42

Ona Bluzmienė – Vaškaitė. Vaškai. 1990 m. Rankose laiko ką tik išleistą jos tautosakos ir atsiminimų rinktinę „Linelius roviau, dainavau“.

100 Lapkričio mėnesį Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje surengta kraštietės Rožės Emilijos Džiaugienės personalinė tapybos darbų paroda „Gyvenimas“.

Rožė Emilija Džiaugienė gimė 1934 m. balandžio 17 d. Židikuose, Mažeikių r. Židikuose mokėsi iki 8 klasės, vėliau – Ylakiuose. 10 – 11 klasę baigė Mažeikuose. 1959 metais baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įsigijo fiziko specialybę. Pradėjusi dirbti Gižų kaimo (Vilkaviškio r.) vidurinėje mokykloje, vėliau dirbo Kybartų vidurinėje mokykloje. 1962 m. atvyko į Pakruojį, pradėjo dirbti Pakruojo žemės ūkio technikume, kuriame ilgus metus dėstė matematiką, fiziką, astronomiją, dailę ir braižybą.

2019-ieji metai bibliotekai – jubiliejiniai. Rašytojui kraštiečiui Juozui Paukšteliui sukanka 120 metų ir dvidešimt metų kaip Pakruojo bibliotekai suteiktas šio rašytojo vardas.

Biblioteka, minėdama šias svarbias datas, parengė projektą „Mylėkime savo krašto literatūrą“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Pagrindinė projekto veikla – knygos „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatai“ leidyba. Pagrindinis projekto partneris – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

paukstelis Vis dėlto miela gyventi savo gimtoj žemėj! Gyventi, dirbti, rūpintis ir... sielotis... tarp savųjų... po tuos laukus, slėnius... Čia tavo namai, tavo miškas, upė, kelias!..

Juozas Paukštelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rašytojo Juozo Paukštelio memorialinio kambario Titoniuose  fondas

 

 

 

 

 

 

Parodoje eksponuojami mūsų krašto jaunimo sukurti darbeliai įvairiomis kūrimo technikomis. Juos sukūrė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, Lygumų pagrindinės mokyklos Šukionių Jono Noreikos pagrindinio ugdymo filialo moksleiviai bei Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Pakruojo Viltis" nariai. Kai kurie atvirukų kūrėjai įrašė ir savo palinkėjimus Lietuvai.

adomaitis

Kviečiame pasižvalgyti po naują Nacionalinės bibliotekos virtualią parodą „Regimantas Adomaitis. Visą laiką mane traukė teatras“.
Daugiau apie tai: http://bit.ly/2jwsQ9S