Įvykę renginiai

Pasikalbėjimai prie „Židinio“

2022 06 20

Birželio 16 d. Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje vyko antrasis susitikimų vakaras „Pasikabėjimai prie „Židinio“. Šį kartą susirinkusiems poezijos mylėtojams, savo naujausius eilėraščius skaitė Inta Bulaitienė. Jau nuo pat pirmųjų perskaitytų posmų salėje esančius dalyvius tiesiog užbūrė gilios prasmės posmai apie žmogaus laikinumą šitoj žemėje, apie tai kas yra ta prasmė gyventi, būti šalia vienas kito, saugoti ir branginti pačius artimiausius žmones. Salėje prie židinio – tokia tyla, kad klausantis Intos buvo lyg ir nedrąsu suplėšyti tą tylą klausimais. Todėl pati Inta padrąsino kalbėti, atverti savo širdį, poetė pasidalino ir paslaptimi, kad rašo pasakas, kurias pati ir iliustruoja. Inta turi ir kitą hobį – tapybą, kuri šiuo metu yra truputį „atidėta“. Šiame susitikime būta ir siurprizų, vakare dalyvavo ir buvusi klubo literatė Violeta Čaplikaitė Matthews, jau daug metų gyvenanti Anglijoje
Po renginio neskubėta išsiskirstyti, pasikalbėta, pasidžiaugta susitikimo akimirkomis, atsisveikinta ilgam su Violeta ir palinkėta vieni kitiems vėl susitikti liepos mėnesį ne tik tradiciniame priešpaskutinio ketvirtadienio renginyje  „Pasikabėjimai prie „Židinio“, bet ir literatūrinėje popietėje, pakruojietės, literatės Dalios Gurkšnienės naujos poezijos knygos sutiktuvėse. Tad sakome visiems „Iki greito susitikimo".

„Santykis su knyga“

Verčiu lapus, per vaiskią metų miglą:
Kartojas dienos, vasaros ir žiemos,
Lenkiu pirštus, pridengiančius akis, bet tviska
Lig pusės ežeran subridę mėnesienos.
Skaitau jų atvirą ir melsvą kelią,
Likimo spąstuose įstrigusias viltis...
Herojų skausmas mano širdį gelia -
Vis dar tikiuos, kad gėrio įskiepis tamsybių gaivale prigis.
Aš akimis seku, jaučiuosi, lyg pati gyvenčiau
Seniai į praeitį išėjusias istorijas,
Kartočiau pusbalsiu senas tiesas ir bėgčiau
Nuo persekiojančios miegą alegorijos.
Ir vėl, ir vėl grįžtu ir ieškau, kieno tai kito užkoduoto rakto...
Vertės daugiklio neįmanoma nuspėti ligi galo -
Jausmų kokteilis plakasi vaizduotės taurėje
Nebodamas erdvės, nei krašto...
Nebeseku net laiko, taip įžūliai valandas pagrobiančio nakčia.
Verčiu, verčiu tuos šiugždančius lapus į ateitį
Vis dar bandydama pažint pasaulį, supantį mane...

Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja Judita Jereckienė