Gruodžio 24 d. vienam iškiliausių lietuvių prozininkų Broniui Radzevičiui (1940–1980) būtų suėję 75. Ta proga Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą.

Joje apžvelgiama Broniaus Radzevičiaus biografija, kūrybinė veikla, pateikiama ikonografinė ir rankraštinė medžiaga, išsami bibliografija, parodoje gausu leidinių ir straipsnių, atrinktų iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos fondų. Parodos lankytojai turės progą paskaityti rašytojo kūrybos fragmentų, jo artimųjų, literatūrologų, visuomenės veikėjų atsiliepimų.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą, skirtą Lietuvos literatūros tyrinėtojui, kritikui, pedagogui prof. Petrui Bražėnui.

P. Bražėnas – knygų Ties dešimtmečio riba (1974), Žmogus ir žodis prozoje (1978, 1981), Romano šiokiadieniai ir šventės (1983) autorius. Parengė mokymo metodinę priemonę Prozos kūrinio analizė (2001), monografijas Petras Cvirka (1998), Juozo Apučio kūryba (2007), Amžininkai ir bendraamžiai (2010). Knygos Žmogus ir žodis prozoje bei Romano šiokiadieniai ir šventės yra išverstos ir išleistos rusų kalba.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Jo gyslomis teka upė...“, skirtą garsaus amerikiečių humoristo, satyriko, lektoriaus ir rašytojo Marko Twaino (Tveno, tikras vardas Samuelis Langhornas Klemensas) 180-osioms gimimo metinėms.

Baletui ypač svarbi yra Léo Delibes „Kopelija“, kurios premjera 1925 m. gruodžio 4 d. prasidėjo Lietuvos baleto istorija. Visi pastatymai rėmėsi pirmine romantinio komiškojo baleto tradicija, linksmos dekoracijos ir spalvingi šokėjų kostiumai papildė choreografų viziją – žaismingai papasakoti žmogaus siekį sukurti robotą. Kaip ir daugelį populiarių kūrinių, „Kopeliją“ iki šių dienų stato įvairūs choreografai, kas kartą pateikdami savitą jos versiją ir redakciją. Trys veiksmai magijos, komiško sąmyšio, kuris kyla dėl klaidingai suprastos tapatybės, veržlus romantizmas, įspūdingi pastatymai – tai kausto žiūrovų dėmesį jau 140 metų, kai Paryžiuje buvo parodyta pirmoji premjera.

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais...“, skirtą iškilaus žmogaus – kultūros veikėjo, bibliografo ir bibliografinio darbo organizatoriaus, vertėjo – Stasio Tomonio 100-osioms gimimo metinėms.

Virtuali paroda „Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais…“

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą „Išgryninto vaizdinio meistras“, skirtą dailininko Eugenijaus Antano Cukermano 80-osioms gimimo metinėms paminėti.
Menininkas ištobulino savo unikalų tapymo metodą ir stilių. Šis metodas iš dalies remiasi daugiasluoksnės tapybos tradicija, klojant storus dažų sluoksnius vieną ant kito, tačiau ne tiek stengiantis ką nors pavaizduoti, o tam, kad būtų išgautas faktūros, tapybos „kūno“ efektas. E. A. Cukermano tapyba abstrakti, tačiau kartu ir daiktiška. Tapymo procesą pats menininkas apibūdina ne kaip tiesiog vieno dažų sluoksnio klojimą ant kito, bet priešingai, kaip tam tikrų dvasinių klodų „išvadavimą“ iš baltos drobės, jų „atidengimą“. Tai yra tarsi filosofinis tapymo metodas. Ne veltui E. A. Cukermanas šiuo metu laikomas vienu intelektualiausių mūsų abstrakčiosios modernios dailės atstovų.