00 Pakruojo r. savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos VAIKŲ ERDVĖS bibliotekininkės balandžio 14 – lapkričio 14 d. kvietė penktų-aštuntų klasių mokinius užpildyti elektroninę anketą, skirtą išsiaiškinti paauglių skaitymo ypatumus, literatūros poreikį, požiūrį į vaikų erdvės veiklą.

Anketa buvo skelbta viešosios bibliotekos ir Pakruojo „Žemynos“ progimnazijos internetinėse svetainėse bei Facebook paskyrose.


Į kvietimą dalyvauti elektroninėje apklausoje atsiliepė 59 jaunieji skaitytojai (39 mergaitės ir 20 berniukų). Vidutinis amžius – 12,5 metų. Po 20 apklausos dalyvių (toliau – respondentai) vaikų erdvėje apsilanko 1-2 kartus per mėnesį (35,7 proc.) ir kelis kartus per metus (35,7 proc.), 12 respondentų – 1-2 kartus per savaitę (21,4 proc.), keturi nurodė, kad lankosi kasdien (7,1 proc.). Apsilankymo trukmė įvairi.  Dauguma čia pabūna iki 15 min. (33,3 proc.), kiti – nuo 30 min. (22.2 proc.) iki poros valandų (29,6 proc.), visą popietę bibliotekoje praleidžia aštuoni apklausoje dalyvavę respondentai (14,8 proc.).

Klausimas „Į biblioteką ateini?“ skirtas nustatyti apsilankymo tikslui. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad didžioji dauguma – 49 respondentai čia užsuka skolintis knygų (43,8 proc.), tuo tarpu susitikti su draugais (21,4 proc.) ar tiesiog pažaisti (12,5 proc.) ateina trisdešimt aštuoni respondentai. 25 apklausos dalyviai vaikų erdvėje lankosi naudotis internetu (22,3 proc.).

Kiti du klausimai atskleidė preliminarų penktų-aštuntų klasių mokinių skaitomumą ir literatūros poreikį. Remiantis anketos duomenimis matyti, kad daugiau nei pusę respondentų (51,8 proc.) per metus perskaito iki dešimties knygų, devyniolika – iki dvidešimt (33,9 proc.), šeši vaikų erdvės lankytojai nurodė per metus perskaitantys iki trisdešimties (10,7 proc.), o du – daugiau nei trisdešimt knygų (3,6 proc.).

Asakymai į klausimą „Skaitai, nes...“ parodė, kad 45 respondentų knygų pasirinkimą įtakojo mokytojų rekomendacijos (60,8 proc.), 15-ai tiesiog patinka skaityti (20,3 proc.), 12 respondentų knygas renkasi vadovaudamiesi draugų ar tėvelių nuomone (16,2 proc.), jokios priežasties nenurodė 2 respondentai (2,7 proc.).

Norėdami kuo tiksliau išrinkti 2020-ais skaitomiausių knygų penketuką, anketoje prašėme kiekvienam nurodyti po tris labiausiai patikusias knygas. Respondentai įvardijo net 125 knygas. Galima tik pasidžiaugti, kad populiarumo nepraranda užsienio rašytojų Astrid Lindren, John Green, Holly Webb, Jeff Kinney bei lietuvių autorių Jurgos Vilės ir Linos Itagaki, Rūta Šepetys, Kristinos Gudonytės knygos. Keletas apklausos dalyvių nurodė skaitantys vien programines knygas. Iš visų gautų atsakymų ryškiu balų skirtumu išsiskyrė šių metų

VAIKŲ ERDVĖS SKAITOMIAUSIŲ KNYGŲ PENKETUKAS!

I vieta: Haris Poteris (J. K. Rowling)
II vieta: Tarp pilkų debesų (Rūta Šepetys)
III vieta: Nevykėlio dienoraštis (Jeff Kinney)
IV vieta: Sibiro haiku (Jurgos Vilės ir Linos Itagaki), Blogos mergaitės dienoraštis (Kristina Gudonytė)
V vieta: Dėl mūsų likimo kaltos žvaigždės (John Green), Ana Frank dienoraštis (Ana Frank), Močiutė plėšikė (David Walliams)

7 anketos klausimas buvo skirtas išsiaiškinti, koks vaikų požiūris į elektronines knygas. 10 respondentų pažymėjo, kad mielai tokias knygas skaitantys (17,9 proc.), tuo tarpu net 46 – ne (82,1 proc.).

Atsakymai į 8-9 anketos klausimus parodė, kad dauguma paauglių žino vaikų erdvėje galintys ne tik skolintis knygas (22,8 proc.), bet ir žaisti stalo žaidimus (21 proc.), konstruoti naujausiais lego konstruktoriais (13,4 proc.), skraidinti droną (12,1 proc.), dalyvauti edukacinėse programose (14,3 proc.) ar kituose renginiuose (16,5 proc.). Apie bibliotekoje vykstančias veiklas respondentai sužino iš draugų (21,8 proc.), mokytojų (18,2 proc.), skelbimų internetinėje erdvėje ( 7,3 proc.).

Įvairių atsakymų sulaukta į paskutinį anketos klausimą „Ką įdomaus ir naujo pasiūlytum mūsų bibliotekai?“. Tradiciškai – naujų knygų, „galingesnių“ kompiuterių, įdomių stalo žaidimų.

Nors gauti elektroninės anketos (klausimyno) duomenys tik iš dalies atskleidžia paauglių skaitomumą bei literatūros poreikį, atsakymai leidžia susidaryti bendrą vaikų erdvės veiklos vaizdą, skatina bibliotekininkes tobulėti bei įpareigoja ir toliau ieškoti būdų, kaip motyvuoti jaunąjį skaitytoją (šiais informacinių technologijų laikais!) kuo daugiau laiko praleisti su knyga.

Vyresn. bibliotekininkė Lina Ramonienė

Sigytos Kavaliauskienės nuotr. Šių metų skaitomiausių knygų penketuku džiaugiasi vaikų erdvės Lapė Snapė. Kas knygučių nominančių dar neperskaitėte – suskubkite tai padaryti!