• Be skaitytojo pažymėjimo neaptarnaujame.
  • Negalima perduoti savo skaitytojo pažymėjimo kitam asmeniui.
  • Radus knygą su defektu (suplyšusią, iškarpytą, aprašinėtą), prieš ją paimant, reikia pranešti bibliotekininkei. Priešingu atveju, grąžindamas privalėsi atsakyti už knygos kokybę.
  • Iš vartotojų, gyvenančių ne bibliotekos aptarnaujamame mikrorajone, už paskolintus dokumentus į namus imamas rinkos dydžio, bet ne mažesnis, kaip  15 eurų užstatas.
  • Negrąžiname užstato laikinam skaitytojui, jeigu jis per 4 mėn. negrąžino pasiskolintų spaudinių arba grąžino sugadintus spaudinius.
  • Už dokumentų negrąžinimą iki nustatytos panaudos termino imami delspinigiai: 2 euro ct. už kiekvieną uždelstą dieną kiekvienam negrąžintam dokumentui.
  • Asmenims iki 16 m., neįgaliesiems ir pensininkams  delspinigiai neskaičiuojami.