100 Lapkričio mėnesį Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje surengta kraštietės Rožės Emilijos Džiaugienės personalinė tapybos darbų paroda „Gyvenimas“.

Rožė Emilija Džiaugienė gimė 1934 m. balandžio 17 d. Židikuose, Mažeikių r. Židikuose mokėsi iki 8 klasės, vėliau – Ylakiuose. 10 – 11 klasę baigė Mažeikuose. 1959 metais baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įsigijo fiziko specialybę. Pradėjusi dirbti Gižų kaimo (Vilkaviškio r.) vidurinėje mokykloje, vėliau dirbo Kybartų vidurinėje mokykloje. 1962 m. atvyko į Pakruojį, pradėjo dirbti Pakruojo žemės ūkio technikume, kuriame ilgus metus dėstė matematiką, fiziką, astronomiją, dailę ir braižybą.

2019-ieji metai bibliotekai – jubiliejiniai. Rašytojui kraštiečiui Juozui Paukšteliui sukanka 120 metų ir dvidešimt metų kaip Pakruojo bibliotekai suteiktas šio rašytojo vardas.

Biblioteka, minėdama šias svarbias datas, parengė projektą „Mylėkime savo krašto literatūrą“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Pagrindinė projekto veikla – knygos „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatai“ leidyba. Pagrindinis projekto partneris – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

paukstelis Vis dėlto miela gyventi savo gimtoj žemėj! Gyventi, dirbti, rūpintis ir... sielotis... tarp savųjų... po tuos laukus, slėnius... Čia tavo namai, tavo miškas, upė, kelias!..

Juozas Paukštelis

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rašytojo Juozo Paukštelio memorialinio kambario Titoniuose  fondas

 

 

 

 

 

 

Parodoje eksponuojami mūsų krašto jaunimo sukurti darbeliai įvairiomis kūrimo technikomis. Juos sukūrė Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, Lygumų pagrindinės mokyklos Šukionių Jono Noreikos pagrindinio ugdymo filialo moksleiviai bei Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Pakruojo Viltis" nariai. Kai kurie atvirukų kūrėjai įrašė ir savo palinkėjimus Lietuvai.

adomaitis

Kviečiame pasižvalgyti po naują Nacionalinės bibliotekos virtualią parodą „Regimantas Adomaitis. Visą laiką mane traukė teatras“.
Daugiau apie tai: http://bit.ly/2jwsQ9S

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda „Kazys Grinius – gydytojas, švietėjas, Ministras Pirmininkas ir Prezidentas“, skirta K. Griniaus 150-osioms gimimo metinėms.

Parodoje atspindėti svarbiausi Prezidento visuomeninės veiklos ir asmeninio gyvenimo momentai, supažindinama su jo parašytomis knygomis, straipsniais, redaguotais leidiniais, mokslo, kultūros veikėjų įžvalgomis apie K. Grinių, pateiktas didelis pluoštas ikonografinės ir rankraštinės medžiagos.

Savo straipsniais apie Prezidentą mielai sutiko pasidalyti istorikas Artūras Svarauskas („Kazys Grinius nepriklausomos Lietuvos Respublikos (1918–1940 m.) politiniame gyvenime“), visuomenės veikėja Birutė Ilgūnienė („Gedimino Ilgūno aistringas gyvenimas ir kūryba: apie Kazį Grinių“).

Parodos autorius Darius Gudelis nuoširdžiai dėkoja visiems už pagalbą rengiant šią parodą.

Kviečiame aplankyti Virtualios parodos svetainę adresu: parodos.lnb.lt/exhibits/show/kazys-grinius

KGrinius slider 1219 cover 002