Baletui ypač svarbi yra Léo Delibes „Kopelija“, kurios premjera 1925 m. gruodžio 4 d. prasidėjo Lietuvos baleto istorija. Visi pastatymai rėmėsi pirmine romantinio komiškojo baleto tradicija, linksmos dekoracijos ir spalvingi šokėjų kostiumai papildė choreografų viziją – žaismingai papasakoti žmogaus siekį sukurti robotą. Kaip ir daugelį populiarių kūrinių, „Kopeliją“ iki šių dienų stato įvairūs choreografai, kas kartą pateikdami savitą jos versiją ir redakciją. Trys veiksmai magijos, komiško sąmyšio, kuris kyla dėl klaidingai suprastos tapatybės, veržlus romantizmas, įspūdingi pastatymai – tai kausto žiūrovų dėmesį jau 140 metų, kai Paryžiuje buvo parodyta pirmoji premjera.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais...“, skirtą iškilaus žmogaus – kultūros veikėjo, bibliografo ir bibliografinio darbo organizatoriaus, vertėjo – Stasio Tomonio 100-osioms gimimo metinėms.

Virtuali paroda „Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais…“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Išgryninto vaizdinio meistras“, skirtą dailininko Eugenijaus Antano Cukermano 80-osioms gimimo metinėms paminėti.
Menininkas ištobulino savo unikalų tapymo metodą ir stilių. Šis metodas iš dalies remiasi daugiasluoksnės tapybos tradicija, klojant storus dažų sluoksnius vieną ant kito, tačiau ne tiek stengiantis ką nors pavaizduoti, o tam, kad būtų išgautas faktūros, tapybos „kūno“ efektas. E. A. Cukermano tapyba abstrakti, tačiau kartu ir daiktiška. Tapymo procesą pats menininkas apibūdina ne kaip tiesiog vieno dažų sluoksnio klojimą ant kito, bet priešingai, kaip tam tikrų dvasinių klodų „išvadavimą“ iš baltos drobės, jų „atidengimą“. Tai yra tarsi filosofinis tapymo metodas. Ne veltui E. A. Cukermanas šiuo metu laikomas vienu intelektualiausių mūsų abstrakčiosios modernios dailės atstovų.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Norėčiau kalbėti apie kino magiją, nes aš esu jos užburtas“, skirtą kino menininko, aktoriaus, dėstytojo Adolfo Meko 90-osioms gimimo metinėms paminėti.

2015 m. spalio 22 dieną sukanka 140 metų, kai Pakruojo rajono Gailionių kaime gimė (1875 m.) vyskupas, visuomenės, kultūros ir mokslo veikėjas, Panevėžio miesto garbės pilietis Kazimieras Paltarokas. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka šiai sukakčiai paminėti parengė virtualią parodą „Vyskupas Kazimieras Paltarokas“.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „JUOZAS BUDRAITIS. Kinas buvo mano mokykla“, skirtą žymaus Lietuvos kino, televizijos ir teatro aktoriaus, diplomato Juozo Budraičio 75 metų jubiliejui.