nmtwgs „Nebūkit keikūnai..." – tarė pats Pakruojo dvaro Baronas!

O kad tai nebūtų tik tušti žodžiai, liepos 31 d. (trečiadienį) 10.30 val. jis atvyksta į VAIKŲ ERDVĘ  susitikti su jaunaisiais pakruojiečiais.

Laukiame Tavęs. Iki pasimatymo!