Įvykę renginiai

Smilgių gimnazijos šeštokai lankėsi Pakruojo rajone

2021 10 29

Labai smagu, o kartu ir sveikintina, kai mokykloje moksleiviai skatinami domėtis savo krašto istorija, jo iškiliomis asmenybėmis.Šiandien Smilgių (Panevėžio r.) gimnazijos šeštokai, vadovaujami bibliotekininkės Aušros Kasparienės ir Puziniškio muziejaus vadovės Irenos Lesvinčiūnienės, lankėsi Rozalime, Laimučiuose ir Pakruojyje. Viešnagės tikslas – susipažinti su Pakruojo rajono vietovėmis, susijusiomis su rašytojos, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gyvenimu.

Iš Rozalimo apylinkių Padubysio dvaro kilę rašytojos seneliai Justina Janulytė-Petkevičienė ir Felicijonas Petkevičius. Čia 1928 metais jiems gimė sūnus Jonas Leonas, būsimasis rašytojos tėvas. Tų pačių apylinkių Čelkių dvare kurį laiką gyveno rašytojos motinos tėvai Marija Namarauskaitė-Chodakauskienė ir Kazimieras Chodakauskas, pati motina bei jos broliai. Apie motiną Malviną Chodakauskaitę- Petkevičienę, senelius, tetas, dėdes ir rašytojos giminystės sąsajas su tarpukario Lietuvos Prezidento Antano Smetonos bei Ministro Pirmininko Juozo Tūbelio žmonomis Sofija ir Jadvyga Chodakauskaitėmis papasakojo Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė, Puziniškio muziejaus vadovė Irena Lesvinčiūnienė. Rozalime moksleiviai aplankė G. Petkevičaitės-Bitės motinos, senelių Chodakauskų ir kitų šios šeimos narių kapą, padėjo gėlių, uždegė žvakeles. Apžiūrėjo dvarinininkės Bagdonavičienės namą, kuriame ne kartą viešėjo, o 1914 m. ir kurį laiką gyveno G. Petkevičaitė-Bitė. Laimučių kapinėse nusilenkta rašytojos tėvo, daktaro, šviesuolio Jono Leono Petkevičiaus ir jo artimųjų atminimui. Žvakelių liepsna ir gėlių žiedai nušvietė ir jų kapelius. Pakruojo sinagogoje moksleiviai susitiko su pakruojiete Zita Vėžiene – buvusia tremtine, poete, keliolikos poezijos ir publicistikos knygų autore, 2021 m. apdovanota G. Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai". Jautrus apdovanotosios pasakojimas apie tremtį, į kurią „keliavo", būdama šeštos klasės mokinė, žodžiai, ne kartą pakartoti, kad žmogaus priedermė tarnauti savo kraštui, jo žmonėms ir medalis, kurį kiekvienas galėjo paliesti rankomis, negalėjo nejaudinti vaikų. Apsilankymą sinagogoje vainikavo pažintis su jos istorija, papasakota čia dirbančios vyresn. bibliotekininkės Gitanos Maasienės.

Genė Juodytė, Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios biliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai
Irenos Lesvinčiūnienės nuotr. Smilgių gimnazijos moksleiviai Pakruojo sinagogoje