Įvykę renginiai

Pasikalbėti prie „Židinio“

2022 05 20

Gegužės 19 dieną Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje vyko poezijos ir diskusijų vakaras „Pasikalbėjimas prie Židinio“. Seniai buvo puoselėjamas sumanymas, kad kiekvieną mėnesį bibliotekoje tradiciškai skambėtų eiliuotas žodis. Tai ne didelis sambūris, o tiesiog jaukus kuriančių žmonių suėjimas, kurio metu skambėtų patys naujausi posmai. Mintis, kad niekas geriau negali skaityti, kalbėti apie poeziją ar dovanoti naują ką tik sukurtą eilėraštį, kaip Pakruojo literatų klubo „Židinys“ nariai ir davė stimulą kartą per mėnesi priešpaskutinį ketvirtadienį „Pasikalbėti prie židinio“, pasidalinti naujais posmais ir mintimis. Tikimės, kad tokie susitikimai taps tradiciniais.
Pirmame susitikime dalyvavo literatai: Inta ir Mindaugas Bulaičiai, Dalia Gurkšnienė, Regina Pupinytė, Inga Bosienė. Susitikimo metu skambėjo pakruojietės poetės Ingos Bosienės dešimt pačių naujausių eilėraščių, kurie nesudėti į jokios knygos puslapius. Šiltos, išjaustos, išgyventos akimirkos, pamačius žydinčias pavasario gėles, aplink supančią gamtą, sutiktų žmonių įmintas pėdas eilėmis apgaubė susirinkusius klausytojus. Štai ištrauka iš vieno eilėraščio „Ir ką daryti mums“:

„Vienatvę bandom prisijaukinti, lyg laukinį žvėrį,
duris užsirakinę laukiame svečių...

Kiek metų laikome uždarę savo sielas,
nors ilgimės, nerašome laiškų,
nors trūksta šilumos, nedrįstame apsikabinti.“

Tarp eilėraščių skaitymo autorė atsakinėjo į klausimus, vyko įdomi diskusija ir tarp klausytojų. Paklausta apie modernius, avangardinius eilėraščius vakaro viešnia prisipažino, kad ji tokių nerašanti. Į diskusiją įsijungusi Inta Bulaitienė teigė, kad tai žmogaus pasirinkimas, kaip rašyti - laisvė kūrybai - svarbiausia laisvė sau pačiam. Inga Bosienė jau turi ir naujai išleistą poezijos knygelę jos kūrybos vakarą organizuoti nutarta rudeniop.


Vartotojų aptarnavimo sk. vedėja Judita Jereckienė