00 Pakruojo r. savivaldybės Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos VAIKŲ ERDVĖ nuo š. m. gegužės 31-os iki spalio 26 dienos kvietė penktų-aštuntų klasių mokinius užpildyti elektroninę anketą, skirtą išsiaiškinti paauglių skaitymo ypatumus, literatūros poreikį, požiūrį į vaikų erdvės veiklą. Anketa buvo paskelbta viešosios bibliotekos ir Pakruojo „Žemynos“ pagrindinės mokyklos internetinėse svetainėse bei facebook paskyrose.


Į kvietimą dalyvauti elektroninėje apklausoje atsiliepė šešiasdešimt vienas vaikų erdvės lankytojas (48 mergaitės ir 13 vaikinų). Šiais metais aktyvesni buvo vyresnių klasių mokiniai (toliau – respondentai): aštuntokai – 21 (34,4 proc.), septintokai – 15 (24,6 proc.), šeštokai – 13 (21,3 proc.) ir likę dvylika (19,7 proc.) mokosi penktoje klasėje. Didesnė dalis apklausoje dalyvavusių vaikų erdvėje apsilanko 1-2 kartus per mėnesį (54,1 proc.), kiti pasiskirstė nuo kelių kartų per metus (23 proc.) iki vieno dviejų kartų per savaitę (21,3 proc.). Apsilankymo trukmė gana tolygi: dauguma čia pabūna iki 15 min. (34,4 proc.), kiti –  nuo 30 min. (32,8 proc.) iki poros valandų (24,6 proc.), penki (8,2 proc.) pažymėjo bibliotekoje praleidžiantys visą popietę.

Klausimas „Į biblioteką ateini?“  buvo skirtas nustatyti apsilankymo  tikslui. Susumavus rezultatus paaiškėjo, kad didžioji dauguma respondentų užsuka skolintis knygų (56,9 proc.), tuo tarpu susitikti su draugais (17,6 proc.) ar tiesiog pažaisti (16,7 proc.) ateina trisdešimt penki respondentai, penki apklausos dalyviai (8,2 proc.) konkrečios apsilankymo priežasties nenurodė.

Sekantys du klausimai atskleidė preliminarų  penktų-aštuntų klasių mokinių skaitomumą ir literatūros poreikį. Remiantis anketos duomenimis matyti,  kad daugiau nei pusę respondentų (50,8 proc.) per metus perskaito iki dešimties knygų, septyniolika  –  apie dvidešimt (27,9 proc.), tuo tarpu net septyni vaikų erdvės lankytojai nurodė per metus perskaitantys iki trisdešimties (11,5 proc.), o šeši – daugiau nei trisdešimt knygų (9,8 proc.).

Atsakymai į klausimą  „Kokia skaityta knyga tau buvo įdomiausia?“  patvirtino, kad populiarumo nepraranda  užsienio rašytojų Astrid Lindren, John Green, Holly Webb bei Jeff Kinney knygos (pažymėta  po 1-2 kartus). Tris kartus atsakymuose  paminėta ir tik vieno balo trūkumu į šįmetinį populiariausių vaikų erdvės knygų penketuką nepateko lietuvių autorių Jurgos Vilės ir Linos Itagaki „Sibiro Haiku“. Keletas apklausos dalyvių nurodė skaitantys vien programines knygas. Iš visų gautų atsakymų ryškiu balu skirtumu išsiskyrė penkios knygos, tad jau dabar galime paskelbti šių metų vaikų erdvės skaitomiausių knygų penketuką:

I vieta: Tarp pilkų debesų, Rūta Šepetys
II vieta: Mažasis princas, Antoine de Saint-Exupery
III vieta: Blogas tėtis (knygų serija), David Walliams
IV vieta: Haris Poteris, J. K. Rowling
V vieta: Minecraft (knygų serija), leidėjas – Egmont Lietuva

8-9 anketos klausimai nudžiugino, kad paaugliai vertina Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vaikų erdvę, gauna pakankamai informacijos apie čia vykstančias veiklas.

Gana įvairių atsakymų sulaukta į paskutinį anketos klausimą „Ką įdomaus ir naujo pasiūlytum mūsų bibliotekai?“. Dvidešimt septyni respondentai pageidauja naujų knygų paaugliams, devyni – įvairesnių stalo bei konsolės žaidimų, keletas norėtų galingesnių dronų, po vieną pažymėjo, kad reikėtų įsigyti  planšečių, susikurti vaikų erdvės facebook paskyrą bei suteikti galimybę skolintis į namus ne tik knygas, bet ir stalo žaidimus. Likę respondentai  mano, kad vaikų erdvėje nieko netrūksta arba nežinantys ką galėtų pasiūlyti.

Nors gauti elektroninės anketos (klausimyno) duomenys tik iš dalies atskleidžia paauglių skaitomumą bei kitą informaciją,  atsakymai leidžia susidaryti bendrą vaikų erdvės veiklos vaizdą, skatina bibliotekininkes tobulėti bei įpareigoja ir toliau ieškoti būdų, kaip motyvuoti jaunąjį skaitytoją (šiais informacinių technologijų laikais!) kuo daugiau laiko praleisti su knyga.

Vyresn. bibliotekininkė Lina Ramonienė