Virtuali edukacinė programa „Kalbos margumynai“

Virtuali edukacinė programa „Kalbos margumynai“

2021 09 10

Lietuvių kalbai skirta edukacija kviečia prisiliesti prie tautiškumo, tarmių, papročių. Apsilankę edukacinėje programoje, sužinosite kokia lietuviškos abėcėlės raidė jauniausia, kurios raidelės pasiskolintos iš kitų tautų, kur pastatyti paminklai lietuvių kalbai ir išnykusiems žodžiams,  išgirsite daug linksmų pasakojimų, nutikimų, net baramosios kalbos perliukų! Susitikimo svarbiausias akcentas – gyvai išgirstos tarmės, vaizdo įrašuose įgarsintos dabarties pakruojiškių – suvalkietės Giedrės Morkūnienės (Marijampolė), dzūko Alvydo Žuvininko (Punia), žemaitės  Loretos Kurauskienės (Skuodas), aukštaitės Aušros Rukienės (Pakruojis). Turėsite galimybę palyginti tarmių skirtumus ir panašumus, o klausantis žemaitiškai perskaityto pasakojimo – dar  ir pabandyti suprasti apie ką kalbama. 

TIKSLAS

Žaismingai vaikus supažindinti su  įdomiais faktais apie lietuvių kalbą, pristatyti tarmiškąjį kalbos lobyną, ugdyti meilę gimtajai kalbai.

UŽDAVINIAI

  • plačiau susipažindinti su tarmių klasifikacija, teritoriniu paplitimu, tarminėmis ypatybėmis;
  • skatinti vaikus pažinti ir gerbti savo kraštą, jo gyvąsias vertybes: kalbą, tarmes ir žmones, kurie tai puoselėja, bei padėti patiems įsijungti į tarmiškai šnekančiųjų ratą;
  • supažindint su Vaikų erdvėje esančiomis tautosakos knygelėmis, kviesti skaityti sakmes, legendas, padavimus, pasakas.

Edukacinės programos vieta: renginys vykdomas tik  nuotoliniu būdu (Zoom arba MS Teams platformoje).

Dalyviai: 3-4 klasių mokiniai.

Edukacinės programos trukmė: 30  min.

Edukacinė programa „Kalbos margumynai“ veikia visus metus. Norinčius dalyvauti kviečiame registruotis tel. 8-421-61303 arba užsukti į Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos VAIKŲ ERDVĘ (Vytauto Didžiojo g. 41, Pakruojis).

EDUKACINĖS PROGRAMOS TURINYS (etapais)

I. Edukacinis pasakojimas / temos pristatymas. Trumpas pasakojimas apie lietuvių kalbos kilmę, tarmes, lietuvišką abėcėlę. Pristatymo trukmė 5 min.

II. Pasakojimas apie dzūkų regioną (geografinė padėtis, kalbos išskirtinumas). Parodomas vaizdo įrašas, kuriame tarmiškai pasaką apie katinuką seka daug metų Pakruojyje gyvenantis dzūkas. Trumpas aptariama  ar  vaikai suprato apie ką buvo pasaka,  ar visi žodeliai buvo aiškūs,  kokie pastebėjimai? Trukmė 5 min.

III. Pasakojimas apie Suvalkiją. Parodomas vaizdo įrašas, kuriame tarmiškai sakmę apie vorą seka Pakruojyje gyvenanti suvalkietė. Trumpas aptarimas. Trukmė 5 min.

IV. Pasakojimas apie Žemaitiją. Parodomas vaizdo įrašas, kuriame tarmiškai pasakojimą apie žiemą skaito Pakruojyje gyvenanti žemaitė. Trumpas aptarimas. Trukmė 5 min.

V. Pasakojimas apie Aukštaitiją. Parodomas vaizdo įrašas, kuriame tarmiškai pasaką seka pakruojietė (šiaurės aukštaičių tarmė). Trumpas aptarimas. Trukmė 5 min.

VI. Vaikų erdvėje esančios literatūros, skirtos atskleisti lietuvių kalbos grožį (pasakos, sakmės, padavimai) pristatymas. Atsakymas į klausimus.

Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas:

Dzūkų pasakos. Vilnius: Algarvė, 2004

Edita Minkuvienė, Aušra Didžgalvienė. Kelionė po Lietuvą. Vilnius: Alma litera, 2015

Gražiausios lietuvių sakmės. Vilnius: Vaiga, 2011

J. Šukys. Kalbos margumynai. Vilnius: Šviesa, 1997

L.  Kadžytė-Kuzavinienė. Lietuvių kalbos uždaviniai ir žaidimai. Vilnius: Šviesa, 1997

Lietuviška abėcėlė. VŠĮ „Terra Publica“, 2009

Lietuvių padavimai, legendos ir sakmės. Vilnius: Vaga,1998

Lietuvių padavimai.  Vilnius: Vaga,  2003

Pranas Sasnauskas, Valdas Sasnauskas. Senieji lietuvių padavimai ir legendos vaikams. Vilnius:  Ramduva,  2006

Tegul vaikai ir paukščiai skraido. Vilnius: Šviesa, 2005