
5. Laiškai neatitinkantys šių nuostatų reikalavimų, konkursui nebus priimami.
Laiškus su tekstu siųsti adresu: KONKURSUI, Pakruojo r. savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka, Vytauto Didžiojo g. 41, LT- 83156, Pakruojis, arba el. p. j.paukstelio@pakruojis.rvb.lt Kartu su tekstu pateikti informaciją apie save (vardas, pavardė, amžius, gyvenama vieta, mokymosi įstaiga, telefono Nr., el. pašto adresas).

Kūrinio vertinimo kriterijai:

1. Laiškus vertins Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos sudaryta komisija.
2. Laiško turinys – pagrindinė mintis, siužeto atskleidimas skiriamai temai, perteiktas emocinis įspūdis.
3. Numatomos keturios prizinės vietos (kiekvienai amžiaus grupei).
4. Visi Konkurso dalyviai bus apdovanojami Bibliotekos padėkomis ir prizais.
5. Konkurso rezultatai bus skelbiami Organizatorių tinklapyje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Kontaktinis asmuo: Judita Jereckienė, tel. +370 421 61 049

Kviečiame dalyvauti!