Įvykę renginiai

Miesto šventėje – du renginiai kraštiečiams

2023 08 29

Į šurmulingą Pakruojo miesto šventės renginių maratoną įsijungė ir Juozo Paukštelio viešoji biblioteka. Įsijungė gana ramiai, rugpjūčio 26 dieną pakviesdama į du įdomius ir turiningus renginius. Abu buvo tarsi kraštiečių sugrįžimas į gimtąjį kraštą. Abu vyko jaukioje ir kamerinėje erdvėje – Pakruojo ugniagesių draugijos stoginėje. Pirmasis buvo skirtas Liesų kaime gimusiai dainininkei, pedagogei, „Tautinės dainos ansamblio“, vėliau pasivadinusio „Diemedžiu“, įkūrėjai ir vadovei Onai Aleknavičiūtei-Bėčiuvienei. Šįkart į gimtąjį kraštą ji sugrįžo jau atminimu. Pagerbti prieš 26-erius metus mirusios talentingos kraštietės atvyko artimiausi žmonės: sūnus Ragūnas su žmona, dukra Nomeda, anūkė, giminės, buvę kaimynai, pakruojiečiai. Nebuvo šįkart taip įprasto tokiems renginiams pasidalijimo atsiminimais. Juos atstojo rodomos skaidrės, kuriose – nuotraukos, įamžinusios įvairias dainininkės ir pedagogės gyvenimo akimirkas (skaidres parengė anūkė Kotryna Bėčiūtė), ir „Diemedžio“ ansamblio dainų įrašas. Kraštietės dukra aktorė Nomeda Bėčiūtė su kanklinininke Regina Maroziene dovanojo literatūrinę-muzikinę kompoziciją „Dievui ir artimui“, nuskaidrintą poeto Marcelijaus Martinaičio ir kunigo bei poeto Ričardo Mikutavičiaus (beje, labai trumpai kunigavusio O. Bėčiuvienės gimtosios parapijos Lauksodžio bažnyčioje) eilėmis, kurias palydėjo kanklių muzika. Skambėjo A. Lapinsko, J. S. Bach'o, V. Raduš'o, E. Satie kūriniai ir R. Marozienės autorinės improvizacijos. Renginį labai jautriai užbaigė kraštietės dukra Nomeda, padainuodama lopšinę „Mik, mažyte, mik, dukrele“. Lopšinė buvo sukurta jos atėjimo į šį pasaulį proga. Žodžius parašė Arėjas Vitkauskas, o melodiją sukūrė kompozitorius Lionginas Abarius. Tuomet lopšinę atliko Valstybinis radijo ir televizijos choras (jame dainavo ir O. Bėčiuvienė), vadovaujamas L. Abariaus, šįkart – Nomeda.
Kitas renginys – susitikimas su Rozalime gimusiu, Stačiūnuose ir Linkuvoje gyvenusiu žurnalistu, laikraščio „Šiaulių kraštas“ vyr. redaktoriumi Vladu Verteliu. Liepos mėnesį brandžią gyvenimo sukaktį atšventęs kraštietis į Pakruojį atvyko su solidžia, 2022 m. išleista knyga „Iš dar neparašytos knygos: apie laikraštį ir laikmetį“. Joje kalbama apie žurnalistines problemas, socialines ir politines aktualijas. Pasak autoriaus, tai – savotiška laikraščio ir laikmečio publicistinė istorija, sudėliota iš faktų ir subjektyvių nuomonių. Buvo įdomu klausytis nuoširdaus žurnalisto pasakojimo apie laikraštį, jo gimimą ir ateities prognozes. Neišvengta ir aštresnių temų. Diskutuota apie tai, kas šiandien vyksta mūsų Lietuvoje: kaip išstumiamos tikrosios žmogiškosios vertybės, kaip į nuošalį traukiasi inteligentija, o visuomenės elitu tampa marginalai. Renginio vedėjas – taip pat kraštietis, 1979–1992 m. Pakruojo teismo pirmininkas, advokatas, kultūrologas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Jonas Nekrašius. Jis nepagailėjo klausimų knygos autoriui, tuo „provokuodamas“ jį dar atviresniam ir gilesniam pokalbiui.

Po susitikimo Vladas Vertelis savo knygą, įrašydamas ir autografą, dovanojo jo dalyviams.

Genė Juodytė,
Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos
vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai