Įvykę renginiai

Išdrįsti keliauti su vėju

2023 01 24

Sausio 19 d. Pakruojo Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje, pilnutėlėje salėje, tradiciniame poezijos vakare „Pasikalbėjimai prie židinio“, įvyko pašvitinietės poetės Laimos Užkūraitės kūrybos vakaras. Pakruojiečiai, ir ne tik jie, jau yra susipažinę su Laimos Užkuraitės poezija, jos eilėraščių esame skaitę rajono laikraštyje „Auksinė varpa“, „Atolankose“ (2014). Pakruojo literatų klubo „Židinys“ literatūriniuose almanachuose „Priglausk žodžius...“ (2014), Autorė aktyviai dalyvauja daugelyje renginių su Pakruojo literatų klubu „Židinys“, tarmiškai skaito poeziją. Kūrybos vakare pristatytos visos keturios išleistos poezijos knygelės: „Išdrįsti“, „Keliaujantys“, „Sugrįžims namolio“ bei “Dainuojančio vėjo šukos“. Vakaro viešnios kūrybą išsamiai apžvelgė Pakruojo progimnazijos „Žemynos“ lietuvių kalbos mokytoja Regina Gasparavičienė. Ir tai ne pirmasis jos susitikimas su poete. Su autorės kūryba R. Gasparavičienė jau buvo susipažinusi seniau, kai pristatė dvi pirmąsias knygas „Išdrįsti“ ir „Keliaujantys“. R. Gasparavičienė pritaria poeto, prozininko, publicisto. G. Kirkučio pasakytai minčiai, kad poetės pirmoji eilėraščių knyga „Išdrįsti“ yra nedidelės apimties, gerai apgalvota, neperkrauta, skirta ištikimiausiems poezijos mylėtojams. Jau pats knygos pavadinimas daug ką pasako, kad yra labai sunku išdrįsti prakalbėti, tarsi mozaikoje, su kuo mažiau žodžių sukurti vaizdą ir perteikti gilų įspūdį, atverti skaitytojui minčių, išgyventų jausmų gelmes. Skaitant jaučiamas nesumeluotas jautrumas tėviškės gamtai, gimtosioms lygumoms, patirtoms gyvenimo akimirkoms, nuolatinei metų kaitai, kuri kaskart dovanoja naujas nepatirtas akimirkas, kažką netikėto ir naujo ko nesitikima.
Kitoje eilėraščių knygoje „Keliaujantys“ poetė taip pat labai gerai jaučia žodį ir žodžio galią, žodžio spalvą ir labai gerai suvokia ką eilėraštyje žodis gali nutylėti ir pasakyti. Šiame eilėraščių rinkinyje mažai poetė kalba apie meilę, ar jautrius išgyvenimus, o daugiau rasime sudėtingesnės ir moderniosios poezijos posmų. L. Užkuraitė išlieka ištikima savo poetiniam žodžiui, kuris nepaprastai talpus, pilnas svarbių nutylėjimų. Poetė kuria naujus žodžius, kurie primena ne naujadarą, bet senai vartotą mūsų kiek pamirštą lietuvišką kalbą. Netrūksta ir kitų vaizdingų epitetų, priemonių.  Paprasta žmogaus būtis, kuri visiems  atrodanti tokia paprasta, Laimos posmuose, atgyja per gamtos reiškinius, dangaus ir žemės paslaptis, fantazijas. Kartais supantis pasaulis ir gyvenimas tampa apsuptas mistikos. L. Užkuraitės eilėraščiai tai – kaip pauzė, galimybė, priverčianti mus keliaujančius, nors akimirkai susimąstyti pasigrožėti nerealaus žodžio galia, minties gilumu. Trečioji autorės eilėraščių knyga - „Sugrįžims namolio“, drąsiai poetiniu žodžiu ir sava tarme apdainuojanti savo kraštą:

„Mano krašto lygumos žalios,
be kalnų, kalvelių, be ištvinusių upių,
Srūva iš griovių mažučiai upeliai:
Juodupis, Viršytis dar ir Švitinys mūsų“

Skaitydami sužinosime ne tik apdainuotų upelių vardus, bet ir išnykusius kaimus, sodybas, savo gimtosios tarmės išsaugojimą. Kūrybą išsamiai apžvelgusi R. Gasparavičienė ypatingai pabrėžė, kaip svarbu mokėti kalbėti sava tarme, o dar ir rašyti, ypač sunku. Ketvirtąją eilėraščių knygelę metaforiškai pavadintą „Dainuojančio vėjo šukos“, autorė pristatė pati. Pasak Laimos ši yra ir pati brangiausia. Dėliojo eilėraščius, kaip norėjo, o nuotraukos pasirinktos Gražinos Žičevičienės. Kodėl toks pavadinimas, ogi, kad visur aplink, kur ji gyvena - lygumos, lygumos ir vėjai aplink. O vėjas kūrėją žavi „dėl savo neapčiuopiamumo ir dažno krypties kaitaliojimo", be to, jis yra „lakumo, nepastovumo simbolis". Anot knygelės redaktorės Branguolės Šimkūnienės, L. Užkuraitei pavyko jį pažinti, prisijaukinti, kartu su „vėjais laukuose“ prisiminti vaikystę ir net pasisupti „tarp medžio šakų“. Gal dėl sugrįžusių, bei eilėmis virtusių prisiminimų, literatei ši knyga - išskirtinė ir ypatingai brangi.
Renginio metu grojo ir dainavo Pakruojo Juozo Pakalnio menų mokyklos moksleiviai Gabrielė Gaigalaitė, Evelina Paslavičiūtė, Jokūbas Gaška, Martynas Kairys, Kajus Zaičenko, mokytojos Rūta Venslovienė ir Ingrida Tuomienė. Pati autorė skaitė savo poeziją ir bendrine kalba ir tarmiškai. Poetę nuoširdžiai sveikino Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona Gelažnikienė, o bibliotekos direktorė Romualda Kulšytė gėles perdavė nuo Seimo nario Liudo Jonaičio padėjėjos Janinos Dirbanauskienės. Malonų įspūdį paliko muzikinė staigmena, kurią dovanojo poetės Laimos draugai iš Ginkūnų - Gitana ir Giedrius Morkiai, atlikę dainą pagal jos eiles. Renginyje dalyvavo Joniškio literatų klubo „Audruvė“ atstovai Angelė Antanaitienė ir Jonas Ivanauskas.

Vartotojų aptarnavimo skyriaus vedėja
Judita Jereckienė

Nuotraukos Rimos Livanienės