Iškilių Pakruojo krašto žmonių

Sausis

1 d. – 85 metai, kai Bedriuose gimė žurnalistas, ekonomistas, socialinių mokslų daktaras Juozapas Laucius.
3 d. – 120 metų, kai Kolyčiuose gimė kunigas, visuomenės veikėjas Stasys Vembrė. Mirė 1954 m. gruodžio 15 d. JAV.
5 d. – 95 metai, kai Žvirgždžiūnuose (dab. Pasvalio r.) gimė poetė, memuaristė, politinė kalinė Anastazija Kanoverskytė-Sučylienė. 1944 m. baigė Linkuvos gimnaziją.
8 d. – 75 metai, kai Jomantoniuose gimė aktorius, pedagogas Algimantas Zigmantavičius. Mirė 2003 m. rugsėjo 14 d. Vilniuje.
9 d. – 65 metai, kai Šiauliuose gimė pedagogas, socialinių mokslų (edukologija) daktaras Henrikas Volodka. Gyveno Linkuvoje. 1973 m. baigė Linkuvos vidurinę mokyklą. Mirė 2012 m. spalio 11 d. Šiauliuose.
13 d. – 135 metų, kai Gavenonių dvare gimė visuomenės veikėja, prezidento A. Smetonos žmona Sofija Chodakauskaitė-Smetonienė. Mirė 1968 m. gruodžio 28 d. Klivlende (JAV).
14 d. – 80 metų, kai Linksmučiuose gimė Lietuvos nusipelnęs šachmatų treneris, respublikinės kategorijos teisėjas Zenonas Petraitis. Mirė 2011 m. Šiauliuose.
20 d. – 235 metai, kai Leipcige (Vokietija) gimė žymiausias Lietuvos fizikas chemikas Teodoras Grotus (Grotthuss). Nuo 1808 m. iki mirties gyveno Gedučiuose. Pasitraukė iš gyvenimo 1822 m. kovo 26 d. Gedučiuose.
25 d. – 125 metai, kai Matelėnuose (Molėtų r.) gimė pedagogas, publicistas, vadovėlių ir psichologinių leidinių autorius, vertėjas Juozas Gobis. 1918-1927 m. mokytojavo Linkuvos gimnazijoje. Atleistas iš darbo, kurį laiką gyveno Klovainiuose. Mirė 1970 m. Klivlende.
26 d. – 115 metų, kai Linkuvoje gimė kunigas jėzuitas, germanistas, filosofijos mokslų daktaras Juozas Beleckas. Mirė 1986 m. rugpjūčio 15 d. Čikagoje.

Vasaris

8 d. – 90 metų, kai Rimkūnuose gimė pedagogas, kraštotyrininkas Juozas Šliavas. Mirė 1979 m. birželio 10 d. Žeimelyje.
10 d. – 95 metai, kai Jasiškių dvare gimė farmacininkė, filosofijos mokslų daktarė, visuomenės veikėja Rožė Šomkaitė. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, nuo 1949 m. gyvena JAV.
16 d. – 110 metų, kai Blėkoniuose gimė vienuolė, mokytoja, dailininkė Teodora Kriaučiūnaitė. Mirė 1974 m. balandžio 2 d. Kaune.
25 d. – 115 metų, kai Talačkoniuose (Pasvalio r.) gimė tautosakos pateikėja, liaudies dainų atlikėja Ona Bluzmienė-Vaškaitė. 1926 m. nutekėjo į Staškaviečius (dab. Pakruojo r.) ir čia praleido didžiąją gyvenimo dalį. Senatvėje kurį laiką gyveno pas dukrą Linkuvoje. Dalyvavo „Linkavos“ etnografiniame ansamblyje, buvo viena ryškiausių jo dalyvių. Mirė 1994 m. sausio 5 d. Vaškuose (Pasvalio r.).
– 115 metų, kai Sakaluose gimė chemikas, pedagogas, profesorius Kazys Daukšas. Mirė 1985 m. gruodžio 18 d. Vilniuje.
26 d. – 85 metai, kai Kaune gimė kunigas, teologijos mokslų daktaras, poetas, kolekcininkas Ričardas Mikutavičius. 1965 – 1966 m. Žeimelio ir Lauksodžio bažnyčių klebonas. Nužudytas 1988 m. liepos 1 d. Kaune.

Kovas

3 d. – 60 metų, kai Linkuvoje gimė teisininkė, politikė Vilija Blinkevičiūtė.
11 d. – 90 metų, kai Kaune gimė poetė, memuaristė Marija Macijauskienė-Žakavičiūtė. 1936-1941 m. gyveno Linksmučiuose.
20 d. – 100 metų, kai Gataučiuose gimė pedagogė, visuomenės veikėja Teodora Šomkaitė-Katilienė. Mirė 2004 m. spalio 6 d. Vilniuje.
– 205 metai, kai Bilioniuose (Šilalės r.) gimė kunigas, literatas Pranciškus Stanskis. Nuo 1855 m. iki mirties klebonavo Lygumų miestelyje. Mirė 1905 m. sausio 16 d. Lygumuose.

Balandis

13 d. – 105 metai, kai Plikiuose (Biržų r.) gimė kalbininkė, pedagogė, humanitarinių mokslų daktarė Antanė Kučinskaitė. 1941-1942 m. dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą Linkuvos gimnazijoje. Mirė 2006 m. gegužės 24 d. Šiauliuose.
14 d. – 55 metai, kai Kulautuvoje (Kauno r.) gimė kunigas, Pakruojo rajono garbės pilietis (2007) Ričardas Rutkauskas. 1999-2014 m. Pakruojo parapijos klebonas, dekanas.
20 d.– 140 metų, kai Gaidžiuose (Utenos r.) gimė kunigas, poetas Jurgis Tilvytis-Žalvarnis. Kurį laiką kunigavo Pakruojyje. Mirė 1931 m. gruodžio 24 d. Panevėžyje.
22 d. – 55 metai, kai Laboruose gimė karininkas majoras Algirdas Andriulionis.
23 d. – 110 metų, kai Krokuvoje (Lenkija) gimė poetas, vertėjas Henrikas Radauskas. Vaikystės metais gyveno Gikoniuose. Mirė 1970 m. rugpjūčio 27 d. Vašingtone.
25 d. – 75 metai, kai Dvariūkuose gimė zootechnikas, politikas Jonas Juozapaitis.
26 d. – 95 metai kai Gikoniuose gimė Lietuvos partizanų ,,Žaliosios rinktinės” sanitarijos skyriaus viršininkė (slapyvardis ,,Ramunė”), pedagogė, socialinių mokslų daktarė Janina Tamošaitienė-Radauskaitė. Mirė 2010 m.
27 d. – 85 metai, kai Kaune gimė poetas, pedagogas Vaidotas Spudas. 1958-1961 m. mokytojavo Linkuvos vidurinėje mokykloje. Mirė 1961 m. lapkričio 1 d. Kaune.
30 d. – 55 metai, kai Jančiuliuose (Lazdijų r.) gimė kunigas monsinjoras, Kražių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas Gintautas Sakavičius. 2003-2006 metais – Pašvitinio, Lauksodžio ir Žeimelio parapijų klebonas.

Gegužė

4 d. - 120 metų, kai Pašvitinio miestelyje gimė inžinierius architektas, pedagogas, architektūros mokslų kandidatas (1952) Jokūbas Peras. Mirė 1973 m. kovo 20 d. Vilniuje.
8 d.– 115 metai, kai Šikšniuose gimė kunigas, pedagogas, teologijos mokslų daktaras Aleksandras Levanas. Mirė 1978 m. kovo 30 d. Vokietijoje.
15 d. – 80 metų, kai Glitiškėse (Vilniaus r.) gimė biologė ichtiologė, gamtos mokslų daktarė Laima Lilija Lazauskienė-Ūkeniekaitė. Gyveno Pakruojyje. 1958 m. baigė Pakruojo vidurinę mokyklą.
19 d. – 90 metų, kai Klaipėdoje gimė geografas, gamtos mokslų daktaras Algirdas Rainys. 1941-1948 m. mokėsi Vilniaus ir Linkuvos gimnazijose.
27 d. – 125 metai, kai Dargužiuose gimė kunigas, istorikas Petras Veblaitis-Veblauskas. Mirė 1972 m.

Birželis

1 d. – 115 metų, kai Rygoje gimė kompozitorius, pedagogas Klemensas Griauzdė. Nuo 1919 m. kurį laiką gyveno Linkuvoje. 1924-1926 m. vargoninkavo Lauksodyje. Mirė 1983 m. gegužės 31 d. Vilniuje.
11 – 95 metai, kai Balanėliuose gimė dailininkas Adolis Jonas Krištopaitis. Mirė 2000 m. gruodžio 7 d. Kaune.
25 d. – 80 metų, kai Diržiuose gimė ekonomistė, pedagogė, socialinių mokslų daktarė Ona Aleksandra Navickaitė.
– 65 metai, kai Šiluose (Panevėžio r.) gimė ekonomistė, politikė Marija Šerienė-Vanagaitė. 1981-1996 m. gyveno ir dirbo Pakruojo rajone. 1995-1996 m. – Pakruojo rajono merė.

Liepa

1 d. – 100 metų, kai Megučioniuose gimė skulptorius Jonas Vasilevičius. Mirė 2016 m. rugpjūčio 24 d. Vilniuje.
4 d. – 120 metų, kai Burniškiuose gimė veterinarijos gydytojas, veterinarijos mokslų kandidatas (1945), profesorius Jonas Nainys. Mirė 1984 m. balandžio 15 d. Kaune.
17 d.– 75 metai, kai Ručiniuose gimė biologas, gamtos mokslų daktaras Kazimieras Baranauskas.
18 d. – 100 metų, kai Gataučiuose gimė kunigas jėzuitas Vincentas Pupinis. Mirė 1993 m. kovo 27 d. Romoje.
20 d. – 115 metų, kai Pakruojyje gimė dailininkas tapytojas, vitražistas, scenografas, pedagogas, profesorius Stasys Ušinskas. Mirė 1974 m. birželio 14 d. Kaune.
21 d. – 75 metai, kai Medinės vienkiemyje gimė teisininkas, kriminologas, vienas iš Vaikų teisės apsaugos tarnybos kūrėjų Antanas Dapšys.
22 d. – 70 metų, kai Sigutėnuose gimė vaikų teatro režisierius Algimantas Verbutas.
23 d. – 165 metai, kai Žiurkiuose gimė dievdirbys Jonas Danauskas. Mirė 1937 m. spalio 29 d. Moniūnuose.
26 – 85 metai, kai Stipinų kaime (Pasvalio r.) gimė violončelininkas, pedagogas Juozas Čelkauskas. Mokėsi Linkuvos gimnazijoje.
31 d. – 125 metai, kai Plikeliuose gimė diplomatas, politinių mokslų daktaras Eduardas Jatulis. Mirė 1956 m. gegužės 6 d. Linkuvoje.

Rugpjūtis

1 d.– 100 metų, kai Noreikoniuose gimė farmakologas fiziologas, medicinos mokslų daktaras, profesorius Karolis Lederis. Mokėsi Linkuvos gimnazijoje, baigė 6 klases. Mirė 2007 m. kovo 17 d. Comox miestelyje (Kanada).
– 115 metų, kai Laumekiuose gimė vertėja, prozininkė, žurnalistė Antanina Čeilytkaitė-Žagrakalienė. Mirė 1955 m. kovo 25 d. Panevėžyje.
7 d. – 75 metų, kai Akmenynėje gimė inžinierius statybininkas, technologijos mokslų habilituotas daktaras, profesorius Juozas Atkočiūnas.
8 d. – 135 metai, kai Sigutėnuose gimė choro dirigentas, dainininkas, vargonininkas, pedagogas Antanas Norvaiša. Mirė 1967 m. Rygoje.
15 d. – 90 metų, kai Panevėžyje gimė prozininkas, dramaturgas, žurnalistas Romualdas Narečionis. 1951-1958 m. Pakruojo rajono laikraščio „Žvaigždė“ redakcijos darbuotojas. Mirė 2009 m. gegužės 22 d. Panevėžyje.
– 60 metų, kai Laboruose gimė karininkas, pulkininkas leitenantas Rimas Zinkevičius. Mirė 2017 m. kovo 17 d. Laboruose.
16 d. – 130 metų, kai Vainekoniuose (Pasvalio r.) gimė muzikas, choro ir pučiamųjų orkestro dirigentas, pedagogas Kazimieras Jovaiša. 1918-1933 m. dėstė muziką ir dainavimą Linkuvos gimnazijoje. Mirė 1984 m. vasario 17 d. Rokiškyje.
18 d. – 75 metai, kai Mediniškiuose gimė inžinierius, pedagogas, technologijos mokslų daktaras Bronislavas Kilda. Mirė 2007 m. rugpjūčio 18 d. Kaune.
23 d. – 75 metai, kai Meilioniuose gimė inžinierius, technologijos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas, diplomatas Jonas Voronavičius.
26 d. – 145 metai, kai Lumbeliuose gimė poetas, knygnešys Ignas Bitaitis. Mirė 1900 m. rugsėjo 22 d. Tbilisyje.
– 110 metų, kai Žeimelio miestelyje gimė agronomas, kraštovaizdžio architektas Alfonsas Kiškis. Mirė 1994 m. birželio 19 d. Vilniuje.

Rugsėjis

3 d. – 85 metai, kai Bališkiuose gimė poetas, prozininkas Vaclovas Areima. Mirė 2013 m. vasario 2 d. Vilniuje.
8 d. – 110 metų, kai Linkuvoje gimė etnologas, profesorius Juozas Lingis. Nuo 1937 m. gyveno Švedijoje. Mirė 1998 m. kovo 26 d. Stokholme.
21 d. – 85 metai, kai Lygumų miestelyje gimė prozininkas, publicistas, žurnalistas Antanas Čalnaris. Mirė 2008 m. birželio 8 d. Vilniuje.
– 130 metų, kai Čiudiškiuose (Prienų r.) gimė pedagogas, spaudos darbuotojas, publicistas, keliautojas Matas Šalčius. 1919 m. mokytojavo Linkuvos gimnazijoje. Mirė 1940 m. gegužės 26 d. Gvajaramerine (Bolivija).
22 d. – 90 metų, kai Linkuvoje gimė choro dirigentas, pedagogas Vytautas Žvirblis.

Spalis

8 d.– 110 metų, kai Šukioniuose gimė karininkas, teisininkas, prozininkas, Lietuvos rezistencinio judėjimo organizatorius Jonas Noreika (slapyv. Generolas Vėtra). Sušaudytas 1947 m. vasario 26 d. Vilniuje.
13 d. – 120 metų, kai Vilūnaičiuose gimė gydytojas oftalmologas Edvardas Mekys. Mirė 1977 m. liepos 21 d. Klivlende (JAV).
22 d. – 145 metai, kai Gailioniuose gimė vyskupas, pastoralinės teologijos profesorius, visuomenės veikėjas Kazimieras Paltarokas. Mirė 1958 m. sausio 3 d. Vilniuje.
24 d. – 60 metų, kai Ruponiuose gimė literatūros tyrinėtoja, kritikė, humanitarinių mokslų daktarė Donata Mitaitė.

Lapkritis

7 d. – 110 metų, kai Kriaušiškiuose (Pasvalio r.) gimė kunigas, monsinjoras Petras Kuzmickas. 1946 m. Rozalimo, 1972-1979 m. Pakruojo klebonas. Mirė 2012 m. rugsėjo 10 d. Panevėžyje.
11 d. – 70 metų, kai Linkuvoje gimė kalbininkas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras Kazimieras Garšva.
15 d. – 100 metų, kai Grikpėdžiuose gimė Lietuvos antinacinio ir antitarybinio pasipriešinimo dalyvis, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, Pakruojo rajono garbės pilietis (1995) Bronius Nainys. Nuo 1950 m. gyveno JAV. Mirė 2016 m. gruodžio 20 d. Lemonte (Čikaga).
20 d. – 90 metų, kai Baltausiuose gimė filosofas, pedagogas, filosofijos mokslų kandidatas (1961) Jonas Repšys. Mirė 1976 m. rugpjūčio 19 d. Palangoje.

Gruodis

1 d. – 80 metų, kai Staškaviečiuose gimė biologas, biomedicinos mokslų daktaras Petras Bluzma.
9 d. – 200 metų, kai Paliepkalnėje (Šilalės r.) gimė kunigas, rašytojas Petras Gomaliauskis-Gomalevskis. 1854-1860 m. Lauksodžio bažnyčios filialistas. Mirė 1868 m. Saločiuose.
17 d. – 80 metų, kai Alytuje gimė biofizikas, pedagogas, biomedicinos mokslų daktaras Dobilas Kirvelis. 1947-1952 m. gyveno Linkuvoje, Žeimelyje, Stačiūnuose.
31 d. – 160 metų, kai Dovainiškio palivarke gimė karininkas, valstybės veikėjas Silvestras Žukauskas. Mirė 1937 m. lapkričio 26 d. Dovalgonių vienkiemyje (Kauno r.).

Nežinomas mėnuo ir diena:
110 metų, kai Juškoniuose gimė literatas, žurnalistas Jonas Rackevičius-Rackus. Karo metais pasitraukė į Vakarus, vėliau apsigyveno Australijoje. Mirė 1981 m. Adelaidėje.
120 metų, kai Gelčiuose gimė ekonomistas, visuomenės veikėjas Juozas Urmanas. 1945 m. ištremtas į Sibirą. Mirė 1951 m. Irkutsko srityje.
155 metai, kai Lygumų miestelyje gimė žydų švietėjas, kalbininkas Becalel Mordekhai, Šneider. Nužudytas 1941 m. Paneriuose.

Parengė Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai
Genė Juodytė