Įvykę renginiai

Atminimo popietė kraštietei skulptorei ir pedagogei Elvyrai Radauskaitei

2023 07 03

Liepos 1-ąją Plaučiškių ir Gikonių kaimuose paminėjome kraštietės skulptorės ir pedagogės Elvyros Radauskaitės (1923-2020) šimtąjį jubiliejų. Ir diena paminėjimui buvo tarsi Dievo dovana. Išmeldėm lietaus, kuris renginio išvakarėse  gan gausiai palaistė žemelę, todėl galėjom mėgautis ir vėsesniu oru, dar ir su vėjelio pakutenimu. O ir paminėjimas buvo lyg gražus giminės susiėjimas, tarsi patvirtinęs mintį, kad yra tokia giminystė – kraštiečiai, kuomet žmones sieja ne kraujo ryšys, bet kraštas, kuriame gimė, gyveno. Pagerbti kraštietės į Plaučiškių kultūros namus, kur vyko jos atminimo popietė, susirinko vietos ir kaimyninių Gikonių, Žvirblionių kaimų gyventojai, atvyko skulptorės giminaičiai, rajono valdžios atstovai. Skambėjo kanklių muzika, atliekama rozalimietės Pakruojo menų mokyklos moksleivės Sofijos Šaurskytės, skulptorės gyvenimas, jautriausi jo momentai, kūryba atgijo menotyrininkės dr. Ramutės Rachlevičiūtės pasakojime. Atsiminimais apie Mamą, beje, labai nuotaikingais ir linksmais, dalijosi skulptorės duktė menininkė Vita Balinskienė. Ji kultūros namų fojė iš Mamos gyvenimo ir kūrybos parengė ir pristatė dokumentų parodą. Skaitovė Angelė Statkuvienė ir vietos bibliotekininkė Lina Jonaitienė popietę paįvairino Gikoniuose augusio, vieno žymiausio lietuvių išeivijos poeto Henriko Radausko (beje, tolimo skulptorės giminaičio) eilėmis. Aplankėme ir jubiliatės gimtuosius Gikonius. Padėjome gėlių, uždegėme žvakeles prie E. Radauskaitės sukurto paminklo Gikonių kaimui ir jo žmonėms. Bibliotekininkė Lina priminė kaimo istoriją. Pabuvojome sodyboje, kurioje gimė, augo, o vėliau lankydavosi skulptorė. 1968 m. Radauskų sodybą nupirko Genutė Jankauskaitė-Franskaitienė. Dabar joje gyvena G. Franskaitienės duktė Lina su šeima. Su pasigėrėjimo jausmu klausėmės dabartinės sodybos šeimininkės, neišsigandusios kaimo gyvenimo, palikusios gyvenimą Vilniuje ir su šeima sugrįžusios į gimtinę, pasakojimo. Gikoniuose su vyru Broniumi kuria ne tik savo šeimos gyvenimo istoriją, bet ir nepamiršta čia gyvenusiųjų, saugo jų atminimo ženklus. Vaikščiojome po didžiulę, su meile prižiūrimą sodybą, džiaugiamės išsaugotais senaisiais jos pastatais. Prieš išsiskirdami, dar susirinkome į Plaučiškių kultūros namus, kur jaukiai pabendravome, pasivaišinome.

  Atminimo popietė kraštietei skulptorei Elvyrai Radauskaitei – vienas iš Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos įgyvendinamo projekto “ Menų ir kartų jungtys: iš Pakruojo krašto kilę menininkai ir vietos jaunimas”, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Pakruojo rajono savivaldybė, renginių. Už tai, kad jis įvyko skulptorės gimtinėje, už galimybę apsilankyti vietose, saugančiose kraštietės atminimą, už nuoširdų priėmimą ir svetingumą nuoširdus ačiū Pakruojo kultūros centro Plaučiškių skyriaus kultūrinių renginių organizatorei Angelei Kurauskienei, Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos Plaučiškių padalinio vyresn. bibliotekininkei Linai Jonaitienei. Nuoširdi padėka visiems, dalyvavusiems renginyje ir prisidėjusiems, kad jis būtų įdomus, turiningas, ir prasmingas.

Genė Juodytė

Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai, projekto vadovė

Nuotraukos - Linos Jonaitienės, Genės Juodytės, Virginijaus Kacilevičiaus, Nijolės Padorienės