PAKRUOJO RAJONAS

SAUSIS

1 d. – 90 metų, kai Pakruojyje gimė dailininkas tapytojas Romualdas Bukauskas. Antrojo pasaulinio karo metais pasitraukė į Vokietiją, vėliau apsigyveno Kanadoje.
2 d. – 75 metai, kai Žeimelyje gimė kino ir teatro aktorius, režisierius, Klaipėdros dramos teatro vadovas Gediminas Pranckūnas (1944-2015). Mirė Klaipėdoje.
3 d. – 90 metų, kai Joniškėlyje gimė dailininkas grafikas, scenografas Vytautas Kalinauskas (1929-2001). Gyveno Žeimelyje, mokėsi progimnazijoje. Mirė Vilniuje.
4 d. – 55 metai, kai Bučiūnuose gimė poetė, knygų iliustratorė Irena Bitinaitė.
5 d. – 25 metai, kai Vaškuose (Pavalio r.) mirė tautosakos pateikėja, liaudies dainų atlikėja, viena ryškiausių „Linkavos“ folkloro ansamblio dalyvių Ona Bluzmienė-Vaškaitė (1905-1994). Gimė Talačkoniuose (Pasvalio r.).
13 d. – 90 metų, kai Linkuvoje gimė chorvedys, dirigentas Aleksandras Liukpetris (1929-1957). Mirė Jaltoje.
16 d. – 100 metų, kai Rimkūnų kaime per susirėmimą su bolševikais žuvo pirmasis Lietuvos partizanas Aleksandras Vainauskas (1897-1919). Gimė Judiškių dvare (Linkuvos v., Panevėžio aps.).
23 d. – 125 metai, kai Diržiuose gimė inžinierius statybininkas, atsargos pulkininkas leitenantas, visuomenės veikėjas Antanas Novickis (1894-1971). Mirė Niujorke (JAV).
25 d. – 40 metų, kai Linkuvoje gimė chemikė, biochemijos mokslų daktarė Inga Matijošytė.

VASARIS

5 d. – 85 metai, kai Meldinių kaime gimė pedagogė, kraštotyrininkė, visuomenininkė Genovaitė Valčiukienė (1934-2012). Mirė Rozalime.
14 d. – 155 metai, kai Ručiniuose gimė žymiausia XIX a. pabaigos lietuvių poetė, pirmoji lietuvė moteris, bendradarbiavusi spaudoje ir įsitraukusi į visuomeninį gyvenimą Liudvika Malinauskaitė-Šliūpienė, slapyv. Eglė (1864-1928). Mirė Kaune.
15 d. – 90 metų, kai Mažučiuose gimė agronomas, agrarinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius Petras Bėčius (1929-1995). Mirė Kaune.
16 d. – 150 metų, kai Kompanščiznos dvare gimė inžinierius, vienas pirmųjų profesionalių Lietuvos bankininkų, visuomenininkas Česlovas Landsbergis (1869-?). 1946 m. areštuotas. Tolimesnis likimas nežinomas.
21 d. – 200 metų, kai Vankiuose (Šilalės r.) gimė kunigas, elementoriaus bei religinių raštų sudarytojas Jonas Lechavičius (1819-1861). 1851-1853 m. kunigavo Pakruojyje, 1856-1857 m. Klovainiuose. Mirė Laukesoje (Zarasų r.).
26 d. – 60 metų, kai Linkuvoje gimė seserys muzikės Aleksandra Garšvaitė-Capienė ir Zita Garšvaitė-Katkienė.
27 d. – 155 metai, kai Dulkiškiuose gimė gydytojas, tautinio atgimimo veikėjas Juozas Polujanskas (1864-1921). Mirė Rozalime.
- 115 metų, kai Rygoje gimė bibliografas, Lietuvos nusipelnęs kultūros veikėjas Antanas Ulpis (1904-1981). 1918-1920 m. gyveno ir dirbo Peluodžiuose bei Žeimelyje. Mirė Vilniuje.

KOVAS

2 d. – 120 metų, kai Titoniuose gimė rašytojas, vertėjas, pedagogas Juozas Paukštelis (1899-1981). Mirė Kėdainiuose.
10 d. – 80 metų, kai Gataučiuose gimė fizikas, fizinių mokslų daktaras Ignas Požela.
15 d. – 115 metų, kai Gudžiūnuose gimė ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras Juozas Kaškelis (1904-1986). Mirė Toronte (Kanada).
– 95 metai, kai Triškoniuose gimė fizikė, fizinių mokslų daktarė Teodora Strockytė (1924-2018). Mirė Šiauliuose.
17 d. – 85 metai, kai Dargaičiuose (Joniškio r.) gimė smuikininkas, dirigentas Stanislovas Čepinskis (1934-2014). Mokėsi Linkuvos gimnazijoje. Mirė Kaune.
23 d. – 110 metų, kai Plaučiškiuose gimė žurnalistas, rašytojas, vertėjas Bronys Raila (1909-1997). Mirė Los Andžele (JAV).
24 d. – 115 metų, kai Plaučiškiuose gimė literatas, teatralas, visuomenės veikėjas Vladas Raila (1904-1997). Mirė Los Andžele (JAV).
31 d. – 140 metų, kai Sprakšių kaime gimė carinės Rusijos ir Lietuvos kariuomenės generolas Juozas Kraucevičius (1879-1964). Mirė Kaune.

BALANDIS

2 d. – 80 metų, kai Linkuvoje gimė pedagogas, visuomenininkas Aleksandras Dičpetris (1939-2001). Mirė Linkuvoje.
9 d. – 140 metų, kai Steigviliuose gimė lietuviško sąjūdžio veikėjas, advokatas, politikas Vladas Požela (1879-1960). Mirė Adelaidėje (Australija).
13 d. – 115 metų, kai Ritinėje (Mažeikių r.) gimė gimė pedagogas, rašytojas Antanas Skripkauskas (1904-1941). Apie 1929–1931 m. mokytojavo Lygumuose. Sušaudytas Gorkyje (dab. Nižnij Novgorodas, Rusija).
14 d. – 125 metai, kai Titoniuose (Klovainių seniūnija) gimė diplomatas, 1920-1922 m. Lietuvos vyriausybės įgaliotasis asmuo Turkijoje, 1930 m. Lietuvos atstovybės Paryžiuje Konsulinio skyriaus vedėjas Bronius Blaveščiūnas (1894-?). Mirties data nežinoma.
19 d. – 80 metų, kai Vileišiuose gimė žurnalistas, vertėjas Evaldas Matviekas (1939-2007). Mirė Vilniuje.
24 d. – 100 metų, kai Šakiuose gimė aktorius Vladas Tautkevičius (1919-1977). 1956 m. dirbo Pakruojo rajono kultūros namų direktoriumi. Mirė Šiauliuose.

GEGUŽĖ

1 d. – 130 metų, kai Šukioniuose gimė inžinierius agronomas, agrarinių mokslų daktaras, profesorius Antanas Kondrotas (1889-1978). Mirė Kaune.
8 d. – 100 metų, kai Pakruojyje gimė dramaturgas, vertėjas Juozas Chlivickas (1919-2004). Mirė Vilniuje.
- 60 metų, kai Baltuosiuose Plonėnuose gimė gydytojas epidemiologas, biomedicinos mokslų daktaras, profesorius Saulius Čaplinskas.
9 d. – 60 metų, kai Puodžiūnuose gimė psichologė, socialinių mokslų habilituota daktarė, profesorė Gražina Gudaitė.
15 d. – 65 metai, kai Pašvitinyje gimė literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Vytautas Bikulčius.
16 d. – 75 metai, kai Panevėžyje gimė menotyrininkė, dailės kritikė Gražina Kliaugienė-Skabickaitė (1944-1995). Kurį laiką gyveno Pakruojyje. 1962 m. baigė Pakruojo vidurinę mokyklą. Mirė Vilniuje.
- 125 metai, kai Totoriškiuose (Rokiškio r.) gimė karininkas Petras Kubiliūnas (1894-1946). Kurį laiką gyveno Padauguvos dvare. Sušaudytas čekistų.
19 d. – 60 metų, kai Linkuvoje gimė gydytoja neurologė, biomedicinos mokslų habilituota daktarė Aldona Gaigalaitė.
25 d. – 145 metai, kai Niūrų vienkiemyje gimė kanklių meistras Jonas Pontažis (1874-1960). Mirė Kaune.
29 d. – 65 metai, kai Linkuvoje gimė pedagogė, kultūros darbuotoja, visuomenės veikėja Birutė Livanaitė -Vanagienė.

BIRŽELIS

5 d. – 100 metų, kai Gedžiūnuose gimė ekonomistas, socialinių mokslų daktaras Vytautas Bajoriūnas (1919-2002). Mirė Vilniuje.
10 d. – 40 metų, kai Žeimelyje mirė pedagogas, kraštotyrininkas, literatas Juozas Šliavas (1930-1979). Gimė Rimkūnų kaime, baigė Linkuvos gimnaziją.
12 d. – 125 metai, kai Rozalimo valsčiuje gimė JAV lietuvių veikėjas, žurnalistas Antanas Pranas Kneižys (1894-1970). Mirė Niuhempširo valstijoje (JAV).
19 d. – 30 metų, kai Vilniuje mirė birbynininkas, pedagogas Povilas Samuitis (1896-1989). Gimė Veselkiškiuose.
20 d. – 140 metų kai Mickūnuose gimė kompozitorius, vargonininkas, chorvedys, pedagogas Juozas Gaubas (1879-1962). Mirė Los Andžele (JAV).
26 d. – 175 metai, kai Plaučiškiuose gimė advokatas, laikraščio „Aušra“ bendradarbis, visuomenės veikėjas Stanislovas Raila (1844-1918). Mirė Baltos mieste (Ukraina).
– 135 metai, kai Trivalakiuose gimė liaudies skulptorius Jonas Remeika (1884-1969). Mirė ten pat.

LIEPA

12 d. – 90 metų, kai Ramaškonyse (Anykščių r.) gimė pedagogas, lituanistas, vertėjas Jonas Pilypaitis (1929-1992). 1954-1962 m. mokytojavo Žeimelio vidurinėje mokykloje. Mirė Vilniuje.
15 d. – 140 metų, kai Klovainių bažnyčioje (1879 m.) užregistruota Marijos Magdalenos Jakubauskaitės (M. M. Jakubauskaitė – Joniškėlio miestelio gydytojo Jono Leono Petkevičiaus sesers Karolinos dukra) ir Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio santuoka. Deja, ji truko labai trumpai. 1880 m. Marija Magdalena Landsbergienė mirė.
16 d. – 105 metai, kai Rozalime gimė visuomenės veikėja Emilija Čekienė-Maironytė (1914-1998). Mirė JAV.
18 d. – 110 metų, kai Papilėje (Akmenės r.) gimė literatūros tyrinėtojas, pedagogas, visuomenės veikėjas, filologijos mokslų daktaras Vincas Maciūnas (1909-2003). 1918-1926 m. mokėsi Linkuvos gimnazijoje. Mirė Filadelfijoje (JAV).
23d. – 160 metų, kai Rukoniuose gimė poetas, kunigas Stanislovas Durskis (1859-1943). Mirė Kuliuose (Plungės r.).
– 80 metų, kai Putinuose gimė teisininkas, kraštotyrininkas, literatas Alfonsas Užiūnas.
24 d. – 70 metų, kai Mediniškiuose gimė dailininkas, 2001 m. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Stasys Eidrigevičius.
29 d. – 110 metų, kai Laitiešiniuose gimė inžinierius, visuomenės veikėjas Domas Adomaitis (1909-2010). Mirė Čikagos priemiestyje Oak Lawn (JAV).
30 d. – 115 metų, kai Lašmenpamūšyje gimė poetas, vertėjas Borisas Melngailis (1904-1965). Mirė Vienoje (Austrija).

RUGPJŪTIS

1 d. – 55 metai, kai Vismantuose gimė inžinierė ekonomistė, socialinių mokslų daktarė docentė Jolanta Solnyškinienė-Drazdauskaitė.
14 d. – 80 metų, kai Pakruojyje gimė fotomenininkas, 1998 m. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Algimantas Kunčius.
16 d. – 115 metų, kai Gailioniuose gimė visuomenės veikėjas, vienas iš studentų ateitininkų meno draugijos „Šatrija“ kūrėjų ir pirmasis jos pirmininkas Ignas Petrušaitis (1904-1929). Mirė gimtinėje.
17 d. – 135 metai, kai Pasruojėje (Telšių r.) gimė politikas, žurnalistas, visuomenės veikėjas Liudas Noreika (1884-1928). 1908-1909 m. mokytojavo Linkuvos pradžios mokykloje. Nušautas Kaune, konflikto, kilusio, žaidžiant pokerį, metu.
18 d. – 70 metų, kai Šiauliuose gimė teisininkas, visuomenės veikėjas Jonas Nekrašius. 1979-1992 m. dirbo Pakruojo rajono teismo pirmininku.
20 d. – 90 metų, kai Kaune gimė teatro režisierius Egidijus Radžius (1929-2000). 1941-1948 m. mokėsi Linkuvos gimnazijoje. Mirė Kretingoje.
27 d. – 305 metai, kai Ėglainėje (Latvija) gimė pastorius, švietėjas, pedagogas, latvių pasaulietinės literatūros pradininkas, kalbininkas, folkloristas Gothardas Frydrichas Stenderis (1714-1796). 1753-1759 m. pastoriavo Žeimelyje. Čia parašė ir 1761 m. Braunšveige išleido pirmąjį savo kalbinį darbą – latvių kalbos gramatiką lietuvių kalba. Mirė Sunakstėje (Latvija).

RUGSĖJIS

1 d. – 150 metų, kai Linkuvoje gimė veterinarijos gydytojas, mikrobiologas, veterinarijos mokslų daktaras, profesorius Leonas Gogelis (1869-1937). Mirė Kaune.
15 d. – 65 metai, kai Beržėnų kaime (Joniškio r.) gimė autolenktynininkas, Sovietų Sąjungos (1988) ir Lietuvos autokrosų čempionas Pranas Orvydas (1954-1990). 1976-1990 m. gyveno ir dirbo Pakruojyje. Žuvo autoavarijoje.
19 d. – 205 metai, kai Virpyluose gimė (Šilalės r.) kunigas, literatas Juozapas Rimkevičius (1814-1901). 1863-1901 m. kunigavo Pašvitinyje. Mirė Pašvitinyje.
23 d. – 120 metų, kai Aukštuoliuose (Pasvalio r.) gimė kunigas, filosofas Juozas Lomanas (1899-1959). 1956-1959 m. buvo Linkuvos bažnyčios altarista. Mirė Linkuvoje.
– 110 metai, kai Linkuvoje gimė poetas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas ir kritikas, filosofijos mokslų daktaras Alfonsas Šešplaukis – Tyruolis (1909-2006). Mirė Čikagoje (JAV).
25 d. – 85 metai, kai Joniškyje gimė chemikas organikas ir biochemikas, fizinių mokslų habilituotas daktaras, profesorius Gervydas Dienys. 1941-1952 m. gyveno Linkuvoje ir Žeimelyje. 1952 m. baigė Žeimelio vidurinę mokyklą.
27 d. – 100 metų, kai Ruoniuose gimė gydytoja oftalmologė, biomedicinos mokslų habilituota daktarė, profesorė Emilija Daktaravičienė-Kublickaitė (1919-2015). Mirė Kaune.
28 d. – 60 metų, kai Laipuškiuose gimė fizikas, fizinių mokslų daktaras Arvydas Juozaitis (1959-1999). Žuvo autoavarijoje.
30 d. – 90 metų, kai Mažeikiuose gimė krepšininkė, sporto žurnalistė, dokumentinio kino režisierė, Lietuvos nusipelniusi kultūros veikėja Irena Bytautė Pajėdienė-Jakštaitė (1929-2015). Kurį laiką gyveno Ruonių kaime (Žeimelio apylinkės). Mirė Vilniuje.
– 140 metų, kai Kalpokų kaime gimė dramaturgė, vertėja, visuomenės veikėja Stasė Bogušytė-Skipitienė (1879-1943). 1941 m. birželio mėnesį ištremta į Ust Lochčimą (Komija). Mirė tremtyje.

SPALIS

3 d. – 130 metų, kai Miškiniuose (Rokiškio r.) gimė vaikų rašytojas, vertėjas Matas Grigonis (1889-1971). 1925-1929 m. – Rozalimo vidurinės mokyklos direktorius. Mirė Panevėžyje.
– 100 metų, kai Elizabeto mieste (JAV) gimė liaudies muzikantas, armonikininkas, „Linkavos“ etnografinio ansamblio dalyvis Albetas Jūras (1919-2017). Mirė Linkuvoje.
– 100 metų, kai Kareiviškyje gimė poetas Eduardas Mieželaitis (1919-1997). Mirė Vilniuje.
5 d. – 40 metų, kai Šiauliuose gimė inžinierius, technologijos mokslų daktaras Dainius Balbonas. Nuo 1983 m. gyveno Linkuvoje, čia 1998 m. baigė vidurinę mokyklą.
6 d. – 90 metų, kai Pašvitinyje gimė sporto treneris, Lietuvos nusipelnęs tinklinio treneris Steponas Batoras (1929-2012). Mirė Vilniuje.
– 75 metai, kai Gudžiūnuose (Kėdainių r.) gimė agronomas, agrarinių mokslų daktaras Jonas Veliulis. Ilgą laiką dirbo agronomu, pirmininku, žemės ūkio bendrovės vadovu Pakruojo rajone.
7 d. – 145 metai, kai Šiukštoniuose (Pasvalio r.) gimė kunigas, poetas, vertėjas Mikalojus Šeižys-Dagilėlis (1874-1950). 1933-1950 m. kunigavo Pakruojyje. Mirė Pakruojyje.
9 d. – 105 metai, kai Pakruojo dvare gimė teisininkas, visuomenininkas Vladas Staškus-Staškevičius (1914-2006). Mirė JAV.
11 d. – 90 metų, kai Molėtuose gimė chirurgas onkologas, biomedicinos mokslų habilituotas daktaras, profesorius Eugenijus Katinas (1929-1994). 1952 m. dirbo chirurgu Pakruojyje. Mirė Vilniuje.
18 d. – 110 metų, kai Pašvitinyje gimė literatūros tyrinėtojas ir kritikas, poetas, vertėjas, filologijos mokslų daktaras, akademikas, profesorius Kostas Korsakas (1909-1986). Mirė Vilniuje.
– 115 metų, kai Kviriškyje (Biržų r.) gimė pedagogas, tautosakininkas, esperantininkas Petras Lapienė (1904-1943). Kurį laiką mokytojavo Linkuvos gimnazijoje. Mirė Kaune.
28 d. – 120 metų, kai Kūkuose gimė teisininkas, karininkas Adolfas Lapšys (1899-1942). Sušaudytas Sverdlovsko srityje.
29 d. – 145 metai, kai Vaitkūnuose (Anykščių r.) gimė gydytojas, visuomenės veikėjas Juozas Maciūnas (1874-1946). Kurį laiką dirbo gydytoju Rozalime ir Linkuvoje. Po Pirmojo pasaulinio karo su pertraukomis, o nuo 1938 m. iki gyvenimo pabaigos gyveno Linkuvoje. Mirė Linkuvoje.

LAPKRITIS

5 d. – 45 metai, kai Pakruojyje gimė teisininkas, teisės filosofas, profesorius Darijus Beinoravičius.
– 85 metai, kai Kaune gimė pedagogas, kraštotyrininkas, knygų apie Linkuvos kraštą autorius Gintautas Juozas Janušonis (1934-2010). Nemažai laiko gyveno Linkuvos apylinkių Megučionių kaime. Mirė Pakruojyje.
6 d. – 100 metų, kai Moniūnuose gimė gydytojas psichiatras Antanas Aleksandras Brazys (1919-2004). Mirė Čikagoje (JAV).
13 d. – 120 metų, kai Titoniuose gimė ekonomistas, ekonomikos mokslų daktaras Jonas Paukštelis (1899-1985). Mirė Atlantoje (JAV).
17 d. – 90 metų, kai Montjurgiuose gimė poetas Adolfas Guščinas (1929-2008). Mirė Joniškyje.
22 d. - 55 metai, kai Jovaišiuose gimė viena žymiausių Lietuvos krepšininkių Vitalija Tuomaitė (1964-2007). Mirė Vilniuje.
23 d. – 170 metų, kai Glebavos dvare gimė veterinarijos gydytojas, mikrobiologas Alfredas Bertušas (1849-1890). Mirė Sankt Peterburge.
24 d. – 120 metų, kai Ūdekuose gimė Lietuvos savanoris, miškininkas Ignas Zaleckas, nuo 1940 m. Užgiris (1899-1980). Mirė Brukfilde (JAV).
25 d. – 80 metų, kai Titoniuose gimė chemikas, filosofijos daktaras Juozas Valentas Paukštelis. Karo metais su tėvais pasitraukė į Vakarus, vėliau apsigyveno JAV.
26 d. – 85 metai, kai Molėtuose gimė finansininkė, filosofijos daktarė, Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) atstovė Lietuvoje Vida Julija Bandis, Bandienė-Gaškaitė. 1936-1941 m. gyveno Žeimelyje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1950 m. gyveno JAV. Nuo 1999 m. gyvena Lietuvoje.

GRUODIS

1 d. – 110 metų, kai Kolyčiuose gimė teisininkas, visuomenės veikėjas Juozas Vembrė (1909-1989). Mirė Putname (JAV).
2 d. – 95 metai, kai Paliečiuose gimė zootechnikė, Biomedicinos mokslų daktarė Elena Šveistienė-Valiušytė.
6 d. – 110 metų, kai Gegiedžiuose gimė gimė dailininkė tekstilininkė, tapytoja Alyda Vilbrantaitė (1909-1980). Mirė Kaune.
9 d. – 80 metų, kai Simaniškiuose gimė dailininkas, vienas žymiausių Lietuvos grafikų Romualdas Čarna.
16 d. – 70 metų, kai Katyčiuose (Šilutės r.) gimė gydytojas ginekologas, visuomenės veikėjas Rimas Armonas (1949-1997). Nuo 1986 m. iki mirties dirbo Pakruojo centrinės ligoninės vyriausiuoju gydytoju. Pasitraukė iš gyvenimo Pakruojyje.
22 d. – 180 metų, kai Dimšiuose (Šiaulių r.) gimė kunigas, poetas Jurgis Rupka (1839-1929). 1876-1878 m. vikaravo Rozalime, nuo 1898 m. iki gyvenimo pabaigos kunigavo Lygumuose. Mirė Lygumuose.
25 d. – 130 metų, kai Linkuvoje gimė teisininkas, politikas, 1938-1939 m. Lenkijos senato narys Tadas Giedraitis (1889-1941). Sušaudytas Červenėje (Baltarusija).
26 d. – 160 metai, kai Nereikoniuose (Pasvalio r.) gimė švietėjas, literatas, lietuviškos spaudos platintojas ir rėmėjas Adomas Sketeris (1859-1916). 1884-1907 m. dirbo gydytoju Žeimelyje, Linkuvoje. Mirė Maskvoje.
27 d. – 115 metų, kai Antkalniškiuose (Šakių r.) gimė poetas, mokytojas Antanas Venys (1904-1971). Kurį laiką mokytojavo Linkuvoje. Mirė Čikagoje (JAV).
29 d. – 90 metų, kai Megučioniuose gimė mokytoja, kultūros ir visuomenės veikėja, ilgametė „Linkavos“ etnografinio ansamblio vadovė Stanislava Lovčikaitė (1929-2013). Mirė Linkuvoje.