Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Išgryninto vaizdinio meistras“, skirtą dailininko Eugenijaus Antano Cukermano 80-osioms gimimo metinėms paminėti.
Menininkas ištobulino savo unikalų tapymo metodą ir stilių. Šis metodas iš dalies remiasi daugiasluoksnės tapybos tradicija, klojant storus dažų sluoksnius vieną ant kito, tačiau ne tiek stengiantis ką nors pavaizduoti, o tam, kad būtų išgautas faktūros, tapybos „kūno“ efektas. E. A. Cukermano tapyba abstrakti, tačiau kartu ir daiktiška. Tapymo procesą pats menininkas apibūdina ne kaip tiesiog vieno dažų sluoksnio klojimą ant kito, bet priešingai, kaip tam tikrų dvasinių klodų „išvadavimą“ iš baltos drobės, jų „atidengimą“. Tai yra tarsi filosofinis tapymo metodas. Ne veltui E. A. Cukermanas šiuo metu laikomas vienu intelektualiausių mūsų abstrakčiosios modernios dailės atstovų.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Norėčiau kalbėti apie kino magiją, nes aš esu jos užburtas“, skirtą kino menininko, aktoriaus, dėstytojo Adolfo Meko 90-osioms gimimo metinėms paminėti.

2015 m. spalio 22 dieną sukanka 140 metų, kai Pakruojo rajono Gailionių kaime gimė (1875 m.) vyskupas, visuomenės, kultūros ir mokslo veikėjas, Panevėžio miesto garbės pilietis Kazimieras Paltarokas. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka šiai sukakčiai paminėti parengė virtualią parodą „Vyskupas Kazimieras Paltarokas“.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „JUOZAS BUDRAITIS. Kinas buvo mano mokykla“, skirtą žymaus Lietuvos kino, televizijos ir teatro aktoriaus, diplomato Juozo Budraičio 75 metų jubiliejui.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Mykolas Kleopas Oginskis. Tėvynės labui įnešu savąją dalį: turtą, darbą ir gyvenimą“, skirtą kompozitoriaus, Lietuvos ir Abiejų Tautų Respublikos politinio veikėjo, diplomato, Vilniaus universiteto mokslo tarybos garbės nario, LDK iždininko, vieno iš Tado Kosciuškos sukilimo vadovų 250-osioms gimimo metinėms paminėti. Lietuvos Respublikos Seimas ir UNESCO 2015 metus yra paskelbę Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) metais.

2015 m. rugsėjo 21 d. sukanka 80 metų, kai gimė rašytojas, publicistas Antanas Čalnaris. Šiai datai paminėti Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje parengta virtuali paroda, kuri supažindina su rašytojo biografija, kūrybine veikla. Pateikiami rašytojo jaunystės literatūriniai bandymai, ankstyvieji eilėraščiai, straipsniai, apybraižos, apsakymai, spausdinti laikraščiuose bei žurnaluose, kritikų vertinimai, skaitytojų laiškai, fotografijos, rankraščiai iš bibliotekos fondų ir asmeninių archyvų.

Virtuali paroda http://paroda.labas.info/antanas/calnaris/

Parodos rengėjai:
Rašytojo, publicisto Antano Čalnario žmona žurnalistė Regina Jokantaitė,
Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė,
UAB „Verslo medis“ direktorius Paulius Valickas