Vaikų erdvėje yra sukaupta grožinės ir įvairių mokslo šakų literatūros dokumentų, kuriuos galima skolintis į namus. Naudojantis  Lietuvos integralios biblotekų informacijos sistema (LIBIS)  teikiamos knygų rezervavimo, pratęsimo, informacinės paieškos paslaugos, konsultacijos.

Organizuojami įvairūs renginiai: susitikimai su rašytojais, dailininkais, aktoriais, viktorinos, popietės, edukaciniai užsiėmimai, literatūrinės bei vaikų  darbų parodos, ekskursijos po biblioteką.

 Yra informacijos ir užsienio kalbų mokymosi centras. Jame lankytojai gali naudotis vadovėliais ir žodynais.

Yra 5 darbo vietos vartotojams su interneto prieiga - informacijos paieškai, žaidimams.

Galimybė naudotis JAWS ir MAGic programomis (akliesiems ir silpnaregiams).

Bibliotekos skaitykloje kviečiame naudotis spaudiniais, kurie neišduodami į namus: žodynais, žinynais, enciklopedijomis, vertingomis vienetinėmis knygomis.

 ŽAISLOTEKA. Joje daugiau kaip 100 įvairiausių žaislų ir žaidimų. Renginiams paįvairinti bibliotekoje turime lėlių teatriuką. Pasitelkę lėles supažindiname vaikus su biblioteka, pristatome naujausias knygas, sekame pasakas ir t.t.

Nuo pernai galima naudotis interaktyviu stalu ir žaidimų konsole.