Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą, skirtą žymaus lietuvių diplomato, 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės Akto signataro Petro Klimo (1891–1969) 125-osioms gimimo metinėms.

Parodoje supažindinama su P. Klimo moksline, visuomenine ir diplomatine veikla, pristatomi P. Klimo darbai, taip pat straipsniai ir leidiniai apie diplomatą, pateikiama išsami bibliografija, plati korespondencijos ir ikonografinė medžiaga.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Išlikęs savimi“, skirtą prozininko, publicisto, vaikų literatūros kūrėjo Liudo Dovydėno 110-osioms gimimo metinėms.

L. Dovydėnas publikavo per 20 literatūrinių darbų. Be knygų vaikams ir suaugusiesiems, parašė dvi atsiminimų knygas, straipsnių literatūros, kultūros klausimais, knygų recenzijų, publicistikos straipsnių.

Gruodžio 24 d. vienam iškiliausių lietuvių prozininkų Broniui Radzevičiui (1940–1980) būtų suėję 75. Ta proga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą.

Joje apžvelgiama Broniaus Radzevičiaus biografija, kūrybinė veikla, pateikiama ikonografinė ir rankraštinė medžiaga, išsami bibliografija, parodoje gausu leidinių ir straipsnių, atrinktų iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų. Parodos lankytojai turės progą paskaityti rašytojo kūrybos fragmentų, jo artimųjų, literatūrologų, visuomenės veikėjų atsiliepimų.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą, skirtą Lietuvos literatūros tyrinėtojui, kritikui, pedagogui prof. Petrui Bražėnui.

P. Bražėnas – knygų Ties dešimtmečio riba (1974), Žmogus ir žodis prozoje (1978, 1981), Romano šiokiadieniai ir šventės (1983) autorius. Parengė mokymo metodinę priemonę Prozos kūrinio analizė (2001), monografijas Petras Cvirka (1998), Juozo Apučio kūryba (2007), Amžininkai ir bendraamžiai (2010). Knygos Žmogus ir žodis prozoje bei Romano šiokiadieniai ir šventės yra išverstos ir išleistos rusų kalba.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Jo gyslomis teka upė...“, skirtą garsaus amerikiečių humoristo, satyriko, lektoriaus ir rašytojo Marko Twaino (Tveno, tikras vardas Samuelis Langhornas Klemensas) 180-osioms gimimo metinėms.

Baletui ypač svarbi yra Léo Delibes „Kopelija“, kurios premjera 1925 m. gruodžio 4 d. prasidėjo Lietuvos baleto istorija. Visi pastatymai rėmėsi pirmine romantinio komiškojo baleto tradicija, linksmos dekoracijos ir spalvingi šokėjų kostiumai papildė choreografų viziją – žaismingai papasakoti žmogaus siekį sukurti robotą. Kaip ir daugelį populiarių kūrinių, „Kopeliją“ iki šių dienų stato įvairūs choreografai, kas kartą pateikdami savitą jos versiją ir redakciją. Trys veiksmai magijos, komiško sąmyšio, kuris kyla dėl klaidingai suprastos tapatybės, veržlus romantizmas, įspūdingi pastatymai – tai kausto žiūrovų dėmesį jau 140 metų, kai Paryžiuje buvo parodyta pirmoji premjera.