top Sutikt tave norėčiau vėlei

Ties gimtaisiais Apaščios krantais...

Pėdsakus surast pakrantės smėly,

Kur abu klajojome kadais.

V. Spudas. Dainos posmas. 1955.VII-IX