2015 m. spalio 22 dieną sukanka 140 metų, kai Pakruojo rajono Gailionių kaime gimė (1875 m.) vyskupas, visuomenės, kultūros ir mokslo veikėjas, Panevėžio miesto garbės pilietis Kazimieras Paltarokas. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka šiai sukakčiai paminėti parengė virtualią parodą „Vyskupas Kazimieras Paltarokas“.

Joje atskleidžiami vyskupo gyvenimo faktai, bažnytinė ir visuomeninė veikla, rašytinis palikimas, vyskupo atminimo įamžinimas. Parodoje panaudota dokumentinė medžiaga, saugoma Panevėžio Švč. Trejybės rektorate, Panevėžio vyskupijos kurijos archyve, Panevėžio kraštotyros muziejuje. Rengiant parodą taip pat naudotasi Bibliotekos Krašto kultūros dokumentavimo bei Retų knygų ir rankraščių skyriuose sukaupta informacija.

Vyskupas Kazimieras Paltarokas – itin gerbtina asmenybė, nes valdydamas Panevėžio, vėliau ir Vilniaus vyskupijas daug nuveikė ir mums paliko. Tikimės, paroda padės plačiau pažinti šio iškilaus žmogaus dvasios didumą, jo nuveiktų darbų reikšmingumą.

Kviečiame aplankyti virtualią parodą „Vyskupas Kazimieras Paltarokas“
( http://www.pavb.lt/lt/parodos-ir-renginiai/virtualios-parodos/233-vyskupo-kazimieras-paltarokas).

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos informacija

Nuotraukoje: Medalionas. Aut. J. Zikaras. 1933 m.