Abonementas

Abonemente skaitytojai gali naudotis gausiu grožinės bei šakinės literatūros fondu, abėcėliniu ir sisteminiu katalogu, antraščių kartoteka. Susirasti atsakymus į reikiamus klausimus, susipažinti su nuolat veikiančia naujų knygų paroda.
Priimami atsiskaitymai už bibliotekoje teikiamas mokamas paslaugas.
Knygos į namus išduodamos 30 dienų.

Bendroji skaitykla

Skaitykloje 16 darbo vietų.
Visais dokumentais naudojamasi vietoje.
Prenumeruojami 90 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai, 5 iš jų užsienio kalbomis.
Jei nėra pageidaujamo dokumento mūsų bibliotekoje, jis užsakomas iš kitų Lietuvos bibliotekų per tarpbibliotekinį abonementą (TBA).

Teikiamos mokamos paslaugos:

 • dokumentų kopijavimas
 • dokumentų įrišimas
 • dokumentų laminavimas

Bibliografinė informacinė veikla


Sukaupta daugiau kaip du tūkstančiai informacinių leidinių. Laisvai prieinami bibliografiniai leidiniai, enciklopedijos, dvikalbiai, specialieji, terminų žodynai, specializuoti enciklopediniai žinynai, žemėlapiai, atlasai. Surasti reikalingą informaciją padės personalijų, citatų, linkėjimų, teminė eilėraščių kartotekos. Bibliografas suteiks kvalifikuotą konsultaciją įvairiais informacijos paieškos klausimais.
Nuo 2001 m. veikia lentyna, skirta literatūrai apie Europos Sąjungą, jos ekonomiką, regionų politiką, Lietuvos ir kitų šalių integraciją. Kaupiami žemėlapiai, atlasai, ES naujienos.


Kaupiamos duomenų bazės:

 • Teisinės informacijos duomenų bazė LITLEX
 • Dienraščio „Verslo žinios” archyvas
 • Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė (1994–2002 m. archyvas)
 • Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas (straipsniai nuo 2003 m.)

Interneto skaitykla

Veikia nuo 2001 m. įrengtos 13 kompiuterizuotos darbo vietos. Naudotis kompiuteriais gali visi skaitytojai, turintys skaitytojo bilietą, mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę su interneto skaityklos taisyklėmis.

Teikiamos nemokamos paslaugos:

 • Galimybė naudotis „Microsoft Word", „Microsoft Excel" programomis
 • Informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse
 • Galimybė naudotis sukaupta kompaktinių diskų (CD) su kompiuterių programomis kolekcija
 • Galimybė naudotis sukauptais populiariausių svetainių adresais
 • Informacijos paieška interneto duomenų bazėse
 • Laiško išsiuntimas elektroniniu paštu
 • Informacijos įrašymas į diskelį, arba kompaktinį diską

Teikiamos mokamos paslaugos:

 • Dokumentų spausdinimas lazeriniu spausdintuvu
 • Dokumentų skenavimas

Interneto skaityklos naudojimosi taisyklės


Kraštotyra

Kaupiama informacija apie rajono istorinę praeitį ir dabartį, etninę kultūrą, iškilius žmones. Kraštotyros fonde yra daugiau kaip tūkstantis dokumentų.
Rengiami susitikimai su krašto žmonėmis, jų knygų pristatymai, dokumentų parodos, skirtos prisiminti žymesnius rajono istorinius įvykius ir faktus bei krašto žmonių veiklą.
Kaupiama kraštotyros kartoteka. Nuo 2003 m. antrosios pusės įrašai iš rajono laikraščių „Auksinė varpa” ir „Pakruojo kraštas” pateikiami Nacionalinės bibliografijos duomenų bankui.
Rengiamas mėnesinis kraštotyros kalendorius.
2005 m. išleistas bibliografinis žinynas „Pakruojo krašto žmonės”.

atgal