Vartotojų aptarnavimo skyrius

Abonementas

Abonemente yra apie 24232 fiz., vnt dokumentų 19824 pavadinimų iš jų knygų yra 23400 fiz., vnt., 18310 pavadinimų.

Dokumentų išdavimas į namus.

Naudojimasis dokumentais bibliotekoje.

Atsakymai į užklausas žodžiu, telefonu, el. paštu.

Dokumentų skolinimas iš kitų šalies bibliotekų (kurių nėra mūsų bibliotekoje).

Dokumentų įrišimas ir laminavimas.

Spaudinių pristatymas į namus neįgaliems ir seno amžiaus žmonėms (jei jie pageidauja).

Galimybė grąžinti bibliotekos dokumentus ne darbo metu (knygų grąžinimo dėžė adresu: Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis).

Bendroji skaitykla

Periodikos skaitykla – erdvė, kurioje galite paskaityti periodinius leidinius, studijuoti ar dirbti vietoje. Skaitykloje yra 4 darbo vietos. Skaityklos periodinių leidinių fonde yra laikraščių ir žurnalų. Fonde saugoma apie 4238 vnt. ir 147 pavadinimų leidinių.

Periodiniai ir informaciniai leidiniai, bei knygos iš šios skaityklos neskolinami.

Vyksta įvairūs renginiai.

Teikiama dokumentų kopijavimo paslauga.

Interneto skaitykla

Lankytojams įrengta 10 stacionarių kompiuterizuotų darbo vietų bei vienas kūrybinis paketas (darbo stotis FUJITSU Celsiu W5709) vaizdo ir garso medžiagai apdoroti, skenuoti ir atsispausdinti nuotraukas iš senų negatyvų ar skaidrių, o su grafine planšete WACOM Intous Pro L Paper North piešti bei kurti eskizus.

Čia organizuojami individualūs ir grupiniai skaitmeninio raštingumo mokymai gyventojams, galima prieiga prie prenumeruojamų ir laisvai prieinamų duomenų bazių: INFOLEX.Praktika su integruota teisės aktų paieška, BNS naujienų, EBSCO Publishing, Naxos Music Library, LR Seimo teisinių dokumentų bazės, informacijos paieška portale iBiblioteka. Kaupiamos duomenų bazės

Yra galimybė pasinaudoti skenavimo paslauga, „Microsoft Word", „Microsoft Excel" programomis, el. paštu, rastą informaciją internete atsispausdinti, įsirašyti į atsineštą laikmeną.

Šioje erdvėje yra sukaupta virš 2000 bibliografinių-informacinių leidinių, virš 200 kompaktinių diskų, rengiamos parodos, kviečiančios susipažinti su mokslo ir informacine literatūra.

Teikiama kokybiška ir naujausia informacija. Į lankytojų pateiktas užklausas atsakoma raštu, žodžiu, el. paštu.

Lankytojų patogumui bibliotekoje veikia bevielis internetas.

Fonoteka

Norint naudotis šia paslauga, reikia būti registruotu bibliotekos skaitytoju, plokštelių sąrašą galite rasti atlikdami paiešką elektroniniame kataloge.

Vinilinių plokštelių fondą sudaro 600 vienetų. Daugiausia tai klasikinės muzikos, džiazo, senosios lietuviškos estrados, rusiškos ir kitų šalių pop muzikos įrašai. Kol kas muzikos įrašų negalima klausytis bibliotekoje. Į namus galima pasiskolinti iki 5 vinilinių plokštelių, jos skolinamos 2 savaičių laikotarpiui.

Kraštotyrinė veikla

Vykdoma kultūrinio pobūdžio kraštotyrinė veikla: kaupiamas ir saugomas universalus dokumentų fondas, atitinkantis Pakruojo krašto istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, renkama ir saugoma informacija apie įžymius krašto žmones bei viešinama rajono spaudoje, bibliotekos tinklapyje https://www.pakruojis.rvb.lt/ , Facebook.
Rengiami kraštotyriniai darbai, vieši renginiai, ekspozicijos apie krašto paveldą, įžymius kraštiečius, rengiami ir vykdome projektai, kuriami analiziniai įrašai iš regioninės spaudos bei bibliotekoje gaunamų knygų ir kitų informacinių leidinių apie Pakruojo kraštą elektroniniam LIBIS katalogui.