Laisve knygau 1 SKYRIUS
PRADŽIA

Rėjus ir Railė – dvylikamečiai dvynukai, gyvenantys kalnuotame Barklyje. Jie gyvena dvylikos asmenų šeimoje: mama, tėtis ir keturi broliai bei keturios sesės (be jų). Šeimyna gyvena dideliame name su dvylika pagrindinių kambarių.
Iš išvaizdos dvynukai panašūs, bet NEAPSIGAUKITE! Jie labai skirtingos asmenybės, kurias jungia viena vienintelė svajonė: JIE NORI TAPTI SUPERHEROJAIS!2 SKYRIUS
TAPIMAS SUPERHEROJAIS

Barklis – nusikaltimų, nusikaltėlių ir „superių" miestas, kur ne vienas superherojus įvykdė žinomiausio piktadario sulaikymą. Vieną gražią penktadienio popietę Rėjus ir Railė ėjo iš mokyklos. Jų mokykla yra viename skandalingiausių miesto rajonų. Dvyniai ėjo per galingų „roninių" ginklų gamyklą, kurioje, pasirodo, dabar ir vyko apiplėšimas. Viduje kovojo piktadariai Laras ir Lara su žinomiausiu miesto superherojumi Rajumi. Vaikai, išgirdę triukšmą, sklindantį iš gamyklos – užėjo vidun. Dvynukai pasislėpė už dėžės.
Viduje Rajus ir piktadariai naudojo savo ginklus bei galias. Tik staiga Lara pradėjo šaudyti pavojingais dvigubais „roniniais" spinduliais, kurie gali sukelti pašalinių poveikių. Rajus vis išsisukdavo nuo spindulių, bet staiga Rėjus su Railė išėjo iš už dėžės, o Lara jau buvo iššovusi spindulius, kurie ir pataikė tiesiai į dvynukus. Vaikai apalpo ir krito ant žemės.
Per tą laiką, kol dvynukai buvo apalpę, Rajus vaikus patraukė į nuošalesnę vietelę, sulaikė nusikaltėlius ir nuvedė juos į PTG (piktadarių turinčių galių) kalėjimą. Po valandos atsipeikėję dvynukai nebejautė jokio poveikio ir grįžo į namus.

3 SKYRIUS
GALIOS

Kitą rytą atsikėlę dvyniai nuėjo į vonios kambarį. Pažiūrėję į veidrodį jie pamatė, kad Rėjaus akys šviečia raudonai, o Railės – mėlynai. Vaikai išsigando ir pagalvojo, dėl ko jų akys galėjo šviesti.
Dvyniai suvokė, kad tai „roninių" spindulių poveikis ir tai, kad įgytas galias reikės slėpti nuo tėvų.

4 SKYRIUS
PASLAPTIS

Vaikai išėjo į lauką aptarti vakarykščio įvykio.
– Ką mes darysime? – paklausė Railė brolio.
– Darysime bet ką, kad tik niekas nesužinotų apie tai.
– Mes MELUOSIM?!
– Mums juk reikia išsaugoti visa šitai!
– O kaip tėvai?
–VISTIEK! – užrėkė Rėjus.
Railė nusiminė ir nubėgo namo. Rėjus vis bandė jos atsiprašyti, bet jam nepavykdavo. Kitą dieną mama įėjo į dvynių kambarį. Rėjaus nebuvo.
– Labas, Railiuk perliuk, – tarė mama.
– Ko?
– Kodėl tu neatleidi Rėjui?
– Įsivaizduok, kad tau taip pasakytų!
– Bet Railiuk...
– Ačiū, mama, iki.
–Iki...

5 SKYRIUS
ATLEIDIMAS IR TRENIRUOTĖS PRADŽIA

Rėjus užėjo į kambarį:
– Raile, tau viskas gerai?
– Ar atrodo, kad gerai?
– Aš tikrai nenorėjau.
– Čia atsiprašymas ar kas?
– Atsiprašymas, atleidi?
– Gerai...
– Pagaliau! Galime pradėti treniruotis!
– Treniruotis..?
– Taip! Nebūk pesimistė.
– Gerai... Bet kaip tu bandysi išspausti galias iš mūsų?
– Pamatysi, jei atsikelsi!
–Gerai, tik palik kambarį, noriu persirengti.

6 SKYRIUS
PIRMASIS NUSIKALTIMAS

Vaikai išėjo į lauką ir pradėjo spausti galias išeiti. Po kelių bandymų ir valandų niekas neišėjo, nei iš jų rankų, nei iš bet kur kitur. Dvyniai ėjo miesto gatvėmis ir išgirdo kažką rėkiant.
– Padėkit, Varas plėšia Barklio nacionalinį banką! – rėkė kažkokia moteriškė.
–Einam, pažiūrėsim, kas ten dabar dedasi, – tarė Railė.
Vaikai nubėgo į Sario gatvę ir įėjo į banką.
– Pagaliau turiu galimybė apiplėšti NACIONALINĮ banką! – su pasididžiavimu tarė Varas.
– Stok ir ne iš vietos! – riktelėjo Railė.
– Nagiiiiii, dar vienas vaikas, galvojantis, kad yra superis... – atsiduso Varas.
– Aš neeesu tokia, – pasakė Railė, o jos akys žibėjo mėlynai.
– Ėėėėė, kodėl tavo akys žiba? – paklausė Rėjus.
Staiga iš Railės rankų pasipylė stipri vandens srovė, kuri nubloškė Varą. Kadangi Varas turėjo metalo galių, o Railė – metalinė apyrankę, jis pritraukė mergaitę ir jau ketino jai trenkti, bet Rėjaus akys sužibo raudonai ir jis išpūtė ugnies srovę ir išgelbėjo Railę. Dvyniai iškvietė policininkus, kurie nugabeno Varą į PTG.

7 SKYRIUS
PASIDIDŽIAVIMAS

Vaikai didžiavosi savimi ir savo galiomis. Jie net nesiruošė niekam sakyti, kad turi galių.
Kai jie grįžo namo – prasidėjo Barklio žinios.
Žinių pranešėja pranešė, kad „šiandien, Sario gatvėje, Nacionaliniame banke įvykdytas apiplėšimas, kurio kaltininkas yra Varas. Šio nusikaltimo išaiškinimo herojai nežinomi, bet žinoma tai, kad herojai turi galių, o aiškiau – vandens ir ugnies galių“.
Dvyniai išsigando, o kas jei visi sužinos?! Vaikai išėjo į lauką pasitarti.
– Gal turėtumėm pasakyti mamai? – paklausė Railė.
– Ne. Ji gali išpliurpti, juk ji viena iš miesto plepiausių moterų, – tarė Rėjus.
– Tiesa, bet, vis tiek, ką darysim jei jie sužinos?
– Bandysim įtikint, kad tai ne mes.
– O gal reikėtų tapti „superiais"?
– Yra galimybė, bet kas pasiūs kostiumus?
– Na, yra vienas vyras...

8 SKYRIUS
BERNIUKAS UGNIUKAS IR MERGAITĖ VANDENĖ (KOSTIUMAI)

Kitą dieną dvyniai ėjo į miestą pas Diną Trenzą, superherojų kostiumų dizainerį. Jis ne tik kuria vaikams, kuriems tėvai duoda pinigų kostiumui, bei ir tikriems „superiams". Vaikai užėjo į jo dirbtuves.
– O, sveiki gyvi,– su itališku akcentu pasisveikino Trenzas.
– Sveki, pone Trenzai.
– Gal galėčiau kažkuo pasitarnauti?
– Norėtumėme super kostiumo.
– O koks būtų dizainas?
– Naaaaa, vanduo ir ugnis.
– Ar jums ne per paprasta? Kas kuris?
– Mergaitė – vanduo, aš – ugnis.
– Okey, bet užtruks ne trumpai...
– Gerai, tik padaryk kokybiškus, sutarta?
– Sutarta!

9 SKYRIUS
SUPER  BŪSTINĖ

Po mėnesio vaikai gavo savo kostiumus. Bet vienas dalykas jiems netiko... JIE NETURĖJO SUPER BŪSTINĖS! Jeigu jie tokios norėjo, jiems reikėjo padirbėti patiems arba vėl eiti į miestą, šįkart – pas statybininką. Vaikai nusprendė eiti pas statybininką. Daug eiti nereikėjo, nes jų tėtis buvo statybininkas. Vaikai parodė jam planą ir vietą, kur bus įėjimas ir urvas bus baigtas!

10 SKYRIUS
DIDYSIS DEBIUTAS  IR  ATPAŽINIMAS
1 dalis

Praėjo savaitė nuo urvo pradėjimo ir dabar vėl PENKTADIENIS! Dvyniai vaikščiojo miesto gatvėmis ir visą laiką girdėjo keistus garsus. Kai jie priėjo garso vietą, pamatė apiplėšimą. Ten buvo viena iš žinomiausių piktadarių – Hora. Dvyniai net nejautė, kad tai bus jų debiutinis pasirodymas. Rėjus su Raile grįžo namo, greitai persirengė ir nuskubėjo į nusikaltimo vietą. Jie dar nežinojo, kad jų laukia net DU nemalonūs siurprizai.
Kai didvyriai atvyko, ten nebuvo vien tik Hora, ten buvo ir daugiau blogiečių. Herojai pasikvietė pastiprinimą. Kai atvyko kiti „superiai", ne vienas nežinojo koks blogis ten yra. Bet jiems vis tiek reikėjo kovoti. Tik jie nepastebėjo, kad nebeturi galių...

11 SKYRIUS
DIDYSIS DEBIUTAS  IR ATPAŽINIMAS
2 dalis

Kai didvyriams nusibodo „kautis" (jie net nesikovė), jie nusiėmė kaukes, kad galėtų būti normaliais žmonėmis ir staiga blykstelėjo kameros blitsas. Tai buvo Žinių komanda! „Superiai" pradėjo bėgti nuo Žinių komandos. Bet nuotrauka jau buvo paskelbta... Kai dvyniai grįžo namo (kaip tik prieš žinias), jie nuskubėjo į savo urvą, prieš tai užmaršinę tėtį, ir užsibarikadavo urve su maisto atsargomis. Vaikai laukė ir laukė, kada tėvai pradės jų ieškoti...

12 SKYRIUS
TAIP, BROLI?

Praėjo keletas dienų ir dvynukai išlindo iš urvo. Juos pasitiko jų brolis Džesis. Džesis buvo geras, mielas berniukas. Džesį mylėjo visa šeima, bet jis neturėjo merginos. Jis kiekvieną savaitės dieną ėjo į sporto salę, kad turėtų gerą „formą“. Ir tikrai turėjo.
– Na, pagaliau išlindot? – įtariai paklausė Džesis.
– Mes užsiėmę, netrukdyk, – atkirto jam Railė.
– Gerai, netrukdysiu, tik norėjau pasakyti, kad galime nueiti į mugę ir jūs galite eiti su manimi...
– Raile, ką pasakysi? – pašnabždėjo Rėjus.
– Na, tebūnie, bet turėsi gražinti man tą praleistą laiką.
– Yesss!!!
Po kelių minučių vaikai jau buvo pasiruošę mugei.

13 SKYRIUS
ĮDOMI MERGINA PRIE MUGĖS ĮĖJIMO

Vaikai išėjo į mugę ir prie įėjimo sutiko keistai atrodančią mergaitę su akiniais. Ji kalbėjo apie karuselių nesaugumą, nes ji buvo saugumo inspektorė.
– Ar jūs manęs nesuprantant, aš sakau, kad jos yra nesaugios!
– Patylėk, Džaneta! Tai ne tavo reikalas!
– Šunsnukiai, – sumurmėjo Džaneta, eidama tolyn nuo mugės organizatoriaus.
Eidama ji žiūrėjo žemyn ir netyčia atsitrenkė į Džesį.
– Oi, aš labai atsiprašau.
– Nesijaudink, viskas gerai. Gal norėtum eiti į mugę su mumis? – Atsargiai paklausė Džesis.
– Na, aš tikrai nebūčiau prieš.
Ir taip jie kartu nuėjo į mugę.

Laisvė Mikeliūnaitė,
Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos 4 c klasės mokinė (mokyt. Irena Albavičienė)