Naujienos

Startuoja Lietuvos kultūros finansuojamas projektas „Virtualiomis pėdomis po Mūšos kraštą“

2022 05 02

Kultūros rėmimo fondo lėšomis startuoja projektas „Virtualiomis pėdomis po Mūšos kraštą“. Tęstinį, praeitais metais pradėtą projektą, rengia keturios Pakruojo Juozo Paukštelio bibliotekos: Bardiškių, Guostagalio, Žeimelio bei Linkuvos miesto. Bendradarbiaudami toliau kursime bendrą produktą – interaktyvų žemėlapį – kaip paveldą, vertybių saugojimą, liudijantį apie įžymias vietas, garsius kraštiečius, jų darbus, paminklus, dvarus, malūnus, bažnyčias ir pan. sieksime, kad žinios apie mūsų Žiemgalos kraštą žadintų protą, prisiminimus, vaizduotę ir baltų dvasią.

Balandžio mėnesį įvykusiame susirinkime pakvietėme prie mūsų veiklų prisijungti visą Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos kolektyvą, tai yra visus rajono padalinius. Mūsų kuriamas interaktyvus krašto žemėlapis www.pakruojokrastovietoves.lt susilaukė palankaus Pakruojo rajono savivaldybės narių vertinimo, ne mažas svetainės peržiūrų skaičius leidžia manyti, kad įdėtas darbas yra vertingas ir reikalingas. Todėl tikimės, kad visi rajono bibliotekų padaliniai gan aktyviai prisijungs prie projekto veiklų.

Šiais metais numatytos projekto veiklos -  internetinio interaktyvaus žemėlapio pildymas, kraštotyrinės ekskursijos, lankstinukų gamyba, foto sienų gamyba, nuotraukų paroda, kultūriniai mainai ir projekto pristatymas Latvijos lietuvių bendruomenei, paskaita „Pakruojo dvarų archeologinis paveldas“, baltų dienų minėjimo renginys, užbaigiamasis renginys „Čia gimiau, čia augau“.

Lietuvos kultūros tarybai finansavus projektą, 30 proc. prie projekto prisidėjo  Pakruojo rajono savivaldybė, taip pat projekto rėmėjais sutiko tapti UAB „Žiemagra“. Kiti rėmėjai - Romualdo Balčiūno ūkis, G. Praniulienės įmonė „Anturijus“, Vidmanto Džvevečkos ūkis.

Apie projekto veiklas informuosime visuomenę.

Projekto vadovė Rasma Mieliauskaitė