Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė virtualią parodą, skirtą sociologo, istoriko, literatūros tyrinėtojo, publicisto ir visuomenės veikėjo dr. Jono Šliūpo 155-osioms gimimo metinėms.

Joje apžvelgiama jubiliato biografija, kūrybinė veikla, pateikiama ikonografinė medžiaga. J. Šliūpas – labai produktyvus kūrėjas, išleidęs daugiau nei 70 knygų bei brošiūrų, vertimų. Darbų tematika įvairi: istorija, etnografija, literatūra, filosofija, etika, sociologija, politika, pedagogika, medicina.Parodoje –  pagrindiniai J. Šliūpo veikalai bei jo verstos knygos iš Nacionalinės bibliotekos fondų. Pateikiama ir ikonografinė medžiaga bei literatūra apie  J. Šliūpą.

Virtuali paroda „Dr. Jonas Šliūpas: lietuvių tauta kitąkart ir šiandien...“