Naujienos

Kviečiame į fotografijų parodą

2022 01 11

Pakruojo sinagogoje (Kranto g. 8) eksponuojama  rašytojo, publicisto Vytauto Almanio  fotografijų paroda  „Kalnų Altajus“. Paroda veiks iki vasario 28 d.  Maloniai laukiame apsilankant!

Apie parodos autorių:

Vytautas Almanis gimė 1936 m. rugpjūčio 8 d. Viešučiuose, Akmenės rajone. 1961–1970 m. gyveno Altajuje, ten baigė Bijsko miškų technikumą, dirbo  girininku įvairiuose Altajaus, grįžęs – Lietuvos miškų ūkiuose, nuo 1988 m. dirbo Kamanų rezervate. Išleido publicistines knygas: „Baltųjų vandenų šalyje“ (1973), „Per Ulkero žvaigždyną“ (1979), „Tolstančios salos“ (2016), „Audra susitelkė Korgone“ (1981), „Toli ir arti“ (1985), „Už kalnų namai“ (1992), „Už ribos“ (2017). Naujausia rašytojo knyga „Antrasis žemgalių išėjimas“ (2021) buvo pristatyta pakruojiečiams 2021 m. lapkričio mėnesį Pakruojo Knygų mugės metu. Knyga „Antrasis žemgalių išėjimas“ – tai nepaprastas pasakojimas apie pokario laikus Šiaurės Lietuvoje – senojoje žemgalių žemėje – gimtajame rašytojo Viešučių kaime. Knyga parašyta lengvu, nuo pirmo iki paskutinio žodžio įtraukiančiu ir nestokojančiu humoro stiliumi. Knygoje atsispindi vaiko ir paauglio išgyvenimai, nuotykiai. Knygos pristatyme dalyvavo pats knygos autorius Vytautas Almanis, knygos redaktorius Andrius Almanis.

Rašytojo kūryba taip pat publikuojama rajoniniame laikraštyje „Vienybė“, periodiniuose leidiniuose „Žalioji Lietuva“, žurnaluose „Metai“, „Miškai“, „Ogoniok“, „Altaj“, Akmenės krašto literatų almanache „Žiemgalijos užrašai“, Akmenės krašto literatų svetainėje ir kituose leidiniuose.

 Apie parodą autoriaus žodžiais:

„Šitos nuotraukos prikeltos antram gyvenimui menininkų Oksanos Judakovos ir Arūno Kulikausko pastangomis. Iš daugybės nuotraukų, padarytų ne pagal kokią nors temą, o iš tikro gyvenimo, reikėjo daug kantrybės, meniško išradingumo ir daug darbo, kol susidarė toks Kalnų Altajaus arba Baltųjų Vandenų Šalies vaizdas, kokį dabar matote.

Tame krašte mes buvome ne dėl dyko laiko praleidimo, ne kaip turistai, nieko nemaišėme („išmaišyti svetimą kraštą“ – taip labai mėgsta sakyti tūli keliauninkai), o ten gyvenome ir dirbome. Vien per mūsų ten pragyventą laiką pasodinome kedrų, maumedžių, kėnių visą lietuviškos girininkijos plotą – kelis tūkstančius hektarų. Buvome savi  tarp savų ir apie tai parašytos šešios knygos. Nors ten gyvenant ir nebuvo tokios minties, kad apie tai bus rašoma, o išėjo viskas savaime. Be praleistų kalnuose aštuonerių metų, dar apie 20 metų vasaromis keliaudavome po savo kraštą (sakau savo, nes ten gimė mūsų vaikai), tyrėme sniego žmogaus buvimo arealą.

Prieš kelis dešimtmečius pakilusi mistikos, teosofijos (skaitykite Jurgą Ivanauskaitę) banga daugybę įdomių ieškotojų paviliojo į Azijos kalnus. Jai nuslūgus, liko neišsipildžiusių bangelių teliuškavimas ir nusivylimas. Ir be reikalo. Baltųjų Vandenų Šalis, Šambala ar dar kaip nors vadintume tą šalį, tikrai yra. Tik nereikia ten skverbtis su triukšminga minia, alasijant visam pasauliui apie savo „didžius atradimus“ ir išskirtinumą.

„Kiekvienam – savas matymas, savas laikas. Neįsiverši, jei tavęs nelaukia, nei  jėga, nei žinojimu, nei per dideles pažintis. Gali pasninkauti – valgyti nors šieną ir užsigerti grynu vandeniu, daugybę kartų kartoti maldos žodžius ar užkeikimus – viskas veltui. Dar nesi reikalingas. Jei reikės – pašauks.“ (Vytautas Almanis, „Už ribos“, 2017).

Pirmąją mano knygą „Baltųjų Vandenų Šalyje“ išvertė į rusų kalbą. Altajaus krašto administracijos vadovas liepė savo pavaldiniams ja naudotis kaip parankine priemone.

Dažniausiai fotografijose viskas atrodo geriau, negu yra iš tikrųjų. Altajuje – atvirkščiai. Kalnai, žolynai, upės, bitynai ir jų šeimininkai gyvenime yra ryškesni, spalvingesni, negu visa tai matome ant popieriaus.

Šios fotografijos  yra šiokia tokia nuoroda į Baltųjų Vandenų Šalį. Kur ji yra iš tikrųjų, čia jums niekas negali pasakyti ir parodyti. Ją reikia patiems susirasti.

Tad neskubėkite, o praeidami įdėmiai įsižiūrėkite į Oksanos ir Arūno taikliai sudėliotą Kalnų Altajaus panoramą, kaip nuorodą į kitokį pasaulį.“

Vytautas Almanis, fotografijų paroda „Kalnų Altajus“

Bibliotekos inf.