PATVIRTINTA
Pakruojo rajono Juozo Paukštelio
viešosios bibliotekos direktorės
2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-30


1. Bendrosios nuostatos

 1. Naudojimosi internetu ir kompiuteriais taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi kompiuteriais ir internetu Pakruojo rajono Juozo Paukštelio viešojoje bibliotekoje (toliau – Biblioteka) tvarką, vartotojų teises, pareigas ir  atsakomybę.

2.  Bibliotekoje esantys kompiuteriai skirti naudotis internetu, informacijos paieškai Bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse, , kompaktiniuose diskuose, Bibliotekos elektroniniame kataloge, mokytis kompiuterinio raštingumo.

3. Nemokamai naudotis kompiuteriais gali visi lankytojai, mokantys dirbti kompiuteriu ir susipažinę su šiomis taisyklėmis, nepriklausomai ar jie yra Bibliotekos vartotojai ar ne.

 
2. Vartotojų aptarnavimo tvarka

 4. Viešosios interneto prieigos kompiuteriais galima naudotis Interneto skaitykloje ir vaikų literatūros sektoriuje.

5. Interneto skaitykloje pirmenybė naudotis kompiuteriais teikiama lankytojams, norintiems mokytis naudotis informacinėmis technologijomis, ieškantiems informacijos mokymuisi. Šioje skaitykloje aptarnaujami suaugę vartotojai ir moksleiviai nuo 15 metų.

6.  1-8 klasių moksleiviai kompiuteriais aptarnaujami tik Vaikų literatūros sektoriuje.

7. Lankytoją, pirmą kartą besinaudojantį viešąja interneto prieiga, bibliotekos darbuotojas supažindina su Taisyklėmis pasirašytinai, užregistruoja vartotojų registracijos ir statistikos sistemoje – suteikia individualų prisijungimo vardą ir slaptažodį. Pirmą kartą atėję nauji Bibliotekos skaitytojai privalo darbuotojui parodyti asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, moksleivio pažymėjimą ar kt.). Bibliotekos skaitytojai kiekvieną kartą – skaitytojo pažymėjimą.

8. Vartotojams, turintiems skaitytojo pažymėjimą, prisijungimo vardas – skaitytojo pažymėjimo numeris, slaptažodis – pavardė (be lietuviškų raidžių).

9.  Vartotojams, neturintiems skaitytojo pažymėjimo, prisijungimo vardą ir slaptažodį suteikia Bibliotekos darbuotojas;

10.  Vartotojai papildomai registruojami skaitytojų formuliaruose, nurodant vartotojo vardą, pavardę, amžių, lankymosi datą, naudojimosi kompiuteriu laiko pradžią ir pabaigą.

11. Vartotojai dirba po vieną, Bibliotekos darbuotojo nurodytoje vietoje. Baigę darbą vartotojai privalo uždaryti visas programas ir išsiregistruoti.

12.  Interneto skaitykloje ir vaikų literatūros sektoriuje naudojimosi kompiuteriais laikas yra ribojamas. Per vieną darbo dieną vartotojui suteikiama 1 valanda. Šis laikas, vartotojo pageidavimu, gali būti pratęstas, jeigu nelaukia kitas vartotojas. Nepilnamečiams vartotojams po vienos darbo valandos daroma 15 min. pertrauką.

13. Bibliotekos darbuotojas turi teisę apriboti vartotojo naudojimasį interneto pokalbių, vaizdo įrašų peržiūros ar kitomis programomis, jei dėl naudojimosi šiomis programomis pažeidžiama kitų vartotojų teisė pasinaudoti vieša interneto prieiga.

14. Bibliotekos darbuotojas vartotojams, pažeidusiems Taisykles, gali užblokuoti galimybę naudotis visais viešosios interneto prieigos kompiuteriais.

15. Lankytojai, turintys nešiojamuosius kompiuterius su belaidžio interneto įranga, gali naudotis belaidžiu internetu Interneto skaitykloje.

16. Lankytojai, turintys regėjimo negalią, gali naudotis kompiuterizuota darbo vieta akliesiems ir silpnaregiams su specialia programine įranga vaikų literatūros sektoriuje.

17. Bibliotekos skaitytojų aptarnavimo skyriaus abonemente galima pasinaudoti kompiuteriu, skirtu dokumentų paieškai elektroniniame kataloge. Juo nemokamai naudotis gali visi lankytojai, bet užsakyti dokumentus gali tik Bibliotekos skaitytojai.

 
3. Vartotojų teisės ir pareigos

 18. Vartotajai gali:

18.1. savarankiškai dirbti kompiuteriu laikydamiesi šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos;

18.2. įrašyti surinktą medžiagą į savo atsineštas informacijos laikmenas (CD, DVD, USB atmintines);

18.3. už nustatytą mokestį, informavę bibliotekos darbuotoją, išspausdinti reikiamą dokumentą;

18.4. kreiptis į bibliotekos darbuotoją dėl tekstų, nuotraukų nuskaitymo;

18.5. per pertraukas atlikti pratimus, skirtus akių, skeleto ir raumenų sistemos nuovargiui pašalinti.

19. Vartotojams draudžiama:

19.1. naudotis kompiuteriais be darbuotojo leidimo;

19.2. naudotis svetimu prisijungimo vardu;

19.3. savavališkai keisti darbo vietą prie kompiuterio;

19.4. skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusiklastamą veiklą skatinančią informaciją, kurios platinimą draudžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

19.5. diegti ar bandyti atsisiūsti programas, keisti kompiuterio ir programinės įrangos parametrus

19.6. sugedusi kompiuterį taisyti, savavališkai įjungti ar išjungti kompiuterį;

19.7. naudotis mobiliojo ryšio telefonais.

 
4.  Vartotojų atsakomybė

 20. Vartotojai, naudodamiesi kompiuteriais ir internetu, privalo laikytis šių ir Naudojimosi Biblioteka taisyklių. Pažeidusiems šias taisykles ir bent kartą įspėtiems skaitytojams gali būti laikinai apribojama teisė naudotis bibliotekos kompiuteriais.

21. Vartotojai, padarę turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyta tvarka.