42

Ona Bluzmienė – Vaškaitė. Vaškai. 1990 m. Rankose laiko ką tik išleistą jos tautosakos ir atsiminimų rinktinę „Linelius roviau, dainavau“.