Projektinė veikla

Kūrybos versmė

2018 11 12

Pakruojo r. savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka 2017 m. teikė paraišką  Lietuvos kultūros tarybai ir 2018 m. gavo 2 000 eurų dalinį finansavimą  Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Ugdymas kultūra“ projektui „Kūrybos versmė“.  Projekto vadovė – vaikų ir jaunimo erdvės vyresn. bibliotekininkė Sigyta Kavaliauskienė.

Pagrindinis projekto uždavinys buvo socialinės rizikos ir socialiai remtinų šeimų vaikų ir jaunimo kūrybingos ir turiningos laisvalaikio veiklos organizavimas bei meninių kompetencijų ugdymas. Tikslinė grupė pasirinkta neatsitiktinai. Dauguma tokių vaikų yra nuolatiniai bibliotekos lankytojai, gana aktyvūs įvairiausių Vaikų ir jaunimo  erdvėje organizuojamų veiklų dalyviai. Pastebėta ir tai, kad šių vaikų apsilankymas bibliotekoje padažnėja vasaros atostogų metu, kai nebėra užsiėmimų mokyklose.

Gegužės mėnesį Pakruojo sinagogoje startavo pirmieji projekto „Kūrybos versmė“ renginiai: paskaita jaunimui, susitikimas su rašytoju Tomu Dirgėla, kūrybinės dirbtuvės mokiniams.

Ankstyvoji prevencija, pabrėžiant galimas pasekmes, labai svarbi paaugliui. Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka yra įsigijusi prevencinių priemonių prieš žalingus įpročius paketą.  Paskaitą  jaunimui „Mes prieš žalingus įpročius“ vedė Pakruojo sveikatos biuro sveikatos specialistės.

Gegužės mėnesį Pakruojo sinagogoje organizuotas ir rašytojo, LRT radijo laidos vaikams kūrėjo ir vedėjo Tomo Dirgėlos susitikimas su jaunaisiais skaitytojais. Moksleiviams pristatyta septintoji  autoriaus knyga vaikams „Lukas Šiaudelis deda iš viršaus“ (2018).

Vasaros atostogų metu, kuomet yra aktualiausias socialinės atskirties vaikų užimtumo klausimas, Pakruojo sinagogoje vyko  šešios teminės edukacijos, kurių dalyviai  gamino įvairiausius darbelius iš natūralių gamtinių medžiagų, popieriaus: lipdė koliažus, augino  oliziukus, karpė zuikius, skrebino knygų skirtukus, atvirukus. Kiekvienas dalyvavęs edukacijoje  galėjo pasirinkti darbelius pagal savo amžių ir gebėjimą.

Prasidėjus mokslo metams į nuostabų spalvų pasaulį mokinius pakvietė menininkė, rašytoja Sigutė Ach. „Spalva ir vaizduotė“ – autorinė menininkės programa, skirta įvairaus amžiaus vaikams, tinka ir suaugusiems. Menininkė parodė, kaip reikės lieti akvareles, atsakinėjo į klausimus, dalinosi mintimis apie  gebėjimą išgirsti tylą, išmokti matyti, jausti.

Spalio mėnesį į pamoką apie gamtą ir knygas „Žemynos" progimnazijos pradinukus subūrė  rašytojas, fotografas, LRT televizijos projekto „Nacionalinė ekspedicija“ dalyvis Selemonas Paltanavičiaus.

Projektas „Kūrybos versmė" vainikuotas poetės, prozininkės, kritikės, daugiau nei trisdešimties knygų suaugusiems ir vaikams autorės Renatos  Šerelytės susitikimu Pakruojo sinagogoje su žingeidžiais mokinukais.

Projekto vykdymo metu Vaikų ir jaunimo erdvė  įsigijo taip edukacijoms reikalingų kokybiškų priemonių, vaikų užimtumui – naujų žaidimų.

Projektą  finansavo Lietuvos kultūros taryba, Pakruojo r. savivaldybė

Sinagogos inf.