Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Mykolas Kleopas Oginskis. Tėvynės labui įnešu savąją dalį: turtą, darbą ir gyvenimą“, skirtą kompozitoriaus, Lietuvos ir Abiejų Tautų Respublikos politinio veikėjo, diplomato, Vilniaus universiteto mokslo tarybos garbės nario, LDK iždininko, vieno iš Tado Kosciuškos sukilimo vadovų 250-osioms gimimo metinėms paminėti. Lietuvos Respublikos Seimas ir UNESCO 2015 metus yra paskelbę Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) metais.

2015 m. rugsėjo 21 d. sukanka 80 metų, kai gimė rašytojas, publicistas Antanas Čalnaris. Šiai datai paminėti Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje parengta virtuali paroda, kuri supažindina su rašytojo biografija, kūrybine veikla. Pateikiami rašytojo jaunystės literatūriniai bandymai, ankstyvieji eilėraščiai, straipsniai, apybraižos, apsakymai, spausdinti laikraščiuose bei žurnaluose, kritikų vertinimai, skaitytojų laiškai, fotografijos, rankraščiai iš bibliotekos fondų ir asmeninių archyvų.

Virtuali paroda http://paroda.labas.info/antanas/calnaris/

Parodos rengėjai:
Rašytojo, publicisto Antano Čalnario žmona žurnalistė Regina Jokantaitė,
Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė,
UAB „Verslo medis“ direktorius Paulius Valickas

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Muzikos skyrius parengė virtualią parodą, skirtą dirigento, pianisto ir pedagogo Rimo Geniušo 95-osioms gimimo metinėms. Joje pateiktos trijų kartų – Rimo, sūnų Petro ir Juliaus bei anūko Luko – Geniušų giminės dinastijos spektaklių ir koncertų programos, nuotraukos, straipsniai, garso ir vaizdo įrašai bei įvairios nuorodos, taip pat dailininkės Irenos Žemaitytės-Geniušienės šaržai, iliustruojantys Geniušų kūrybinį gyvenimą.