Edukacinė programa „Pakruojo sinagoga. Štetlas“

Edukacinė programa „Pakruojo sinagoga. Štetlas“

2021 12 01

Domitės savo krašto istorija? Turime jums pasiūlymą! Kviečiame kartu pakeliauti istorijos taku ir sužinoti apie ilgus šimtmečius šalia gyvenusius kaimynus žydus, prisiliesti prie šios tautos kultūros, tradicijų, papročių. Edukacinė programa vyks trečią šimtmetį skaičiuojančioje medinėje ir išskirtiniu grožiu garsėjančioje Pakruojo sinagogoje. Išgirsite pasakojimą ir apie šiuos maldos namus, apie buvusiame Pakruojo štetle gyvenusius garsius žydus bei jų  indėlį miestelio kultūriniam ir ekonominiam augimui. Bet apie viską kuomet susitiksime. Laukiame jūsų apsilankant!

TIKSLAS
Paprasta ir patrauklia forma jaunajai kartai aktualizuoti Lietuvos daugiakultūrinę patirtį, šviesti apie litvakų istorinį reikšmingumą, geriau pažinti savo gimtą kraštą.

UŽDAVINIAI

  • Skatinti domėtis savo krašto istorija
  • Stiprinti toleranciją bei atvirumą kitoms tautoms
  • Ugdyti suvokimą apie Lietuvos žydų istorinį reikšmingumą
  • Supažindinti su pagrindiniais judaizmo papročiais ir tradicijomis
  • Mokyti dirbti komandoje, nebijoti dalintis įžvalgomis, reikšti nuomonę
  • Šauniai ir turiningai praleisti laiką

Edukacinės programos vieta: Pakruojo sinagoga (Kranto g. 8, Pakruojis).
Dalyviai: edukacinė programa orientuota į 6 – 12 klasių moksleivius ir priklausomai nuo dalyvių aktyvumo trunka nuo 1,00 iki 2,00 val.
Grupė: iki 25 dalyvių
Edukacinė programa „Pakruojo sinagoga. Štetlas“ veikia mokslo  metų laikotarpiu. Reikalingomis priemonėmis aprūpina programos organizatoriai. Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis tel. 8 670 85612, el. paštu sinagoga.biblioteka@gmail.com  arba užsukti į Pakruojo sinagogą.

EDUKACINĖS PROGRAMOS TURINYS
I. Edukacinės programos pristatymas. Po pažinties su dalyviais, trumpai ir aiškiai pristatomas edukacinės programos planas (tema, tikslas, trukmė, kita). Aptariami dalyvių pageidavimai (jei yra). Trukmė – 5 min.
II. Įžanginė dalis. Dalyviai sužino, kas yra štetlas, kaip vadinasi žydų maldos namai, kurioje sinagogos vietoje laikoma Tora ir kas tai yra, kas yra rabinas. Trukmė – 20 min.
III. Pažintinė dalis. Pristatomi Pakruojo sinagogos interjere esantys piešiniai. Jaunuoliai skatinami diskutuoti, pasidalinti savo nuomone, ką galėtų reikšti vienas ar kitas simbolis. Trukmė – 15 min.
III. Teorinė dalis. Pereinama prie žydų tautos kultūros principų, papročių, tradicijų, vaikų auklėjimo, gyvenimo būdo bei mokymosi ypatumų. Supažindinama su pagrindinėmis šios tautos šventėmis: Pesachu – laisvės švente, Purimu – linksmiausia pavasario švente, Chanuka – šviesos švente, Roš Hašana – žydų Naujaisiais metais. Dalyviai kviečiami palyginti, kuo panašios ir kuo skiriasi šios šventės nuo lietuvių švenčiamų Naujųjų metų, Kalėdų, Velykų. Trukmė – 20 min.
IV. Praktinė užduotis. Šis programos etapas – savotiškas žinių patikrinimas. Dalyviams pasiūloma užpildyti anksčiau išdalintas anketas, kuriose dešimt klausimų iš edukacinės programos „Pakruojo sinagoga. Štetlas“. Užpildžius – aptariami anketų rezultatai. Klausimynus dalyviai pasilieka sau arba atiduota lydinčiam mokytojui. Trukmė – 15 min.
V. Baigiamoji dalis. Atsakoma į klausimus, fotografuojamasi. Pagal aplinkybes – laisvas laikas sinagogoje. Trukmė – 10 min.

Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas:
Drukteinis Giedrius. Izraelis – žydų valstybė. Vilnius – Sofoklis, 2016
Reches Ruth. Mano pirmasis žodynėlis / Iliustruotas hebrajų-lietuvių, lietuvių-hebrajų kalbų žodynėlis pradedantiesiems. Geros valios fondas, 2016
Pauliukonis Algimanas. Pasaulio žydų istorija. Vilnius – Homo Liber, 2016
Prieiga per internetą:
http://www.jmuseum.lt/lt/tolerancijos-centre-naugarduko-g-102-vilnius/i/17/edukacines-programos-ir-uzsiemimai/
http://8diena.lt/2019/09/19/tradiciniu-zydu-gyvenimo-ratas/
http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/8-valkiunas.p