2019-ieji metai bibliotekai – jubiliejiniai. Rašytojui kraštiečiui Juozui Paukšteliui sukanka 120 metų ir dvidešimt metų kaip Pakruojo bibliotekai suteiktas šio rašytojo vardas.

Biblioteka, minėdama šias svarbias datas, parengė projektą „Mylėkime savo krašto literatūrą“, kurį dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Pagrindinė projekto veikla – knygos „Juozas Paukštelis ir Juozo Paukštelio literatūrinės premijos laureatai“ leidyba. Pagrindinis projekto partneris – Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka.

Iškiliai datai paminėti skiriamos įdomios veiklos. Viena iš jų – ekslibriso kūrybinių dirbtuvių organizavimas. Ekslibriso ištakos Pakruojyje gana senos. Jas siejame su 1979 metais, prie centrinės bibliotekos įsikūrusiu „Akiračio“ klubu, kuriame 1982 m. buvo įsteigta eksibrisininkų sekcija. Jai vadovavo kraštietis kultūrologas Jonas Nekrašius. „Akiračio“ klubo iniciatyva buvo rengiami respublikiniai ir tarptautiniai ekslibrisų konkursai, o Pakruojui švenčiant 400 metų jubiliejų, atidengta kraštiečio dailininko Klemenso Kupriūno sukurta kompozicija ekslibrisui „Ex libris“.

Prisimindami ekslibriso kūrimo tradicijas Pakruojyje organizavome ekslibriso kūrimo dirbtuves. Užsiėmimus vedė Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos vyr. metodininkė Lolita Putramentienė-Braza. Knygos ženklą rašytojo jubiliejui kūrė Pakruojo kultūros centro, viešosios bibliotekos, suaugusiųjų švietimo centro darbuotojai. Aktyviausi buvo „Atžalyno“ gimnazijos trečiokai (mokytoja Simona Čemoškaitė).

Visi sukurti darbai eksponuojami šioje virtualioje ekslibrisų parodoje, skirtoje rašytojo Juozo Paukštelio 120-osioms gimimo metinėms. Biblioteka nuoširdžiai dėkoja kūrusiems knygos ženklą, tikisi, kad šia gražia iniciatyva susidomės daugiau Pakruojo bendruomenės narių ir paroda bus papildoma naujais darbais.

Romualda Kulšytė, Pakruojo r. sav. Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos direktorė