pirmadienį – penktadienį – 9–18   
šeštadienį  –    9–16
sekmadienį  – 10–16