Kviečiame į „senosios gadynės" mokyklą – „Žąsies plunksna ant beržo tošies“

Kviečiame į „senosios gadynės" mokyklą – „Žąsies plunksna ant beržo tošies“

2020 04 08

Ar žinojote, kad Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos VAIKŲ ERDVĖJE veikia „senosios gadynės“ mokykla? Joje viskas kitaip: rašoma žąsies plunksna, vietoj popieriaus lapo – beržo tošis. Nėra elektros: pamoka vyksta prie žvakių šviesos. Savo noru gali išbandyti ir bausmę už neklausymą ar kokį kitą prasižengimą – klūpėjimą ant kampe supiltų žirnių. Senoji mokykla „Žąsies plunksna ant beržo tošies“ – originali, niekur kitur nevykdoma edukacinė programa. Smalsu? Kviečiame apsilankyti.

TIKSLAS

Žaidybine ir vaikams patrauklia forma prisiliesti prie rašto istorijos

Skatinti domėtis savo krašto praeitimi

Naudojant  aplinką tausojančias medžiagas – beržo tošį, žąsies plunksnas – apjungti vaikus bendrai veiklai, satinti patirtinį ugdymą, lavinti vaizduotę.


UŽDAVINIAI

Patraukliai, neįprastoje aplinkoje, neįprastomis priemonėmis sukurti senosios mokyklos fragmentą.

Supažindinti programos dalyvius su senosios mokyklos istorija.

Išbandyti rašymą žąsies plunksna ant beržo tošies.

Suteikti galimybę praktiškai išbandyti vieną iš bausmių – klūpėjimą ant žirnių.


Dalyviai: įvairaus amžiaus vaikai. Gali dalyvauti ir suaugę žmonės.
Edukacinės programos vieta: Pakruojo r. savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos VAIKŲ ERDVĖ (Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis).
Grupė: iki 25 dalyvių.
Edukacinės programos trukmė: 45 min.
Edukacinės programos turinys (III etapai):

  1. Programos pristatymas. Lankytojus pasitinka mokytoja – „daraktorė“ (vyresn. bibliotekininkė B. Šlivinskienė), kuri pakviečia į inscenizuotą „senosios gadynės“ mokyklos klasę, apšviestą tik žvakių šviesa.Visiems  pasiūloma atsisėsti prie stalų. Prasideda pamoka:  pasakojama apie senąją mokyklą, supažindinama su to meto mokymosi galimybėmis, priemonėmis.Trukmė – 10 min.
  2. Praktinis darbas – pamoka. Supažindinama, kaip rašyti ant šiais laikais neįprastos priemonės – beržo tošies – ne ką mažiau neįprasta priemone –  žąsies plunksna. Patiems mažiausiems siūloma dailyraščiu parašyti raideles, savo vardą, vyresni gauna kiek sudėtingesnes užduotis. Kam patinka piešti – piešia.Trukmė –25 min.
  3. Edukacinės programos pabaiga. Grįžtama prie istorijos: žvakių šviesoje primenama griežta ano meto drausmė pamokose ir bausmės prasižengusiems. Norintys gali išbandyti vieną iš „senosios gadynės“ bausmių – klūpėjimą ant žirnių. Skelbiama pamokos pabaiga.Trukmė – 10 min.

 SVARBI INFORMACIJA! Nuo 2021 m. sausio mėn. ši edukacinė programa tapo Kultūros paso paslauga ir yra mokama. Detalesnė informacija galima darbo dienomis tel. 8 421 61303 arba užsukus į Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos VAIKŲ ERDVĘ.