Įvykę renginiai

Bibliotekoje – savižudybių prevencijos tema sukurto dokumentinio filmo „Būsiu su Tavim" peržiūra

2021 12 10

Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešoji biblioteka 2021-2023 metais dalyvauja Savivaldybės vykdomoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimo programoje. Gruodžio 7 d. Pakruojo sinagogoje vyko svarbią socialinę žinutę skleidžiančio dokumentinio filmo „Būsiu su tavimi“ peržiūra. Po jos – žiūrovų susitikimas su filmo režisieriais Virginija Vareikyte ir Maximilien Dejoie. Renginį organizavo ir vedė viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Judita Jereckienė.

Apie mūsų šalies problemą – didelį savižudybių skaičių – filme „Būsiu su tavim“ apžvelgiama iš kitos perspektyvos. Pasirodo, apie tai galima kalbėti šviesiai. Filmo herojės – psichologė, psichologų sąjungos prezidentė Valija Šap ir policijos pareigūnė Gintarė Meškienė, prisidedančios prie savanoriškai sukurtos programos Kupiškio mieste, kur vietiniai gyventojai ir specialistai rūpinasi vienišiausiais ir nelaimes patyrusiais bendruomenės nariais. Kasdieniu pasiaukojančiu darbu, besąlygiška meile artimui, jautriu dėmesiu kiekvienam, kuriam reikia jų pagalbos, pozityvumu – moterys įrodo, kad kartais problemos sprendimas būna visai šalia, tereikia mokėti išgirsti ir padėti kitam nelaimėje.

Siekiant, kad kiekvienas, ištaręs „Aš nenoriu gyventi“ būtų išgirstas, pasibaigus filmo peržiūrai kalbėjo ir jaunieji kūrėjai V. Vareikytė, M. Dejoie. Pasak jų, kiekvienoje bendruomenėje būtina savižudybių prevencijos programa, reikalingi tos srities specialistai bei aktyvi bendruomenė. Sistema veiks, kai socialinis darbuotojas, šeimos gydytojas ar mokytojas, kalbėdamasis su žmogumi gebės atpažinti savižudybės grėsmės ženklus, mokės paklausti ir pasikalbėjęs nukreipti kur ieškoti pagalbos. Tai viena dalis, o antra – kai kalbasi kaimynai, giminaičiai, šeimos nariai. Jie irgi gali išgirsti ir pastebėti nelaimės ženklus. Filmo režisieriai taip pat pasidalino mintimis, kaip gimė pati filmo idėja, trumpai papasakojo apie jo kūrybos procesą, atsakinėjo į žiūrovų klausimus.

Jautriai savižudybės temą atskleidžiantis filmas salėje nepaliko abejingų. Padėkos žodį svečiams tarė ir atminimo dovanėles įteikė Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gintaras Šurna, Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Daiva Rutkevičienė, o žiūrovai dėkojo aplodismentais.

Bibliotekos inf.

Nuotr. G. Maasienės