SAUSIS

1 d. – 100 metų, kai (1922) Peluodžių kaime gimė poetas, aktorius Antanas Gasiūnas. Mirė 1990 m. Australijoje.
– 80 metų, kai (1942) Gražaičių kaime gimė matematikė, pedagogė, fizinių mokslų daktarė Liucija Griniuvienė-Poviliauskaitė.
3 d. – 60 metų, kai (1962) Iliro kaime (Irkutsko sr., Rusija) gimė kultūrologė Rima Pociūtė-Viltrakienė. 1979 m. baigė Linkuvos vidurinę mokyklą.
5 d. – 120 metų, kai (1902) Laipuškių kaime gimė Lietuvos karininkas, pulkininkas leitenantas, Prezidento Antano Smetonos adjutantas Stepas Žukaitis. Mirė 1961 m. Vilniuje.
7 d. – 45 metai, kai (1977) Pakruojyje gimė futbolo treneris Valdas Dambrauskas
9 d. – 80 metų, kai (1942) Biržuose gimė choreografė, pedagogė, profesorė Jūratė Agota Čapaitė. Kurį laiką gyveno Pakruojo rajone. 1959 m. baigė Lygumų vidurinę mokyklą. Mirė 2015 m. vasario 7 d. Klaipėdoje.
15 d. – 90 metų, kai (1932) Aneliškės kaime (dab. Tauragės r.) gimė pedagogė, literatė, Lietuvos nusipelniusi mokytoja Danutė Augutienė. 1967–1976 m. gyveno ir mokytojavo Pakruojyje.
16 d. – 70 metų, kai (1952) Žeimelio miestelyje gimė istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė Regina Jasiulevičienė-Rudytė.
– 115 metų, kai (1907) Lomžos gubernijoje (Ostrovo aps.) gimė matematikas, pedagogas, šachmatininkas Aleksandras Zujus. 1935–1940 m. mokytojavo Linkuvos gimnazijoje. Mirė 1988 m. Čikagoje (JAV).
21 d. – 60 metų, kai (1962) Linkuvoje gimė kunigas, teologas, visuomenės veikėjas Saulius Filipavičius.
22 d. – 60 metų, kai (1962) Rozalimo miestelyje gimė tautodailininkas, medžio drožėjas Saulius Lampickas.
26 d. – 110 metų, kai (1912) Hartforde (JAV) gimė dailininkas, spaudos darbuotojas Jonas Pilipauskas-Phillips. 1930 m. baigė Linkuvos gimnaziją. Mirė 1983 m. lapkričio 24 d. Tusone (JAV).
30 d. – 95 metai, kai (1927) Pašvitinio miestelyje gimė poetė Teklė Kryževičiūtė. Mirė 1991 m. kovo 18 d. Telšiuose.

VASARIS

2 d. – 170 metų, kai (1852) Birželių dvare (Panevėžio r.) gimė prozininkas, dramaturgas, teatralas, lietuviško sąjūdžio veikėjas Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis. Vaikystę praleido Kompanščiznos dvare, apie 1886–1893 m., dirbdamas dvarininko Karpio administratoriumi, gyveno Linkavičių dvare (abi vietovės dab. Linkuvos sen.). Mirė 1916 m. rugpjūčio 28 d. Vilniuje.
5 d. – 85 metai, kai (1937) Zimbiškių kaime gimė irkluotoja, pedagogė, Lietuvos nusipelniusi trenerė Janina Lukošiūnaitė-Aleksandravičienė.
8 d. – 90 metų, kai (1932) Linkuvoje gimė vienas žymiausių Lietuvos krepšinio trenerių, LKKA garbės daktaras Vladas Garastas.
10 d. – 60 metų, kai (1962) Linkuvoje gimė aktorius Rimantas Jovas. Mirė 2010 m. vasario 21 d. Panevėžyje.
21 d. – 90 metų, kai (1932) Pašvitinyje gimė prozininkas, poetas Kazys Valiulis. Mirė 2009 m. sausio 9 d. Šiauliuose.
23 d. – 190 metų, kai (1832) Linkuvoje gimė publicistas Hiršas Rabinavičius (slapyv. Zebi Hakohen). Mirė 1889 m. sausio 19 d. Sankt Peterburge.
28 d. – 80 metų, kai (1942) Joniškaičių kaime gimė agronomas, žurnalistas Jonas Švoba. Mirė 2014 m. birželio 9 d. Vilniuje.

KOVAS

21 d. – 110 metai, kai (1912) Meldinių kaime gimė poetas Pranas Kasperavičius-Kasparaitis. Pasitraukė iš gyvenimo 1938 m. liepos 12 d. Meldinių kaime.
22 d. – 70 metų, kai (1952) Būtenių kaime (Tauragės r.) gimė agronomas, politikas, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo akto signataras Algirdas Ražauskas. Nuo 1985 m. – Žvirblonių kolūkio pirmininkas, vėliau – bendrovės vadovas. Mirė 2008 m. vasario 3 d. Žvirblonių kaime.
23 d. – 50 metų, kai (1972) Lygumų miestelyje gimė istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Robertas Jurgaitis.
26 d. – 200 metų, kai (1822) Gedučiuose pasitraukė iš gyvenimo žymiausias Lietuvos fizikas chemikas Teodoras Grotusas (Christian Johann Dietrich Theodor von Grotthuß). Gimė 1785 m. sausio 20 d. Leipcige (Vokietija).
29 d. – 120 metų, kai (1902) Ramygalos miestelyje (Panevėžio r.) gimė poetas, pedagogas, kritikas, vertėjas Leonas Kuodys. Vokiečių okupacijos metais (1941–1944) mokytojavo Linkuvos gimnazijoje. Mirė 1975 m. spalio 26 d. Panevėžyje.
– 145 metai, kai (1877) Margių vienkiemyje (Radviliškio r.) gimė kunigas, poetas Juozas Šnapštys-Margalis. Pradžios mokyklą lankė Rozalimo miestelyje. Mirė 1921 m. kovo 24 d. Sudeikiuose (Utenos r.).

BALANDIS

12 d. – 110 metų, kai (1912) Ruponių kaime gimė dailininkas tapytojas, pedagogas Alfonsas Motiejūnas. Mirė 1979 m. balandžio 7 d. Vilniuje.
15 d. – 95 metai, kai (1927) Birjagalos kaime gimė pedagogas edukologas, socialinių mokslų habil. daktaras, profesorius, akademikas, kraštotyrininkas Vytautas Šernas. Mirė 2010 m. vasario 20 d. Vilniuje.
17 d. – 90 metų, kai (1932) Klovainių miestelyje gimė pedagogė, chorvedė Liucija Ragaišienė.
18 d. – 160 metų, kai (1862) Ragaišių kaime (Anykščių r.) gimė kunigas, garbės kanauninkas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas Liudvikas Šiaučiūnas. Nuo 1914 m. iki mirties – Linkuvos klebonas. Mirė 1939 m. sausio 15 d. Linkuvoje.
22 d. – 155 metai, kai (1867) Burbaičių kaime (Plungės r.) gimė kunigas, visuomenės veikėjas, knygnešys Konstantinas Olšauskas. 1900–1905 m. kunigavo Rozalimo miestelyje. 1933 m. birželio 18 d. nušautas prie Laukžemės (Kretingos r.)
24 d. – 110 metai, kai (1912) Ivoškių kaime (Joniškio r.) gimė dailininkė, grafikė Marcė Katiliūtė. 1923–1925 m. mokėsi Žeimelio progimnazijoje. Pasitraukė iš gyvenimo 1937 m. balandžio 5 d. Kaune.
28 d. – 140 metų, kai (1882) Laborų kaime gimė prozininkas, dramaturgas Konstantinas Jasiukaitis. Mirė 1941 m. rugpjūčio 4 d. Utenoje.

GEGUŽĖ

1 d. – 120 metų, kai (1902) Barvainių kaime gimė teisininkas Stasys Šimoliūnas. Mirė 1999 m. gruodžio 15 d. Detroite (JAV).
2 d. – 155 metai, kai (1867) Drageliškių kaime (dab. Zarasų r.) gimė kunigas, knygelės „Lygumai“ (1937) autorius, lietuvybės skleidėjas Povilas Svilas. Nuo 1928 m. kunigavo Lygumuose. Mirė 1948 m. Lygumuose.
3 d. – 80 metų, kai (1942) Švenčionėliuose gimė gydytojas neurologas, biomedicinos mokslų daktaras Aloyzas Algimantas Skaringa. 1960 m. baigė Lygumų vidurinę mokyklą. Mirė 2008 m. Vilniuje.
6 d. – 95 metai, kai (1927) Puknionių kaime gimė choro dirigentas, pedagogas Juozas Šidlauskas. Mirė 2015 m. gruodžio 13 d. Vilniuje
16 d. – 85 metai kai (1937) Geišų kaime gimė pedagogas, kraštotyrininkas Aloyzas Bėčius.
18 d. – 95 metai, kai (1927) Gitėnų kaime (Panevėžio r.) gimė pedagogė, garbės kraštotyrininkė (1995) Felimonija Mielienė-Skrebaitė. 1952–1988 m. mokytojavo Linkuvos vidurinėje mokykloje. Išėjusi į pensiją, keletą metų dirbo Ūdekų pagrindinėje mokykloje. Mirė 2001 m. spalio 21 d. Linkuvoje.
19 d. – 100 metų, kai (1922) Aleknų kaime (Rokiškio r.) gimė dailininkė scenografė, tapytoja, literatė Juzefa Čeičytė. 1941 m. baigė Linkuvos gimnaziją.
20 d. – 75 metai, kai (1947) Padubysio kaime gimė dailininkė Nijolė Vilutytė.
21 d. – 120 metų, kai (1902) Bačiūnų kaime gimė zoologas hidrobiologas, pedagogas, biologijos mokslų daktaras (1951) Ipolitas Gasiūnas. Mirė 1975 m. liepos 19 d. Vilniuje.
24 d. – 110 metų, kai (1912) Gelčių kaime gimė pedagogas, žurnalistas, visuomenės veikėjas Aleksandras Laikūnas. Mirė 1986 m. lapkričio 22 d. Klivlende (JAV).
29 d. – 130 metų, kai (1892) Šukionių palivarke gimė teisininkas, politikas, visuomenės veikėjas Karolis Žalkauskas. Mirė 1961 m. rugsėjo 16 d. Vašingtone (JAV).

BIRŽELIS

4 d. – 60 metų, kai (1962) Aleknaičių kaime gimė marketingo ir tarptautinio verslo specialistas, pedagogas, socialinių mokslų daktaras Sigitas Urbonavičius.
14 d. – 160 metų, kai (1862) Ruponių kaime gimė pedagogas, žurnalistas, vertėjas Juozas Januškevičius. Mirė 1960 m. balandžio 21 d. Riversaide (JAV).
15 d. – 95 metai, kai (1927) Gaižūnų kaime gimė istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, profesorė Aldona Gaigalaitė. Mirė 2015 m. lapkričio 21 d. Vilniuje.
18 d. – 75 metai, kai (1947) Pakruojyje gimė tautodailininkė juvelyrė Milda Gutauskienė-Sedleckaitė.
19 d. – 100 metų, kai (1922) Berčiūnų kaime (Panevėžio r.) gimė pedagogas, Lietuvos nusipelnęs mokytojas (1967) Jonas Klikūnas. 1965–1981 m. Linkuvos vidurinės mokyklos, 1982–1989 m. Pakruojo 2-osios vidurinės mokyklos (dab. „Žemynos“ progimnazija) direktorius. Mirė 1999 m. kovo 12 d. |Širvintose.
– 115 metų, kai (1907) Teterviniškių kaime gimė liaudies skulptorius Jonas Ridulis. Mirė 1982 m. balandžio 19 d.
20 d. – 65 metai, kai (1957) Rozalimo miestelyje gimė pasienietis, nepriklausomos Lietuvos gynėjas Gintaras Žagunis. Žuvo 1991 m. gegužės 19 d. Lietuvos pasienio Krakūnų poste.
27 d. – 85 metai, kai (1937) Meldinių kaime gimė sportininkas lengvaatletis, XVIII olimpinių žaidynių, vykusių 1964 m. Tokijuje, dalyvis, žurnalistas Adolfas Aleksiejūnas.
– 145 metai, kai (1877) Bardiškių kaime gimė knygnešys, 1922–1927 m. Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo Seimo atstovas, valstiečių liaudininkų frakcijos narys Ignas Lapinskas. Mirė 1935 m. rugsėjo 26 d. Bardiškių kaime.
29 d. – 70 metų, kai (1952) Geručių kaime gimė inžinierius, ekonomistas, politikas Dailis Alfonsas Barakauskas.
– 130 metų, kai (1892) Bučiūnų kaime gimė inžinierius mechanikas, karininkas, brigados generolas Klemensas Popeliučka. Mirė 1948 m. spalio 25 d. Augsburge (Vokietija)

LIEPA

4 d. – 160 metų, kai (1862) Adomavos kaime (Panevėžio r.) gimė kunigas, kovotojas už lietuvybę Stasys Stakelė. Nuo 1927 m. – Rozalimo miestelio altarista. Mirė 1930 m. spalio 27 d. Rozalime.
9 d. – 105 metai, kai (1917) Gailionių kaime gimė miškininkas, visuomenės veikėjas Petras Petrušaitis. Mirė 2000 m. vasario 23 d. Racine (JAV).
15 d. – 115 metų, kai (1907) Pamūšio kaime gimė choro dirigentas, pedagogas Juozas Pėželis. Mirė 1959 m. gruodžio 31 d. Šiauliuose.
20 d. – 90 metų, kai (1932) Titonių kaime (Klovainių sen.) gimė pedagogas, Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos narys Leonas Balčiūnas. Mirė 2019 m. gruodžio 26 d. Kaune.
24 d. – 115 metų, kai (1907) Sinelnikove (Ukraina) gimė dailininkas scenografas, tapytojas Jonas Vilutis. Po Pirmojo pasaulinio karo, su tėvais grįžęs į Lietuvą, kurį laiką gyveno Linkuvoje. Mirė 1978 m. balandžio 21 d. Vilniuje.
- 110 metų, kai (1912) Sabonių kaime (Pasvalio r.) gimė kunigas, literatas, pedagogas, teologijos ir humanitarinių mokslų daktaras, profesorius Povilas Aloyzas Ragažinskas. 1933 m. baigė Linkuvos gimnaziją. Mirė 1989 m. rugpjūčio 11 d. Meksikoje.

RUGPJŪTIS

4 d. – 110 metų, kai (1912) Veselkiškių kaime gimė kompozitorius, fleitistas, dirigentas, pedagogas Juozas Pakalnis. Mirė 1948 m. sausio 28 d. Vilniuje.
5 d. – 65 metai, kai (1957) Akmenėlių kaime gimė chemikė, fizinių mokslų daktarė Dalė Narbutytė-Malkova. 1975 m. baigė Pakruojo vidurinę mokyklą.
6 d. – 80 metų, kai (1942) Pakruojyje gimė inžinierius, paminklosaugininkas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas, Vytautas Didžpetris.
8 d. – 90 metų, kai (1932) Plaučiškiuose gimė aktorius Stasys Petronaitis. Pasitraukė iš gyvenimo 2016 m. gegužės 2 d. Panevėžyje.
9 d. – 75 metai, kai (1947) Žeimelio miestelyje gimė fizikas, pedagogas, fizinių mokslų daktaras Arvydas Udris. Mirė 2012 m. balandžio 4 d. Vilniuje.
13 d. – 70 metų, kai (1952) Geručių kaime gimė matematikas, diplomatas, fizinių mokslų habil. daktaras, profesorius Vaidievutis Ipolitas Geralavičius.
20 d. – 85 metai, kai (1937) Rozalimo miestelyje gimė dailininkė tekstilininkė Bronislava Ina Kaziukaitytė.
23 d. – 80 metų, kai (1942) Rozalimo miestelyje gimė dailininkas tapytojas Romualdas Radzevičius.
30 d. – 140 metų, kai (1882) Ramonaičių kaime gimė advokatas, visuomenės veikėjas Jonas Bagdžiūnas-Borden. Mirė 1965 m. rugsėjo 25 d. JAV.

RUGSĖJIS

4 d. – 45 metai, kai (1977) Pakruojyje gimė verslininkas, motosporto entuziastas, Lietuvos Enduro čempionato nugalėtojas, Dakaro ralio dalyvis Balys Bardauskas.
5 d. – 115 metų, kai (1907) Diržių kaime gimė agronomas, pedagogas, docentas, visuomenės veikėjas Bronius Povilaitis. Mirė 1985 m. liepos 17 d. Kanadoje.
13 d. – 95 metai, kai (1927) Kretingoje gimė pedagogas, socialinių mokslų daktaras Pranas Augutis. 1967–1976 m. – Pakruojo vidurinės mokyklos direktorius. Mirė 2010 m. gruodžio 29 d. Šiauliuose.
– 135 metai, kai (1887) Topeliškių palivarke gimė pedagogė, politikė, Steigiamojo Seimo (1920–1922), Pirmojo (1922–1923), Antrojo (1923–1926) ir Trečiojo (1926-1927) Seimo atstovė, visuomenės veikėja Emilija Gvildienė-Spudaitė. Mirė 1965 m. liepos 2 d. Kaune.
14 d. – 100 metų, kai (1922) Rozalimo miestelyje gimė kunigas jėzuitas, teologijos mokslų daktaras, vertėjas Anicetas Tamošaitis. Mirė 2017 m. balandžio 2 d. Kaune.
16 d. – 65 metai, kai (1957) Pakruojyje gimė liaudies teatro aktorė ir režisierė Genovaitė Urmonaitė.
23 d. – 65 metai, kai (1957) Linkuvoje gimė miškininkas, politikos ir visuomenės veikėjas, Pakruojo rajono savivaldybės vicemeras Virginijus Kacilevičius.
27 d. – 125 metai, kai (1897) Judiškių dvare gimė pirmoji Nepriklausomos Lietuvos laisvės kovų auka Aleksandras Vainauskas. Žuvo 1919 m. sausio 16 d. Rimkūnų dvare per susirėmimą su bolševikais.
29 d. – 115 metų, kai (1907) Javydonių kaime gimė ekonomistas, pedagogas, ekonomikos mokslų daktaras (1952) Mykolas Dragūnas.
– 130 metų, kai (1892) Andrioniškio miestelyje (Anykščių r.) gimė gydytojas terapeutas, medicinos mokslų daktaras Mykolas Marcinkevičius. 1930–1932 m. gyveno ir dirbo Linkuvoje. Mirė 1987 m. gegužės 20 d. Vilniuje.

SPALIS

1 d. – 90 metų, kai (1932) Molėtuose gimė chemikas, fizinių mokslų daktaras, filantropas, visuomenės ir politikos veikėjas Remigijus Algimantas Gaška. 1936–1944 m. gyveno Žeimelio miestelyje. Mirė 2012 m. lapkričio 13 d. Vilniuje.
11 d. – 65 metai, kai (1957) Ruponių kaime gimė žurnalistas Valentinas Mitė.
19 d. –150 metų, kai (1872) Poškiečių kaime gimė kunigas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas Antanas Juozapavičius. Mirė 1940 m. Varniuose.
20 d. – 85 metai, kai (1937) Mišeikių kaime gimė inžinierius statybininkas, pedagogas, technologijos mokslų daktaras Vytautas Venckevičius. Mirė 2021 m. sausio 23 d. Panevėžyje.
– 85 metai, kai (1937) Klovainių miestelyje gimė lėlių teatro aktorė, režisierė Elena Židonytė-Žekienė.

LAPKRITIS

5d. – 90 metų, kai (1932) Kaune gimė pedagogas, kraštotyrininkas Gintautas Juozas Janušonis. 1950 m. baigė Linkuvos vidurinę mokyklą, nuo 1992 metų gyveno Megučionių kaime (Pakruojo r.). Mirė 2010 m. sausio 22 d. Megučioniuose.
6 d. – 115 metų, kai (1907) Dovainiškio vienkiemyje gimė dailininkas, grafikas Jonas Steponavičius. Mirė 1986 m. birželio 16 d. Bostone (JAV).
9 d. – 60 metų, kai (1962) Bernatonių kaime (Panevėžio r.) gimė dailininkas tapytojas, akvarelistas Vidmantas Zarėka. 1986–1992 m. mokytojavo Stačiūnų devynmetėje mokykloje.
13 d. – 140 metų, kai (1882) Lygumų miestelyje gimė knygnešys, daraktorius Leonardas Daukša. Mirė 1976 m. sausio 10 d. Šiauliuose.
20 d. – 145 metai, kai (1877) Liudvinavo miestelyje (Marijampolės r.) gimė pedagogas, lietuviškos spaudos platintojas, vadovėlių autorius, nusipelnęs mokytojas (1947) Mečislovas Vasiliauskas. Nuo 1944 m. iki gyvenimo pabaigos – Stačiūnų (Pakruojo r.) pradinės mokyklos ir valsčiaus švietimo skyriaus vedėjas, vėliau septynmetės mokyklos direktorius. Mirė 1957 m. gegužės 19 d. Stačiūnuose.
29 d. – 100 metų, kai (1922) Kaune gimė aktorius Antanas Pikelis. Kurį laiką gyveno Linkuvoje. 1934 m. baigė Linkuvos gimnaziją.
– 125 metai, kai (1897) Mikalajūnų kaime gimė karo lakūnas, pulkininkas leitenantas, žurnalistas Ignas Šešplaukis. Mirė 1973 m. rugsėjo 15 d.Los Andžele (JAV).

GRUODIS

1 – 130 metų, kai (1892) Dargužių kaime gimė visuomenės veikėjas Juozas Mickeliūnas. Mirė 1940 m. rugsėjo 10 d. Čikagoje.
2 d. – 140 metų, kai (1882) Bešonių kaime gimė Lietuvos politikos ir visuomenės veikėjas, 1922-03-14–1922-11-13 Steigiamojo Seimo narys Stasys Černiauskas. Mirė apie 1940 m.
4 d. – 65 metai, kai (1957) Mosėdyje (Skuodo r.) gimė pedagogas, dailininkas Arūnas Augutis. 1967–1975 m. gyveno Pakruojyje. 1975 m. baigė Pakruojo vidurinę mokyklą.
– 120 metų, kai (1902) Juškonių kaime gimė agronomas, ekonomistas, 1923 m. Klaipėdos sukilimo dalyvis Stasys Baltramiejūnas. Nuo 1949 m. gyveno Australijoje. Mirties data nežinoma.
– 115 metų, kai (1907) Vidugirių kaime (Pasvalio r.) gimė psichologas, pedagogikos mokslų daktaras (1964), profesorius Alfonsas Gučas. Kurį laiką mokėsi Žeimelio progimnazijoje. Mirė 1988 m. sausio 28 d. Vilniuje.
22 d.– 50 metų, kai (1972) Klovainių miestelyje gimė fizikas, branduolio fizikos specialistas, fizinių mokslų daktaras, profesorius Danas Ridikas.
28 d.– 130 metų, kai (1892) Gavenonių dvare gimė visuomenės veikėja Jadvyga Chodakauskaitė-Tūbelienė. 1940 m. pasitraukė į Vakarus, vėliau gyveno JAV. Mirė 1988 m. spalio 4 d. Putname.

Sukaktys kraštiečių, kurių žinomi tik gimimo metai:

115 metų, kai (1907) Tričių kaime gimė veterinarijos gydytojas, docentas, veterinarijos mokslų daktaras (1934) Alfonsas Kalvaitis. Mirė 1971 m. JAV.
140 metų, kai (1882) Aleknaičiuose gimė pedagogas, visuomenės veikėjas Antanas Klupšas. Mirė 1940 m. liepos 25 d. Šiauliuose.
90 metų, kai (1932) Klovainių miestelyje gime inžinierius mechanikas, technikos mokslų daktaras Aloyzas Ragulskis. Mirė 1974 m. vasario 17 d. Kaune.
135 metai, kai (1887) Laborų kaime gimė kryždirbys Jurgis Šaknys. Mirė 1971 m. rugpjūčio 7 d. Pakruojyje.

Parengė Pakruojo Juozo Paukštelio viešosios bibliotekos
vyresn. bibliotekininkė kraštotyrai Genė Juodytė