1 2020 m. rugsėjo 21 d. sukanka 85 metai, kai gimė rašytojas, publicistas Antanas Čalnaris. Kviečiame susipažinti su Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos virtualia paroda, nušviečiančia rašytojo biografiją, pasakojančia apie kūrybinę veiklą. Pateikiami rašytojo pirmieji literatūriniai bandymai, ankstyvieji eilėraščiai, straipsniai, apybraižos, apsakymai, spausdinti laikraščiuose bei žurnaluose, kritikų vertinimai, skaitytojų atsiliepimai, fotografijos, rankraščiai iš bibliotekos fondų ir asmeninių archyvų.

Virtuali paroda

1 Mūsų vaikystė ir jaunystė
Prabėgo toli nuo Tėvynės,
Nuo savo gimtųjų namų...
Kentėm šaltį ir alkį sniegynuos,
Bekraštėj taigoj, prie aukštųjų kalnų...
Daug likimo brolelių praradom –
Palikom juos stepėj, ūksmingoj taigoj:
Jie mirė nuo šalčio ir bado –
Ir kaulai jų dūla šaly svetimoj...

Zita Buržaitė-Vėžienė

 

 

 

 

Foto nuotrauka G. Navadunskienės

MANDALA - centruotas, simetriškas piešinys apskritime. Tai universalus pasaulio vienovės, sveikatos ir sėkmės simbolis, dar vadinamas maginiu apskritimu.

Senoji mandalų kūrimo tradicija susijusi su įvairiais ritualais, dvasinėmis arba holistinio gydymo praktikomis, taip pat kuriamos siekiant teikti apsaugą, sėkmę, skleisti harmoniją.

Mandalos buvo kuriamos ir Lietuvoje - metaliniai sulės kryžiai, prieverpsčių bei velykinių margučių puošimas saulėmis mena seną, pagonišką mandalos-saulės kūrimo tradiciją.

henrikas radauskas 2020 m. balandžio 23 d. sukanka 110 metų, kai gimė lietuvių rašytojas, poetas, vertėjas Henrikas Radauskas. Šiai datai paminėti Pakruojo rajono savivaldybės Juozo Paukštelio viešojoje biblioteka pristato virtualią parodą, kurios tekstai ir autentiškos nuotraukos supažindina su šio kūrėjo, iškilaus mūsų kraštiečio biografija ir kūryba.

Virtuali paroda

Parodos rengėjai:
Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė
kraštotyrininkė Genė Juodytė, žurnalistė Regina Jokantaitė,
kompiuterinio maketo autorius - Paulius Valickas.

top Sutikt tave norėčiau vėlei

Ties gimtaisiais Apaščios krantais...

Pėdsakus surast pakrantės smėly,

Kur abu klajojome kadais.

V. Spudas. Dainos posmas. 1955.VII-IX