Sausis

1 d. – 95 metai, kai Peluodžių kaime gimė poetas, aktorius Antanas Gasiūnas. Mirė 1990  m. Australijoje.
 – 75 metai, kai Gražaičių kaime gimė matematikė, pedagogė, fizinių mokslų daktarė Liucija Griciuvienė-Poviliauskaitė.
3 d. – 55  metai, kai Iliro kaime (Irkutsko sr., Rusija) gimė kultūrologė Rima Pociūtė-Viltrakienė. 1979 m. baigė Linkuvos vidurinę mokyklą.
5 d. – 115 metų, kai Laipuškių kaime gimė Lietuvos karininkas, pulkininkas leitenantas, Prezidento Antano Smetonos adjutantas Stepas Žukaitis. Mirė 1961 m. Vilniuje.
9 d. – 75 metai, kai Biržuose gimė choreografė, pedagogė, profesorė Jūratė Agota Čapaitė. Kurį laiką gyveno Pakruojo rajone. 1959 m. baigė Lygumų vidurinę mokyklą.
16 d. – 65 metai, kai Žeimelio miestelyje gimė istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė Regina Jasiulevičienė-Rudytė.
- 110 metų, kai Lomžos gubernijoje (Ostrovo aps.) gimė matematikas, pedagogas, šachmatininkas Aleksandras Zujus. 1935-1940 m. mokytojavo Linkuvos gimnazijoje. Mirė 1988 m. Čikagoje (JAV).
21 d. – 55 metai, kai Linkuvoje gimė kunigas, teologas, visuomenės veikėjas Saulius Filipavičius.
22 d. – 55 metai, kai Rozalimo miestelyje gimė tautodailininkas, medžio drožėjas Saulius Lampickas.
26 d. – 105 metai, kai Hartforde (JAV) gimė dailininkas, spaudos darbuotojas Jonas Pilipauskas- Phillips. 1930 m. baigė Linkuvos gimnaziją. Mirė 1983 m. lapkričio 24 d. Tusone (JAV).
30 d. – 90  metų, kai Pašvitinio miestelyje gimė poetė Teklė Kryževičiūtė. Mirė 1991 m. kovo 18 d. Telšiuose.

Vasaris

2 d. – 165 metai, kai Birželių dvare (Panevėžio r.) gimė prozininkas, dramaturgas, teatralas, lietuviško sąjūdžio veikėjas Gabrielius Landsbergis - Žemkalnis. Vaikystę praleido Kompanščiznos dvare, apie 1886-1893 m., dirbdamas dvarininko Karpio administratoriumi, gyveno Linkavičių  dvare (abi vietovės  dab. Linkuvos sen.). Mirė 1916 m. rugpjūčio 28 d. Vilniuje.
5 d. – 80 metų, kai Zimbiškių kaime gimė irkluotoja, pedagogė, Lietuvos nusipelniusi trenerė Janina Lukošiūnaitė - Aleksandravičienė.
8 d. – 85 metai, kai Linkuvoje gimė vienas žymiausių Lietuvos krepšinio trenerių, LKKA garbės daktaras Vladas Garastas.
10 d. – 55 metai, kai Linkuvoje gimė aktorius Rimantas Jovas. Mirė 2010 m. vasario 21 d. Panevėžyje.
21 d.  – 85 metai, kai Pašvitinyje gimė prozininkas, poetas Kazys Valiulis. Mirė 2009 m. sausio 9 d. Šiauliuose.
23 d. – 185 metai, kai Linkuvoje gimė publicistas Hiršas Rabinavičius (slapyv. Zebi Hakohen). Mirė 1889 m. sausio 19 d. Sankt Peterburge.
28 d. – 75  metai, kai Joniškaičių kaime gimė agronomas, žurnalistas Jonas Švoba. Mirė 2014 m. birželio 9 d. Vilniuje.

Kovas

21 d. – 105 metai, kai Meldinių kaime gimė poetas Pranas Kasperavičius - Kasparaitis. Pasitraukė iš gyvenimo 1938 m. liepos 12 d. Meldinių kaime.
22 d. – 65 metai, kai Būtenių kaime (Tauragės r.) gimė agronomas, politikas, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo akto signataras Algirdas Ražauskas. Nuo 1985 m. - Žvirblonių kolūkio pirmininkas, vėliau - bendrovės vadovas. Mirė 2008 m. vasario 3 d. Žvirblonių kaime.
  23 d. – 45 metai, kai Lygumų miestelyje gimė istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Robertas Jurgaitis.
29 d. – 115 metų, kai Ramygalos miestelyje (Panevėžio r.) gimė poetas, pedagogas, kritikas, vertėjas Leonas Kuodys. Vokiečių okupacijos metais mokytojavo Linkuvos gimnazijoje. Mirė 1975 m. spalio 26 d. Panevėžyje.
 - 140 metų, kai Margių vienkiemyje (Radviliškio r.) gimė kunigas, poetas Juozas Šnapštys -Margalis. Pradžios mokyklą lankė Rozalimo miestelyje. Mirė 1921 m. kovo 24 d. Sudeikiuose (Utenos r.).

Balandis

12 d. – 105  metai, kai Ruponių kaime gimė dailininkas tapytojas, pedagogas Alfonsas Motiejūnas. Mirė 1979 m. balandžio 7 d. Vilniuje.
15 d. – 90 metų, kai Birjagalos kaime gimė pedagogas edukologas, socialinių mokslų habil. daktaras, profesorius, akademikas, kraštotyrininkas  Vytautas Šernas. Mirė 2010 m. vasario 20 d. Vilniuje.
18 d. – 155 metai, kai Ragaišių kaime (Anykščių r.) gimė kunigas, garbės kanauninkas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas Liudvikas Šiaučiūnas. Nuo 1914 m. iki mirties – Linkuvos klebonas. Mirė 1939 m. sausio 15 d. Linkuvoje.
22 d. – 150 metų, kai Burbaičių kaime (Plungės r.) gimė kunigas, visuomenės veikėjas Konstantinas Olšauskas. 1900-1905 m. kunigavo Rozalimo miestelyje. 1938 m. birželio 18 d. nušautas prie Laukžemės (Kretingos r.)
24 d. – 105 metai, kai Ivoškių kaime (Joniškio r.) gimė dailininkė, grafikė Marcė Katiliūtė. 1923 - 1925 m. mokėsi Žeimelio  progimnazijoje. Pasitraukė iš gyvenimo 1937 m. balandžio 5 d. Kaune.
28 d. – 135  metai, kai Laborų kaime gimė prozininkas, dramaturgas Konstantinas Jasiukaitis. Mirė 1941 m.  rugpjūčio 4 d. Utenoje.

GEGUŽĖ

1 d. – 115 metų, kai Barvainių kaime gimė teisininkas Stasys Šimoliūnas. Mirė 1999 m. gruodžio 15 d. Detroite (JAV).
2 d. – 150 metų, kai Drageliškių kaime (dab. Zarasų r.) gimė kunigas, knygelės „Lygumai“ (1937) autorius, lietuvybės skleidėjas Povilas Svilas. Nuo 1928 m. kunigavo Lygumuose. Mirė 1948 m. Lygumuose.
3 d. – 75 metai, kai Švenčionėliuose gimė gydytojas neurologas, medicinos mokslų daktaras                                                                Algimantas Skaringa. 1960 m. baigė Lygumų vidurinę mokyklą. Mirė 2008 m. Vilniuje.
6 d. – 90  metų, kai Puknionių kaime gimė choro dirigentas, pedagogas Juozas Šidlauskas.
16 d. – 80 metų, kai Geišų kaime gimė pedagogas, kraštotyrininkas Aloyzas Bėčius.
17 d. – 110 metų, kai Žydelių kaime (Panevėžio r.) gimė poetė, pedagogė Valerija Valsiūnienė. Apie 1930-1931 m. dirbo Pavėzgių pradžios mokyklos mokytoja. Mirė 1955 m. rugsėjo 25 d. Vilniuje.
18 d. – 90 metų, kai Gitėnų kaime (Panevėžio r.) gimė pedagogė, garbės kraštotyrininkė (1995) Felimonija Mielienė-Skrebaitė. 1952-1988 m. mokytojavo Linkuvos vidurinėje mokykloje. Išėjusi į pensiją,  keletą metų dirbo Ūdekų pagrindinėje mokykloje. Mirė 2001 m. spalio 21 d. Linkuvoje.
19 d. – 95 metai, kai Aleknų kaime (Rokiškio r.) gimė dailininkė scenografė, tapytoja, literatė Juzefa Čeičytė. 1941 m. baigė Linkuvos gimnaziją.
20 d. – 70 metų, kai Padubysio kaime gimė dailininkė Nijolė Vilutytė.
21 d. – 115 metų, kai Bačiūnų kaime gimė zoologas hidrobiologas, pedagogas, biologijos mokslų daktaras (1951) Ipolitas Gasiūnas. Mirė 1975 m. liepos 19 d. Vilniuje.
24 d. – 105 metai, kai Gelčių kaime gimė pedagogas, žurnalistas, visuomenės veikėjas Aleksandras Laikūnas. Mirė 1986 m. lapkričio 22 d. Klivlende (JAV).
29 d. – 125 metai, kai Šukionių palivarke gimė teisininkas, politikas, visuomenės veikėjas Karolis Žalkauskas. Mirė 1961 m. rugsėjo 16 d. Vašingtone (JAV).

Birželis

4 d. – 55 metai, kai Aleknaičių kaime gimė marketingo ir tarptautinio verslo specialistas, pedagogas, socialinių mokslų daktaras Sigitas Urbonavičius.
14 d. – 155 metai, kai Ruponių kaime gimė pedagogas, žurnalistas, vertėjas Juozas Januškevičius. Mirė 1960 m. balandžio 21 d. Riversaide (JAV).
15 d. – 90 metų, kai Gaižūnų kaime gimė istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė Aldona Gaigalaitė. Mirė 2015 m. lapkričio 21 d. Vilniuje.
18 d. – 70  metų, kai Pakruojyje gimė tautodailininkė juvelyrė Milda Gutauskienė - Sedleckaitė.
19 d. – 110  metų, kai Teterviniškių kaime gimė liaudies skulptorius Jonas Ridulis. Mirė 1982 m. balandžio 19 d.
20 d. – 60 metų, kai Rozalimo miestelyje gimė pasienietis, nepriklausomos Lietuvos gynėjas Gintaras Žagunis. Žuvo 1991 m. gegužės 19 d. Lietuvos pasienio Krakūnų poste.
27 d. – 80 metų, kai Meldinių kaime gimė sportininkas lengvaatletis, XVIII olimpinių žaidynių, vykusių 1964 m.  Tokijuje, dalyvis,  žurnalistas Adolfas Aleksiejūnas.
- 140  metų, kai Bardiškių kaime gimė knygnešys, 1922-1927 m. Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo Seimo atstovas, valstiečių liaudininkų frakcijos narys Ignas  Lapinskas. Mirė 1935 m. rugsėjo 26 d. Bardiškių kaime.
29 d. – 65 metai, kai Geručių kaime gimė inžinierius, ekonomistas, politikas Dailis Alfonsas Barakauskas.
- 125 metai, kai Bučiūnų kaime gimė inžinierius mechanikas, karininkas, brigados generolas Klemensas Popeliučka. Mirė 1948 m. spalio 25 d. Augsburge (Vokietija).

Liepa

4 d. – 155 metai, kai Adomavos kaime (Panevėžio r.) gimė kunigas, kovotojas už lietuvybę Stasys Stakelė. Nuo 1927 m. - Rozalimo miestelio altarista. Mirė 1930 m. spalio 27 d. Rozalime.
9 d. – 100 metų, kai Gailionių kaime gimė miškininkas, visuomenės veikėjas Petras Petrušaitis. Mirė 2000 m. vasario 23 d. Racine (JAV).
15 d. – 110  metų, kai Pamūšio kaime gimė choro dirigentas, pedagogas Juozas Pėželis. Mirė 1959 m. gruodžio 31 d. Šiauliuose.
20 d. – 85 metai, kai Titonių kaime (Klovainių sen.) gimė pedagogas, literatas Leonas Balčiūnas.
24 d. – 110 metų, kai Sinelnikove (Ukraina) gimė dailininkas scenografas Jonas Vilutis. Po Pirmojo pasaulinio karo, su tėvais grįžęs į Lietuvą, kurį laiką gyveno Linkuvoje. Mirė 1978 m. balandžio 21 d. Vilniuje.
- 105 metai, kai Sabonių kaime (Pasvalio r.) gimė kunigas, literatas, pedagogas, teologijos ir humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Povilas Aloyzas Ragažinskas. 1933 m. baigė Linkuvos gimnaziją. Mirė 1989 m. rugpjūčio 11 d. Meksikoje.

Rugpjūtis

4 d. – 105 metai, kai Veselkiškių kaime gimė kompozitorius, fleitistas, pedagogas Juozas Pakalnis. Mirė 1948 m. sausio 28 d. Vilniuje.
6 d. – 75 metai, kai Pakruojyje gimė inžinierius, paminklosaugininkas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas, Vytautas Didžpetris.
8 d. – 85 metų, kai Plaučiškiuose gimė aktorius Stasys Petronaitis. Pasitraukė iš gyvenimo 2016 m. gegužės 2 d. Panevėžyje.
9 d. – 70 metų, kai Žeimelio miestelyje gimė fizikas, pedagogas, fizinių mokslų daktaras Arvydas Udris. Mirė 2012 m. balandžio 4 d. Vilniuje.
13 d. – 65 metai kai Geručių kaime gimė matematikas, diplomatas, fizinių mokslų habil. daktaras, profesorius Vaidievutis Ipolitas Geralavičius.
20 d. – 80 metų, kai Rozalimo miestelyje gimė dailininkė tekstilininkė Ina Kaziukaitytė.
23 d. – 75 metai, kai Rozalimo miestelyje gimė dailininkas tapytojas Romualdas Radzevičius.
30 d. – 135 metai, kai Ramonaičių kaime gimė advokatas, visuomenės veikėjas Jonas Bagdžiūnas-Borden. Mirė 1965 m. rugsėjo 25 d. JAV.

Rugsėjis

5 d. – 110 metų, kai Diržių kaime gimė agronomas, pedagogas, docentas, visuomenės veikėjas Bronius Povilaitis. Mirė 1985 m. liepos 17 d. Kanadoje.
13 d. – 90 metų, kai Kretingoje gimė pedagogas, socialinių mokslų daktaras Pranas Augutis. 1967-1976 m. – Pakruojo vidurinės mokyklos direktorius. Mirė 2010 m. gruodžio 29 d. Šiauliuose.
-    130 metų, kai Topeliškių palivarke gimė pedagogė, politikė, visuomenės veikėja Emilija Gvildinė-Spudaitė. Mirė 1965 m. Kaune.
14 d. – 95 metai, kai Rozalimo miestelyje gimė kunigas jėzuitas, teologijos mokslų daktaras, vertėjas Anicetas Tamošaitis. Mirė 2017 m. balandžio 2 d. Kaune.
16 d. – 60 metų, kai Pakruojyje gimė režisierė Genovaitė Urmonaitė.
23 d. – 60 metų, kai Linkuvoje gimė miškininkas, politikos ir visuomenės veikėjas Virginijus                                                                                          Kacilevičius.
27 – 120 metų, kai Judiškių dvare gimė pirmoji nepriklausomos Lietuvos laisvės kovų auka Aleksandras Vainauskas. Žuvo 1919 m. sausio 16 d. Rimkūnų dvare per susirėmimą su bolševikais.
29 d. – 110 metų, kai Javydonių kaime gimė ekonomistas, pedagogas, ekonomikos mokslų daktaras (1952) Mykolas Dragūnas.
- 125 metai, kai Andrioniškio miestelyje (Anykščių r.) gimė gydytojas terapeutas, medicinos mokslų daktaras Mykolas Marcinkevičius. 1930-1932 m. gyveno ir dirbo Linkuvoje. Linkuvoje ir Pašvitinyje suorganizavo pirmuosius Lietuvoje motinos ir vaiko sveikatos centrus. Mirė 1987 m. gegužės 20 d. Vilniuje.

SPALIS

1 d. – 85  metai, kai Molėtuose gimė chemikas, gamtos mokslų daktaras, filantropas, visuomenės ir politikos veikėjas Remigijus Algimantas Gaška. 1936-1944 m. gyveno Žeimelio miestelyje. Mirė 2012 m. lapkričio 13 d. Vilniuje.
11 d. – 60 metų, kai Ruponių kaime gimė žurnalistas Valentinas Mitė.
19 d. – 145 metai  kai Poškiečių kaime gimė kunigas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas Antanas Juozapavičius. Mirė 1940 m. Varniuose.
20 d. – 80 metų, kai Mišeikių kaime gimė inžinierius statybininkas, pedagogas, technologijos mokslų daktaras Vytautas Venckevičius.
- 80 metų, kai Klovainių miestelyje gimė lėlių teatro aktorė, režisierė Elena Židonytė - Žekienė.

Lapkritis

5d. – 85 metai, kai Kaune gimė pedagogas, kraštotyrininkas Gintautas Juozas Janušonis. 1950 m. baigė Linkuvos vidurinę mokyklą, nuo 1992 metų gyveno Megučionių kaime (Pakruojo r.). Mirė 2010 m. sausio 22 d. Megučioniuose.
6 d. – 110 metų, kai Dovainiškio vienkiemyje gimė dailininkas, grafikas Jonas Steponavičius. Mirė 1986 m. birželio 16 d. Bostone (JAV).
9 d. – 55 metai, kai Bernatonių kaime (Panevėžio r.) gimė dailininkas tapytojas, akvarelistas Vidmantas Zarėka. 1986-1992 m. mokytojavo Stačiūnų devynmetėje mokykloje.
13 d. – 135 metai, kai Lygumų miestelyje gimė knygnešys, daraktorius Leonardas Daukša. Mirė 1976 m. sausio 10 d. Šiauliuose.
20 d. – 140 metų, kai Liudvinavo miestelyje (Marijampolės r.) gimė pedagogas, lietuviškos spaudos platintojas, vadovėlių autorius, nusipelnęs mokytojas (1947) Mečislovas Vasiliauskas. Nuo 1944 m. iki gyvenimo pabaigos - Stačiūnų (Pakruojo r.) pradinės mokyklos ir valsčiaus švietimo skyriaus vedėjas, vėliau septynmetės mokyklos direktorius. Mirė 1957 m. gegužės 19 d. Stačiūnuose.
29 d. – 95 metai, kai Kaune gimė aktorius Antanas Pikelis. Kurį laiką gyveno Linkuvoje. 1934 m. baigė Linkuvos gimnaziją.
- 120 metų, kai Mikalajūnų kaime gimė karo lakūnas, pulkininkas leitenantas, žurnalistas Ignas Šešplaukis. Mirė 1973 m. Los Andžele (JAV).

Gruodis

1 – 125 metai, kai Dargužių kaime gimė visuomenės veikėjas Juozas Mickeliūnas. Mirė 1940 m. rugsėjo 10 d. Čikagoje.
2  d. – 135 metai, kai Bešonių kaime Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas, 1922-03-14–1922-11-13 Steigiamojo Seimo narys Stasys Černiauskas. Mirė apie 1940 m.
4 d.– 115 metų, kai Juškonių kaime gimė agronomas, ekonomistas, 1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyvis Stasys Baltramiejūnas. Nuo 1949 m. gyveno Australijoje. Mirties data nežinoma.
- 110 metų, kai Vidugirių kaime (Pasvalio r.) gimė psichologas, pedagogikos mokslų daktaras (1964), profesorius Alfonsas Gučas. 1922-1924 m. mokėsi Žeimelio progimnazijoje. Mirė 1988 m. sausio 28 d. Vilniuje.
22 d.– 45 metai, kai Klovainių miestelyje gimė fizikas, branduolio fizikos specialistas, fizinių mokslų daktaras, profesorius  Danas Ridikas.
28 d.– 125 metai, kai Gavenonių dvare gimė visuomenės veikėja Jadvyga Chodakauskaitė - Tūbelienė. 1940 m. pasitraukė į Vakarus, vėliau gyveno JAV. Mirė 1988 m. spalio 4 d. Putname.
Sukaktys kraštiečių, kurių žinomi tik gimimo metai:
110 metų, kai Tričių kaime gimė veterinarijos gydytojas, docentas, veterinarijos mokslų daktaras (1934) Alfonsas Kalvaitis. Mirė 1971 m. JAV.
135 metai, kai Aleknaičiuose gimė pedagogas, visuomenės veikėjas Antanas Klupšas. Mirė 1940 m. liepos 25 d. Šiauliuose.
85 metai, kai Klovainių miestelyje gime inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras Aloyzas Ragulskis. Mirė 1974 m. vasario 17 d. Kaune.
130 metų, kai Laborų kaime gimė kryždirbys Jurgis Šaknys. Mirė 1971 m. rugpjūčio 7 d. Pakruojyje.

Sudarė Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė