PAKRUOJO RAJONAS

SAUSIS
10 d. – 75 metai, kai Paeglesiuose (Šiaulių r.) gimė pedagogas edukologas, socialinių mokslų dr. Jurgis Ratkus. 1960 m. baigė Linkuvos vidurinę mokyklą. Mirė 2010 m. Šiauliuose.
11 d. – 95 metai, kai Pakruojyje gimė architektas, visuomenės veikėjas Jurgis Žalkauskas. Nuo 1949 m. gyvena Australijoje.
25 d. – 60 metų, kai Vismantuose gimė filosofas, politologas, vertėjas, profesorius, humanitarinių mokslų habil. dr. Vytautas Radžvilas.
29 d. – 80 metų, kai Vilūnaičiuose gimė muzikas, etnologas, pedagogas, vienas ryškiausių folkloro atgimimo Lietuvoje pradininkų ir organizatorių Kazimieras Kalibatas. Mirė 2015 m. vasario 25 d. Vilniuje.
– 90 metų, kai Laiškoniuose gimė ekonomistas, pedagogas, socialinių mokslų dr. Vytautas Venckūnas.
30 d. – 90 metų, kai Paežeriuose gimė dailininkas tapytojas Kęstutis Žitkus. Mirė 2000 m. vasario 4 d. Kaune.

VASARIS
3 d. – 10 metų, kai mirė agronomas, politikas, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo akto signataras, 1990-1992 m. LR AT, 1992-1996 m. LR Seimo narys, ilgametis Žvirblonių žemės ūkio bendrovės vadovas Algirdas Ražauskas. Palaidotas Rozalimo miestelio kapinėse. Gimė 1952 m. kovo 22 d. Būteniuose (Tauragės r.).
– 80 metų, kai Paliečiuose gimė pedagogė, literatė, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narė, kraštotyrininkė, visuomenininkė Zita Vėžienė – Buržaitė.
10 d. – 110 metų, kai Sankt Peterburge (Rusija) gimė aktorius Aleksas Šimkūnas. 1917- 1930 m. gyveno Pakruojyje. Mirė 1965 m. Klaipėdoje.
9 d. – 75 metai, kai Uoše gimė inžinierius mechanikas, prof., technolgoijos mokslų habil. dr. Algirdas Jonas Raila.
11 d. – 110 metų, kai Butniūnuose gimė ekonomistas statistikas, biomedicinos mokslų dr. Kazimieras Jasiūnas. Mirė 1987 m. birželio 8 d. Kaune.
13 d. – 125 metai, kai Steigviliuose gimė profesionalus imtynininkas Karolis Požela. Nuo 1923 m. gyveno JAV. Mirė 1954 m. rugsėjo 14 d. Čikagoje.
14 d. – 135 metai, kai Aleknaičiuose gimė kunigas, visuomenės veikėjas Jonas Misius. Nuo 1904 m. gyveno JAV. Mirė 1964 m. sausio 5 d. Majamyje.
21 d. – 90 metų, kai Linkuvoje gimė zoologė, biomedicinos mokslų dr. Ona Benedikta Kadytė.
23 d. – 50 metų, kai Noreikoniuose gimė pedagogė, socialinių mokslų (edukologija) dr. Vitalija Tumėnienė – Petrulaitytė.
27 d. – 85 metai, kai Gaižūnuose gimė geologas, prof., fizinių mokslų habil. dr., akademikas Algirdas Juozapas Gaigalas. Mirė 2009 m. birželio 4 d. Vilniuje.
– 65 metai, kai Pakruojyje gimė miškininkė, prof., biomedicinos mokslų. habil. dr. Vida Stravinskienė - Stasiūnaitė.

KOVAS
2 d. – 90 metų metai, kai Linkuvoje gimė zoologas ichtiologas, biomedicinos mokslų dr. Kazys Gaigalas. Mirė 2014 m. vasario 27 d. Rusnėje. Palaidotas Linkuvos miesto kapinėse.
6 d. – 90 metų, kai Rozalime gimė inžinierius, sovietinės Lietuvos valstybės komunistų partijos ir profesinių sąjungų veikėjas Algirdas Ferensas. Iš gyvenimo savo noru pasitraukė 1994 m. gruodžio 6 d. Vilniuje.
8 d. – 315 metų, kai Linkuvą užėmė generolo Levenhaupto vadovaujamas švedų kariuomenės dalinys.
10 d. – 140 metų, kai Šeduvos vls. gimė kunigas, visuomenės veikėjas Juozas Dabužis – Dabužinskis – Dobužinskis. 1928-1934 m. kunigavo Pašvitinyje. Mirė 1934 m. birželio 22 d. Palaidotas Pašvitinio miestelio bažnyčios šventoriuje.
– 125 metai, kai Linkavičiuose gimė Lietuvos kariuomenės savanoris, nusipelnęs architektas, literatas Vytautas Landsbergis – Žemkalnis. Mirė 1993 m. gegužės 21 d. Vilniuje.
13 d. – 120 metų, kai Rygoje gimė Lietuvos kariuomenės savanoris, pedagogas, gydomosios fizinės kultūros specialistas, visuomenės veikėjas Karolis Dineika. 1918-1919 m., 1940-1945 m. mokytojavo Linkuvoje. Mirė 1918 m. rugpjūčio 13 d. Druskininkuose.
– 110 metų, kai Derveliuose gimė gydytojas embriologas, medicinos mokslų dr. (1964) Juozas Masevičius. Mirė 1987 m. Kaune.
– 280 metų, kai Linkuvoje įvesta Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės šventė.
18 d. – 85 metai, kai Linkuvoje gimė dailininkė tapytoja Marija Teresė Rožanskaitė- Piekurienė. Mirė 2007 m. rugsėjo 6 d. Vilniuje.
28 d. – 75 metai, kai Žeimelyje gimė inžinierius, technologijos mokslų dr., politikos ir visuomenės veikėjas, 1992-1996 m. kadencijos Seimo narys Kęstutis Gaška. Mirė 2012 m. lapkričio 13 d. Vilniuje. Palaidotas Žeimelio miestelio kapinėse.
31 d. – 55 metai, kai Ūdekuose gimė istorikas, humanitarinių mokslų dr. Petras Butkus.

BALANDIS
5 d. – 60 metų, kai Žeimelyje gimė skulptorius Kęstutis Balčiūnas.
19 d. – 115 metų, kai Pupėnuose (Kelmės r.) gimė literatas, vertėjas, kraštotyrininkas, pedagogas Jonas Vadeikis. 1936-1940 m. mokytojavo Linkuvos gimnazijoje. Mirė 1982 m. sausio 20 d. Kelmėje.
25 d. – 80 metų, kai Žeimelyje gimė pedagogė, visuomenės veikėja, mecenatė, 2002- ųjų „Metų moteris“ (išrinkta „Moters“ žurnalo) Gražina Liautaud – Gudaitytė. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją, vėliau apsigyveno JAV.
28 d. – 155 metai, kai Gaižūnuose gimė kunigas, dramaturgas Jurgis Martynaitis. Mirė 1946 m. spalio 26 d. Šimonyse (Kupiškio r.).

GEGUŽĖ
7 d. – 60 metų, kai Linkuvoje gimė kalbininkas, humanitarinių mokslų dr., pedagogas, leidėjas, žurnalistas, visuomenės ir politikos veikėjas, nuo 2016 m.Seimo narys Stasys Tumėnas.
16 d. – 55 metai, kai Žeimelio vidurinės mokyklos kraštotyros muziejui (dab. „Žiemgalos“ muziejus) suteiktas visuomeninio muziejaus statusas.

BIRŽELIS
5 d. – 95 metai, kai Gikoniuose gimė skulptorė Elvyra Radauskaitė.
8 d. – 105 metai, kai Rozalime gimė žurnalistė, visuomenės veikėja Aleksandra Vaisiūnienė - Kairytė. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Mirė 1982 m. kovo 13 d. Venesueloje.
– 10 metų, kai Vilniuje mirė prozininkas, publicistas, žurnalistas Antanas Čalnaris. Gimė 1935 m. rugsėjo 21 d. Lygumuose.
15 d. – 65 metai, kai Litkūnuose gimė lengvaatletė, pirmoji moteris pasaulyje, nušokusi į tolį 7 metrus Vilhelmina Bardauskienė – Augustinavičiūtė.
18 d. – 110 metų, kai Puodžiūnuose gimė kalbininkas, kraštotyrininkas, pedagogas Kazimieras Gasparavičius. Mirė 1983 m. gruodžio 16 d. Vilniuje.
20 d. – 85 metai, kai Žeimelyje gimė fizikas, fizinių mokslų dr., nusipelnęs išradėjas Konstantinas Žukauskas. Mirė 1995 m. spalio 30 d. Vilniuje.

LIEPA
5 d. – 140 metų, kai Griežionėliuose (Anykščių r.) gimė literatė, visuomenės veikėja Ona Didžiulytė – Sketerienė. XX a. pirmajame dešimtmetyje gyveno Žeimelyje, Linkuvoje. Mirė 1960 m. rugsėjo 7 d. Antaviliuose (Vilniaus r.)
11 d. – 115 metų, kai Miciškiuose gimė Lietuvos karininkas, teisininkas Povilas Beleckas. Sušaudytas 1942 m. rugsėjo 18 d. Sverdlovske (Rusija).
15 d. – 50 metų, kai Biržuose gimė gydytoja ginekologė, biomedicinos mokslų dr., prof., Lietuvos akušerių ginekologų draugijos prezidentė Diana Ramašauskaitė. 1986 m. baigė Pakruojo vidurinę mokyklą.
18 d. – 60 metų, kai Rozalime gimė žurnalistas, dienraščio „Šiaulių kraštas“ vyriausiasis redaktorius Vladas Vertelis.
21 d. – 100 metų, kai Gataučiuose gimė medikė, medicinos mokslų dr., visuomenininkė Veronika Adomavičienė – Šomkaitė. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV. Mirė 1994 m. lapkričio 24 d. Akrono mieste (JAV).
24 d. – 80 metų, kai Liesuose gimė pedagogė, dainininkė, ansamblio „Diemedis“ įkūrėja ir vadovė Ona Bėčiuvienė – Aleknavičiūtė. Mirė 1996 m. gruodžio 31 d. Vilniuje.

RUGPJŪTIS
4 d. – 105 metai, kai Sigutėnuose gimė vertėja, pedagogė Eugenija Vengrienė. Mirė 2015 m. lapkričio 24 d. Vilniuje.
7 d. – 70 metų, kai Moniūnuose gimė prozininkė Jonė Balčiūnaitė – Naruševičienė. Mirė 2016 m. vasario 28 d. Vilniuje.
– 90 metų, kai Rimkūnuose gimė architektas, pedagogas, prof. Raimundas Arnas Dineika. Mirė 2004 m. spalio 7 d. Vilniuje.
12 d. – 95 metai, kai Marijampolės vienkiemyje gimė dendrogenetikas, prof., dr., JAV lietuvių visuomenės veikėjas Jonas Genys. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 m. gyvena JAV.
27 d. – 75 metai, kai Linkuvoje gimė inžinierius mechanikas, prof., technologijos mokslų habil. daktaras Petras Ilgakojis. Mirė 2005 m. gruodžio 31 d. Kaune.

RUGSĖJIS
1 d. – 125 metai, kai Klovainiuose gimė rašytojas, dailininkas, teatralas, pedagogas, politikas, 1920-1923 m. Steigiamojo ir Pirmojo seimų narys Vytautas Bičiūnas. 1941 m. sovietų suimtas ir kalintas. Sušaudytas 1942 m. spalio 30 d. Sosvos lageryje (Sverdlovsko sr. Rusija).
13 d. – 30 metų, kai įvyko Pakruojo iniciatyvinės grupės Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui remti steigiamasis susirinkimas.
15 d. – 100 metų, kai Linkuvoje įsteigta „ Saulės“ progimnazija. 1923 m. suteiktos gimnazijos teisės.
24 d. – 125 metai, kai Triškoniuose gimė karininkas, pulkininkas, visuomenės veikėjas Aleksandras Šumskis. 1944 m. pasitraukė į Vakarus ir apsigyveno Austrijoje. Mirė 1946 m. kovo 4 d. Švarcake (Austrija).

SPALIS
4 d. – 120 metų, kai Gegiedžiuose gimė zoologė, biologijos mokslų dr. (1939) Antanina Prielgauskienė – Glebavičiūtė. Mirė 1943 m. birželio 1 d. Kaune.
– 30 metų, kai Putname (JAV) mirė visuomenės veikėja Jadvyga Chodakauskaitė – Tūbelienė. Gimė 1891m. sausio 11 d. Gavenoniuose (dab. Šiaudiniai).
12 d. – 115 metų, kai Žeimelyje gimė miškininkas, pirmasis Lietuvos miškininkystės dr. Stasys Kripas. Nuo 1949 m. gyveno Naujojoje Zelandijoje. Mirė 1965 m. vasario 17 d. Rotorujoje.
17 d. – 70 metų, kai Šiauliuose gimė psichologas, socialinių mokslų dr., pedagogas, rašytojas, visuomenės ir politikos veikėjas, 2004-2008 m. Seimo narys Vytautas Čepas. Kurį laiką gyveno Pakruojo rajone, mokėsi Pakruojo ir Lygumų vidurinėse mokyklose.
22 d. – 80 metų, kai Gražaičiuose gimė žurnalistas, fotografijos, televizijos ir kino kritikas, menotyrininkas Skirmantas Valiulis. Mirė 2011 m. sausio 28 d. Vilniuje.
27 d. – 90 metų, kai Mikalajūnuose gimė inžinierius mechanikas, prof., technologijos mokslų habil. dr., politikos bei visuomenės veikėjas Vladas Vilimas.
28 d. – 125 metai, kai Bubštuose gimė kunigas, teologijos dr. Ignas Kliausis. Mirė 1964 m. gruodžio mėn. Šiauliuose.

LAPKRITIS
1 d. – 75 metai, kai Rukoniuose (dab. Rokoniai) gimė kompozitorius, Baisogalos liaudiškos muzikos kapelos „Žvangulis“ vadovas, Baisogalos Garbės pilietis Vilimas Malinauskas.
2 d. – 65 metai, kai Severnij kaime (Teguldeto r., Krasnojarsko kr., Rusija) gimė chemikė, fizinių mokslų dr., pedagogė Saulutė Budrienė – Nugaraitė. 1971 m. baigė Žeimelio vidurinę mokyklą.
– 130 metų, kai Plaučiškiuose gimė karininkas, advokatas, Lietuvos kariuomenės savanoris, Nepriklausomybės kovų dalyvis Vladas Petronaitis. 1941m. birželio 25 d. nukankintas Rainiuose (dab. Telšių r.).
8 d. – 95 metai, kai Ūdekuose gimė geobotanikė, fizinių mokslų dr. Aleksandra Tučienė – Bagdonaitė.
10 d. – 80 metų, kai Sodeliškiuose gimė zoologas entomologas, biomedicinos mokslų habil. dr. Vytautas Jonaitis. Mirė 2006 m. gegužės 9 d. Vilniuje.
12 d. – 30 metų, kai pirmąkart po sovietmečio Pakruojyje iškelta tautinė vėliava.
– 30 metų, kai Pakruojyje įsteigtas kraštiečių klubas.
15 d. – 115 metų, kai Laboruose gimė žurnalistas, spaudos darbuotojas Juozas Gudjurgis. 1941 m. birželio 14 d. ištremtas į Altajaus kraštą, o 1942 m. – į Jakutiją. Mirė 1942 m. lapkričio 10 d. Jakutijoje.
16 d. – 125 metai, kai Gudeliuose (Biržų r.) gimė poetas, dramaturgas, publicistas Kazys Binkis. 1931-1938 m. su pertraukomis gyveno Balsių dvarelyje (Pakruojo r.). Mirė 1942 m. balandžio 27 d. Kaune.
17 d. – 100 metų, kai Puknioniuose gimė ekonomistas, teisininkas, kraštotyrininkas, Šilutės miesto Garbės pilietis (1999) Jonas Jonaitis – Šidlauskas (tikr. pavardė).
19 d. – 120 metų, kai Lizdeikiuose gimė karininkas, teisininkas, visuomenės veikėjas Petras Linkus – Linkevičius. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1947 m. gyveno JAV. Mirė 1981 m. birželio 16 d. Čikagoje.

GRUODIS
3 d. – 105 metai, kai Barysuose gimė kunigas, žurnalistas Jonas Burkus. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV. Mirė 2012 m. sausio 25 d. Čikagoje.
– 110 metų, kai Blėkoniuose gimė agronomas selekcininkas, agrarinių mokslų dr. Pranas Virbickas. Mirė 1980 m. rugpjūčio 25 d. Dotnuvoje.
10 d. – 90 metų, kai Gaižūnuose gimė skulptorė Nijolė Gaigalaitė. Mirė 2009 m. birželio 18 d. Vilniuje.
15 d. – 155 metai, kai Suradgalio vienkiemyje (dab. Kėdainių r.) gimė kunigas, religinės literatūros rengėjas, publicistas, knygnešys Antanas Vytartas. 1891-1893 m. Klovainių miestelio bažnyčios vikaras. Mirė 1932 m. vasario 8 d. Kalvarijoje.
17 d. – 115 metų, kai Uniūnų kaime gimė agronomas, žemės ūkio mokslų dr (1939) Juozas Dauparas. Po Antrojo pasaulinio karo apsigyveno JAV. Mirė 1970 m. rugpjūčio 29 d. Čikagoje.
28 d. – 50 metų, kai Klivlande (JAV) mirė visuomenės veikėja, Lietuvos Prezidento Antano Smetonos žmona Sofija Chodakauskaitė – Smetonienė. Gimė 1885 m. sausio 13 d. Gavenoniuose (dab. Šiaudiniai).

MĖNUO IR DIENA - NEAIŠKŪS
- 515 metų, kai įsteigta Linkuvos parapija.
- 405 metai, kai Zigmantas Vaza suteikė teisę Pakruojyje ir Žeimelyje rengti du prekymečius.
- 265 metai, kai Žeimelyje pradėjo kunigauti latvių rašytojas, folkloristas, švietėjas Gothardas Frydrichas Stenderis (1714-1796 ). Žeimelyje parašė ir 1761 m. Braunšveige (Vokietija) išleido latvių kalbos gramatiką lietuvių kalba.
- 190 metų, kai Žeimelyje pastatyta katalikų bažnyčia.
- 115 metų, kai vasarą (liepos mėnesį) Steigviliuose įvyko lietuviškas vakaras, kurio metu suvaidinta Žeimelio miestelio gydytojo Adomo Sketerio pjesė „Iš tamsos į šviesą“.
- 100 metų, kai Linkuvoje įsteigta „Saulės“ progimnazija. 1923 m. suteiktos gimnazijos teisės.
Sudarė Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai
Genė Juodytė