Įvykę renginiai

Vakaras-portretas kraštietei dailės kritikei Gražinai Kliaugienei

2023 05 23

Yra toks vaizdingas pasakymas „atminties ravėjimas“. Gal kiek neįprastas mūsų ausiai, bet savyje slepiąs gilią mintį. Ravėti atmintį – tai prisiminti. Beje, tokiu pavadinimu yra išėjusi ir šviesaus atminimo kraštietės rašytojos ir politinės kalinės Anastazijos Kanoverskytės-Sučylienės poezijos knyga. Prie atminties ravėjimo prisideda ir Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos įgyvendinamas ir Lietuvos kultūros tarybos, rajono savivaldybės finansuojamas projektas „Menų ir kartų jungtys: iš Pakruojo krašto kilę menininkai ir vietos jaunimas“. Juo siekiame, kad atminimas apie iškilius menininkus neužželtų taip, kaip užžėlė takai, kažkada vedę juos į gimtuosius namus. Per projekto inicijuojamus renginius prisimename ne tik išėjusius menininkus, jų kūrybą, bet ir susitinkame su tais, kurie yra žemiškoje kelionėje.

Gegužės 18 dieną Pakruojo ugniagesių draugijos stoginėje vykusiame vakare-portrete „Gyvenimas, sudegintas iki pat šerdies“ prisiminta kraštietė dailės kritikė Gražina Kliaugienė (1944–1995). Jaukią vakaro nuotaiką palaikė jo vedėja Angelė Statkuvienė ir Pakruojo rajono vicemero, didelio muzikos mylėtojo Virginijaus Kacilevičiaus atliekamos dainos, pritariant gitarai. Dailėtyrininkė dr. Danutė Zovienė pristatė savo sudarytą ir 2021 metais išleistą knygą „Su savo tiesa. Gražina Kliaugienė“. Įdomų ir informatyvų pasakojimą pagyvino skaidrėmis, iliustruojančiomis dailės kritikės gyvenimą ir veiklą. G. Kliaugienės žmogaus ir menininkės paveikslą iš atsiminimų nuotrupų dėliojo grafikė Jūratė Stauskaitė. Atsiminimais pasidalijo ir pakruojiečiai. G. Kliaugienės klasės draugė Vida Zanišauskienė prisiminė mokyklinius metus ir tas gražias akimirkas, kai lankydavosi viena kitos namuose, jaunystės paslaptis ir nuotykius, padeklamavo Gražinos sueiliuotą šarmingą ketureilį klasiokui, kuris dairėsi ne į savo, o į kitos klasės mergaites. Per renginio dalyvių rankas buvo paleistas visas pluoštas moksleiviškų laikų nuotraukų. G. Kliaugienės giminaitis ir krikšto sūnus Raimundas Matiukas nusikėlė į daugiau kaip penkių dešimčių metų senumo praeitį – į savo vaikystę. Jo atsiminimuose krikšto mama išliko linksma, geraširdė, kūrybinga, mylinti vaikus. Todėl ir laukė atvykstančios į svečius, nes žinojo, kad jų mažas širdeles pradžiugins dovanomis, prigalvos visokiausių žaidimų ir visiems bus smagu. Ir paskutinis jo atsiminimas – gedulingi pietūs po G. Kliaugienės laidotuvių, kuomet jau kėlė raudono vyno taures už jos atminimą. Šviesūs vaikystės epizodai iškilo ir giminaitės Rasos Jankienės pasakojime. Atminties juostelė įamžino akimirkas, kai teta svečiuodavosi jos tėvų namuose, kai vykdavo kartu su vaikais į mišką sutikti Naujųjų metų. Vėliau užaugus ir apsilankius tetos namuose Vilniuje, atsiminimai buvo kur kas tamsesni, o dar vėliau į tuos namus užeiti iš vis nebesinorėjo. Kraštietis menotyrininkas Stasys Latonas pasidžiaugė, kad jam pavyko surasti G. Kliaugienės kursinį darbą, rašytą 1972 metais, studijuojant Lietuvos valstybiniame dailės institute ir skirtą žymiausiam senosios kartos mūsų krašto dievdirbiui Jonui Danauskui. Jame įamžino dievdirbio kūrybinį palikimą. Šiandien tas darbas – ypatingos vertės, nes iš to, ką tuomet užfiksavo, nedaug kas išliko. Ne vienas kalbėjęs pačius šilčiausius žodžius skyrė Gražinos Kliaugienės Mamai – Anicetai Skabickienei. Neeilinio gerumo ir nepaprastos dvasios stiprybės moteriai, kuriai likimas skyrė ne tik sunkius išbandymus, bet ir dovanojo ilgą gyvenimą.

Genė Juodytė
Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai,
projekto „Menų ir kartų jungtys: iš Pakruojo krašto kilę menininkai ir vietos jaunimas“ vadovė

Nuotraukos R. Livanienės